📚 Knižná akcia každý mesiac

Akademické nakladatelství CERM

Našli sme 406 titulov

Hydraulické pochody

Hydraulické pochody

Skriptum Hydraulické pochody je určeno pro posluchače IV. ročníku magisterského studia ve studijním oboru Konstrukční a procesní inženýrství a pro posluchače druhých ročníků bakalářského studia oboru Energetická a procesní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,69€

Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky (komplet)

Přemysl Janíček, Akademické nakladatelství CERM (2007)
Hladání souvislostí/Učební texty I+II

Předkládaná dvoudílná publikace je určena především vysokoškolským studentům technických univerzit a jejich absolventům. Měla by jim poskytnout systémový pohled na vybraná, většinou nadoborová témata... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
66,60€
59,94€

Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě

První část publikace popisuje principy metod fuzzy logiky, neuronových sítí, genetických algoritmů a teorie chaosu. Důraz je kladen na ukázku jednoduchých příkladů použitelných v nejširším měřítku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,63€
12,27€

Odbory v českých zemích v letech 1918-1948

František Čapka, Akademické nakladatelství CERM
Novým zpracováním historie odborů dotváří tato publikace komplexní pohled na období let 1918-1948, tedy tří rozdílných...

Novým zpracováním historie odborů dotváří tato publikace komplexní pohled na období let 1918-1948, tedy tří rozdílných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,40€
8,46€

Matematika v proměnách věků IV.

Publikace přináší deset původních prací různého zaměření, jejichž tematika by mohla zaujmout nejen odbornou matematickou veřejnost, ale všechny zájemce o vývoj přírodních věd, kultury a vzdělávání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
10,81€
9,73€

Infrastruktura komunikačních systémů I.

Infrastruktura komunikačních systémů I.

Vilém Jordán, Viktor Ondrák, Akademické nakladatelství CERM (2015)
Studijní text pro FP. - druhé rozšířené vydání

Studijní text pro FP... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,87€

Ctnosti a neřesti, radosti a strasti

Jaroslav Malina, Akademické nakladatelství CERM (2016)
Profesor Jaroslav Malina navazuje na svá předchozí díla „Anti-encyklopedie anti-antropologie“ nebo „Světoví geniové v...

Encyklopedie s verši a obrazy. Profesor Jaroslav Malina navazuje na svá předchozí díla „Anti-encyklopedie anti-antropologie“ nebo „Světoví geniové v chajjámovských čtyřverších“. Opět nás se svou příznačnou hravostí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,50€
12,15€

Letecká legislativa - Studijní modul 10

, Akademické nakladatelství CERM (2004)
Učební texty dle předpisu JAR-66

Učební text pro teoretickou přípravu mechaniků a techniků údržby letadel dle nařízení komise (ES) 2042/2003... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,80€
11,52€

Země se ubrání

Jaroslav Kadrnožka, Akademické nakladatelství CERM (2010)
Problémy, které si lidstvo vytvořilo svou činností, jsou nesmírně složité a velmi obtížně řešitelné. Globální oteplování...

Problémy, které si lidstvo vytvořilo svou činností, jsou nesmírně složité a velmi obtížně řešitelné. Globální oteplování... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,33€
16,50€

Když hodiny padaly z věže...

Emigrace - reemigrace - migrace - imigrace - integrace - to jsou pojmy, které se dávno zabydlely v internacionálním jazyce.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,52€
6,77€

Úvod do kryptografie

Karel Burda, Akademické nakladatelství CERM (2015)
Odborná publikace týkající se moderní kryptografie.

Odborná publikace týkající se moderní kryptografie. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,46€
7,61€

Automatické řízení

Automatické řízení

Tato publikace se zabývá logickým řízením, spojitým řízením, diskrétním řízením, fuzzy řízením, řízením nelineárních systémů a popisem řídicích systémů ve stavovém prostoru, obsahuje rovněž anglickou terminologii z tohoto oboru. Přináší nejnovější... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,25€

Podnik a kapitálový trh

Romana Nývltová, Akademické nakladatelství CERM (2010)
Kapitálový trh je z hlediska podnikového finančního řízení a rozhodování nejzajímavějším a nejvýznamnějším sektorem...

Kapitálový trh je z hlediska podnikového finančního řízení a rozhodování nejzajímavějším a nejvýznamnějším sektorem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,93€
8,65€

Mechanika letu II. Letové vlastnosti ( 2. opravené vydanie )

Druhý díl publikace Mechanika letu se věnuje důležité oblasti mechaniky letu zabývající se letovými vlastnostmi atmosférických letadel. Z širokého spektra problematiky letových vlastností se zabývá především problematikou stability a řiditelnosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
30,60€
27,54€

Radionavigace

Radionavigace

Učební text pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
46,08€

Veřejné finance v praxi České republiky

Publikace provede čtenáře systémem veřejných financí v České republice v jejich reálném projevu v běžné ekonomické a sociální praxi. Pozornost je nejdříve věnována veřejným příjmům (zvláště daním), veřejným výdajům a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,46€
7,61€

Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářské studijní programy

Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářské studijní programy

Příručka pro uchazeče o studium bakalářských studijních programů na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,20€

Základy konstruování - 9. vydání

Učební text pro FSI... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,31€
19,18€

Meteorologie (050 00)

Meteorologie (050 00)

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,62€

Hmotnost a vyvážení (031 00)

Hmotnost a vyvážení (031 00)

Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR -FCL - 1. Texty jsou strukturovány do tří kapitol v souladu s osnovou uvedenou v předpisu JAK - FCL 1. Závěr každé podkapitoly obsahuje dostatek kontrolních otázek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,46€