Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Kalligram

Našli sme 811 titulov

U nás doma, v New Honte

Lajos Grendel, Kalligram (2010)
Dejiny New Hontu vytvárala celá galéria newhontských rodákov, prišelcov aj votrelcov. Sami Newhonťania však inak vnímajú to,...

Dejiny New Hontu vytvárala celá galéria newhontských rodákov, prišelcov aj votrelcov. Sami Newhonťania však inak vnímajú to,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,20€
1,69€

Politika a inštitúcie

Miroslav Kusý, Kalligram (2013)
V poradí prvý zväzok vybraných spisov Miroslava Kusého s názvom Politika a inštitúcie predstavuje súbor textov, štúdií a...

V poradí prvý zväzok vybraných spisov Miroslava Kusého s názvom Politika a inštitúcie predstavuje súbor textov, štúdií a nevydaných rukopisov, v ktorých autor reflektuje problematiku inštitucionalizmu v kontexte systémových zmien v Československu od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,00€
1,90€

Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia

, Kalligram (2006)
Slovník približuje vybrané diela slovenskej poézie a prózy 20. storočia. Autorský kolektív vytvoril dielo aj pre potreby...

Slovník približuje vybrané diela slovenskej poézie a prózy 20. storočia. Autorský kolektív vytvoril dielo aj pre potreby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,63€
7,90€

Teória jazyka a východiská sociálnych vied

Jürgen Habermas, Kalligram (2011)
Štúdie J. Habermasa uverejnené v zväzku Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns boli napísané v...

Štúdie J. Habermasa uverejnené v zväzku  Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns boli napísané v rokoch 1970 až 1982 a predstavujú východisko pre práce, ktoré uverejnil v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého stor Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
25,00€
22,50€

Sudca v demokracii

Aharon Barak, Kalligram (2016)
Sudcovi v modernej demokracii pripadá úloha, v rámci ktorej rieši mnohé z najnaliehavejších politických problémov...

Sudcovi v modernej demokracii pripadá úloha, v rámci ktorej rieši mnohé z najnaliehavejších politických problémov súčasnosti, či už preskúmava výsledky volieb, právne postavenie osôb podozrivých z terorizmu, alebo otázku, či a ako môžu byť ľudia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,90€
15,21€

Latinský humanizmus

Daniel Škoviera, Kalligram (2009)
Antológia predstavuje u nás roky očakávaný súbor prekladov humanistických textov, ktoré spoločne dokladajú vedu a kultúru na...

Antológia predstavuje u nás roky očakávaný súbor prekladov humanistických textov, ktoré spoločne dokladajú vedu a kultúru na Slovensku v období akcen-tácie a veľkého rozvoja latinskej knižnej vzdelanosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
5,00€

Premrhaná krajina

Vo svojej novej knihe ponúka Paul Lendvai predsudkami nezaťažený, nezáviský pohľad na to, akým smerom sa uberalo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
5,00€

Prózy a články - Jozef Miloslav Hurban

Jozef Miloslav Hurban, Kalligram (2015)
Usporiadanie Próz a článkov Jozefa Miloslava Hurbana a doslov editora Reného Bílika poukazuje na základné vlastnosti...

Usporiadanie Próz a článkov Jozefa Miloslava Hurbana a doslov editora Reného Bílika poukazuje na základné vlastnosti Hurbanovej celoživotnej tvorby. Hurbanova filozofia bola založená na preverovaní idey predmetnosťou, realizovanou prozaickým dianím... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
5,00€

Deväť životov

Radoslav Passia, Gabriela Magová, Kalligram (2015)
Kniha Deväť životov prináša rozhovory s významnými slovenskými prekladateľkami a prekladateľmi a jedným českým prekladateľom...

Kniha Deväť životov prináša rozhovory s významnými slovenskými prekladateľkami a prekladateľmi a jedným českým prekladateľom staršej generácie. Cieľom bolo pomocou obsahovo podobne štruktúrovaných rozhovoroch získať relatívne ucelený obraz o ich... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
7,00€
6,30€

Friedrich Nietzsche, bojovník proti svojej dobe

Práca rakúskeho mysliteľa Rudolfa Steinera Friedrich Nietzsche, bojovník proti svojej dobe je jednou z prvých monografií o... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,20€

Zem, zem!...

