🌸 Majáles knižných zliav 📚

Knihy o práve

Našli sme 6889 titulov

Repetitórium práva Európskej únie

Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov vsetkych troch stupnov univerzitneho vzdelavania na pravnickych fakultach, ktorej cieľom je objasnit pre potreby priebezneho studia system prava Unie z hladiska jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
20,00€
17,00€

Shrnutí předpisů o advokacii

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání příručky Shrnutí předpisů o advokacii. K sepsání této publikace autora kdysi motivovala vlastní zkušenost z doby přípravy na advokátní zkoušky a chybějící ucelený praktický materiál zabývající se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,45€
14,81€

Orlické vraždy: Akce Přehrada očima vyšetřovatele

Aleš Pivoda, Josef Doucha, XYZ (2022)
Temné devadesátky

Plastický obraz rozsáhlé trestné činnosti, postupu objasňování a vyšetřování případu včetně rozhodujících svědeckých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,99€
12,74€

Novelizovaný zákon o strelných zbraniach a strelive

, Epos (2022)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

ZÁKON Č. 190/2003 Z. Z. O STRELNÝCH ZBRANIACH A STRELIVE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 757/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 132/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 529/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 330/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 342/2007 Z. Z., ZÁKONA... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,70€
6,55€

Svěřenské fondy

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,79€
13,42€

Materská 2022

Kniha ,,MATERSKÁ 2022,, je v poradí siedma kniha za posledné roky s podrobným komentárom k dávkam nemocenského poistenia ,,materské,, a "tehotenské,,. Jednotlivé kapitoly knihy sú zoradené tak, aby ste si rýchlo našli to, čo potrebujete... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
16,83€

Repetitórium teórie práva

Cieľom zostavenia tejto publikácie bolo vytvoriť učebný text, ktorý ponúka študentom práva v sústredenej forme vymedzené tradičné okruhy teórie práva s obsahom, ktorý sa vo viac či menej ustálenej podobe vyučuje na všetkých právnických fakultách na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
15,01€

Zbrojný preukaz - Odborná spôsobilosť

Komplexná príručka pre prípravu žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnu komisiou policajného útvaru (vrátane skúšobných otázok a znenia príslušnych odpovedí)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,70€
18,45€

Trestné právo, Policajný zbor

, Poradca s.r.o. (2022)
Trestný zákon, Trestný poriadok, Súvisiace predpisy z trestného práva a správneho práva 2022

Publikácia Trestné právo a policajný zbor obsahuje Trestný zákon, Trestný poriadok a súvisiace predpisy z trestného práva a správneho práva v úplnom znení po novelách pre rok 2022. Nájdete tu najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,20€
7,27€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (4. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Záväzky - Zmluvy ( § 588 - § 880 )

Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení poukazom na vývoj jednotlivých právnych inštitútov od rímskeho práva až po súčasnú právnu úpravu (s osobitným zreteľom na slovenskú právnu úpravu pred r. 1950). Do spektra... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
62,05€

Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike

Na slovenskom knižnom trhu doposiaľ nebola vydaná kniha, ktorá by sa problematikou strelných zbraní zaoberala komplexne z pohľadu trestného práva. Na trhu sú dostupné príručky zamerané jednostranne na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
15,30€

Repetitórium práva duševného vlastníctva

Repetitórium práva duševného vlastníctva

Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny, ktoré nastali v právnej úprave práva duševného vlastníctva, a to najmä v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. Repetitórium práva duševného vlast Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€

Dekriminalizácia marihuany v podmienkach SR s vybranou judikatúrou

Predkladaná monografia s vybranou judikatúrou sa zaoberá problematikou kriminalizácie marihuany v rámci Slovenskej republiky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
33,00€
28,05€

Zákony 2022 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda

, Poradca s.r.o. (2022)
Služby zamestnanosti, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie, Home Office, Kurzarbeit

Vydavateľstvo PORADCA každoročné k 1. 1. 2022 vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, BOZP, ochrany osobných údajov a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,55€

Zákony 2022 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori

, Poradca s.r.o. (2022)
Občiansky zákonník, Zodpovednosť za škodu, Notársky poriadok, Advokácia, Súkromná bezpečnosť

Každý rok k právnemu stavu 1. 1. vydávame ZÁKONY - úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov, kde sú zmeny zvýraznené tučným písmom. Publikácia Zákony IIB obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,55€

Zákony 2022 II/C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo

, Poradca s.r.o. (2022)
Trestný zákon, Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Mimosporový poriadok, Súdy, Policajný zbor

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy v úplnom znení k 1.1.2022 z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené tučným písmom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,55€

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,00€
29,90€

Zákony 2021 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, SBS

, Poradca s.r.o. (2021)
E-Government, Verejná moc, Zodpovednosť za škodu, Odmeny a náhrady, Nájom a podnájom

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť B obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva, právne predpisy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
5,95€

Zákony 2022 III/B - Sociálne poistenie, zdravotné poistenie a dôchodky

, Poradca s.r.o. (2022)
Rodičovský príspevok, Doplnkové dôchodkové sporenie Zdravotné poistenie, Poisťovníctvo

Publikácia patrí k tradičným Zákonom vydávaným každý rok k 1. 1., obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,55€

Mezinárodní oceňovací standardy (IVS)

, Ekopress (2022)

Oficiální český překlad Mezinárodních oceňovacích standardů (IVS) 2022. Kvalitní oceňovací standardy slouží veřejnému zájmu, podporují stabilitu a věrohodnost finančních trhů a zvyšují důvěru v oceňovací profesi.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
28,35€
24,10€