Sándor Márai, Kalligram (2010)
„Chceli, aby som sa dobrovoľne vykastroval a potom sa ako spievajúci eunuch zaradil do zboru kastrovanej literatúry... Čo...

„Chceli, aby som sa dobrovoľne vykastroval a potom sa ako spievajúci eunuch zaradil do zboru kastrovanej literatúry... Čo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,00€
12,60€

Filozofické skúmania podstaty ľudskej slobody a s tým súvisiacich predmetov

F.W.J. Schelling, Kalligram (2005)
Schelling sa v tejto práci zameral na vzťah slobody a nevyhnutnosti. V tomto diele sa prvýkrát vyslovuje komplexne o...

Schelling sa v tejto práci zameral na vzťah slobody a nevyhnutnosti. V tomto diele sa prvýkrát vyslovuje komplexne o... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,50€
4,05€

Slová a veci

Michel Foucault, Kalligram (2000)
Podľa Foucaultovho názoru vysloveného v tejto knihe blíži sa čas, keď sa rozplynú chiméry humanizmov a ukáže sa, že...

Podľa Foucaultovho názoru vysloveného v tejto knihe blíži sa čas, keď sa rozplynú chiméry humanizmov a ukáže sa, že... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,95€
11,66€

Aténska ústava

Aristoteles, Kalligram (2009)
Diogenes Laertios vo svojom známom diele Životy, názory a výroky slávnych filozofov zaradil do zoznamu Aristotelových prác...

Diogenes Laertios vo svojom známom diele Životy, názory a výroky slávnych filozofov zaradil do zoznamu Aristotelových prác... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
13,00€
11,70€

Rasová mytológia

Milan Hrabovský, Kalligram (2011)
Kniha Milana Hrabovského "Rasová mytológia" približuje históriu i používanie pojmu rasa a zároveň ponúka nezvyčajný pohľad...

Kniha Milana Hrabovského "Rasová mytológia" približuje históriu i používanie pojmu rasa a zároveň ponúka nezvyčajný pohľad na samotnú teóriu rasy. Ako sám autor vysvetľuje: "Štúdium rasy, a pevne dúfam, že i táto kniha, nám môže dať jednu neoceniteľnú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
7,00€
6,30€

Okultizmus a iné prózy

Pavel Hrúz, Kalligram (2007)
Banskobystrický rodák Pavel Hrúz patrí k významným predstaviteľom mimoriadne silnej spisovateľskej generácie. Autor napriek...

Banskobystrický rodák Pavel Hrúz patrí k významným predstaviteľom mimoriadne silnej spisovateľskej generácie. Autor napriek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
9,63€
5,00€

Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia

, Kalligram (2009)
Lexikografická literárnohistorická príručka výberovo zahŕňa heslá diel slovenskej poézie a prózy vznikajúcich v 19. storočí,...

Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia pripravený kolektívom vedeckých pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV je lexikografická literárnohistorická príručka, koncipovaná ako výberové kompendium k problematike slovenskej literatúry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
11,62€
5,00€

Čutora

Sándor Márai, Kalligram (2011)
Sneží, sú Vianoce, desať rokov po veľkej vojne a pán daruje panej pod stromček psa. Čutoru. V tej chvíli zrejme ani jeden z...

Sneží, sú Vianoce, desať rokov po veľkej vojne a pán daruje panej pod stromček psa. Čutoru. V tej chvíli zrejme ani jeden z nich netuší, ako toto rozhodnutie ovplyvní život celej rodiny a akú nezmazateľnú stopu v jej členoch zanechá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,10€

O spoločenskej zmluve

Jean-Jacques Rousseau, Kalligram (2010)
Rozsahom malý spis osvietenského filozofa a proroka Francúzskej revolúcie Jeana-Jacqua Rousseaua (1712 - 1778) O...

Rozsahom malý spis osvietenského filozofa a proroka Francúzskej revolúcie Jeana-Jacqua Rousseaua (1712 - 1778) O... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
9,90€

Bratstvo

Bratstvo

László Márton, Kalligram (2007)
Historická trilógia pozoruhodného maďarského autora, ktorý nadväzuje na tradície barokovej literatúry, pričom vyzdvihuje...

Historická trilógia pozoruhodného maďarského autora, ktorý nadväzuje na tradície barokovej literatúry, pričom vyzdvihuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,25€