🔥 Nový prípad Dominika Dána na sklade!

Kalligram

Našli sme 819 titulov

Teória jazyka a východiská sociálnych vied

Jürgen Habermas, Kalligram (2011)
Štúdie J. Habermasa uverejnené v zväzku Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns boli napísané v...

Štúdie J. Habermasa uverejnené v zväzku  Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns boli napísané v rokoch 1970 až 1982 a predstavujú východisko pre práce, ktoré uverejnil v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého stor Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
25,00€
22,50€

Silou mysle

János Kornai, Kalligram (2011)
Memoáre známeho ekonóma Jánosa Kornaiho, ktoré boli doposiaľ publikované v prekladoch do mnohých svetových jazykov, vyšli...

Memoáre známeho ekonóma Jánosa Kornaiho, ktoré boli doposiaľ publikované v prekladoch do mnohých svetových jazykov, vyšli práve vo vydavateľstve Kalligram v sloMemoáre známeho ekonóma Jánosa Kornaiho, ktoré boli doposiaľ publikované... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,20€
1,90€

Politika a inštitúcie

Miroslav Kusý, Kalligram (2013)
V poradí prvý zväzok vybraných spisov Miroslava Kusého s názvom Politika a inštitúcie predstavuje súbor textov, štúdií a...

V poradí prvý zväzok vybraných spisov Miroslava Kusého s názvom Politika a inštitúcie predstavuje súbor textov, štúdií a nevydaných rukopisov, v ktorých autor reflektuje problematiku inštitucionalizmu v kontexte systémových zmien v Československu od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,00€
1,90€

Čutora

Sándor Márai, Kalligram (2011)
Sneží, sú Vianoce, desať rokov po veľkej vojne a pán daruje panej pod stromček psa. Čutoru. V tej chvíli zrejme ani jeden z...

Sneží, sú Vianoce, desať rokov po veľkej vojne a pán daruje panej pod stromček psa. Čutoru. V tej chvíli zrejme ani jeden z nich netuší, ako toto rozhodnutie ovplyvní život celej rodiny a akú nezmazateľnú stopu v jej členoch zanechá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,10€

Plameň sviečky slnku jasu nepridá

Milan Čorba, Kalligram (2014)
46 dialógov Pesimistu s Optimistom, ktoré obsahuje táto kniha, napísal Milan Čorba zrejme v záverečnom období svojho života....

46 dialógov Pesimistu s Optimistom, ktoré obsahuje táto kniha, napísal Milan Čorba zrejme v záverečnom období svojho života. Odzrkadľuje sa v nich jemu vlastný odľahčený pohľad na život, na svet a na seba samého. Formou dialógov vystihuje otázky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
1,79€

Súčasná poľská dráma

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
1,77€

Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia

, Kalligram (2006)
Slovník približuje vybrané diela slovenskej poézie a prózy 20. storočia. Autorský kolektív vytvoril dielo aj pre potreby...

Slovník približuje vybrané diela slovenskej poézie a prózy 20. storočia. Autorský kolektív vytvoril dielo aj pre potreby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,63€
8,19€

Deväť životov

Radoslav Passia, Gabriela Magová, Kalligram (2015)
Kniha Deväť životov prináša rozhovory s významnými slovenskými prekladateľkami a prekladateľmi a jedným českým prekladateľom...

Kniha Deväť životov prináša rozhovory s významnými slovenskými prekladateľkami a prekladateľmi a jedným českým prekladateľom staršej generácie. Cieľom bolo pomocou obsahovo podobne štruktúrovaných rozhovoroch získať relatívne ucelený obraz o ich... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,30€

Prózy - Ján Johanides

Ján Johanides, Kalligram (2009)
Ján Johanides (1934 – 2008) sa stal začiatkom šesťdesiatych rokov súborom noviel Súkromie (1963) jedným z popredných...

Snáď s výnimkou prvých časopiseckých próz a čiastočne aj debutu Súkromie sú všetky prózy Jána Johanidesa zvláštnou alianciou veľkej histórie a komornej dramatickej situácie. Už Johanidesov debut však ukazuje dva okruhy jeho námetových preferencií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
5,00€

Sudca v demokracii

Aharon Barak, Kalligram (2016)
Sudcovi v modernej demokracii pripadá úloha, v rámci ktorej rieši mnohé z najnaliehavejších politických problémov...

Sudcovi v modernej demokracii pripadá úloha, v rámci ktorej rieši mnohé z najnaliehavejších politických problémov súčasnosti, či už preskúmava výsledky volieb, právne postavenie osôb podozrivých z terorizmu, alebo otázku, či a ako môžu byť ľudia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,00€
10,80€

Premrhaná krajina

Vo svojej novej knihe ponúka Paul Lendvai predsudkami nezaťažený, nezáviský pohľad na to, akým smerom sa uberalo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
5,00€

Latinský humanizmus

Daniel Škoviera, Kalligram (2009)
Antológia predstavuje u nás roky očakávaný súbor prekladov humanistických textov, ktoré spoločne dokladajú vedu a kultúru na...

Antológia predstavuje u nás roky očakávaný súbor prekladov humanistických textov, ktoré spoločne dokladajú vedu a kultúru na Slovensku v období akcen-tácie a veľkého rozvoja latinskej knižnej vzdelanosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,62€
5,00€

Zem, zem!...

Sándor Márai, Kalligram (2010)
„Chceli, aby som sa dobrovoľne vykastroval a potom sa ako spievajúci eunuch zaradil do zboru kastrovanej literatúry... Čo...

„Chceli, aby som sa dobrovoľne vykastroval a potom sa ako spievajúci eunuch zaradil do zboru kastrovanej literatúry... Čo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,00€
12,60€

Opravené vydanie

Péter Esterházy, Kalligram (2006)
Ďalšie dielo vynikajúceho maďarského spisovateľa, nositeľa mnohých svetových literárnych cien, rozhodne najprekladanejšieho...

Ďalšie dielo vynikajúceho maďarského spisovateľa, nositeľa mnohých svetových literárnych cien, rozhodne najprekladanejšieho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,92€
8,93€

Europeanizmus

Boris Zala, Kalligram (2013)
V knihe Europeanizmus predkladá autor filozofický projekt hodnotového založenia Európy, ktorý sa opiera o relevantné...

V knihe Europeanizmus predkladá autor filozofický projekt hodnotového založenia Európy, ktorý sa opiera o relevantné historické, politické a sociálnovedné analýzy. Čitateľovi tak umožňuje preniknúť hlbšie do problematiky hodnotového dedičstva Európy a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,00€
12,60€

Friedrich Nietzsche, bojovník proti svojej dobe

Práca rakúskeho mysliteľa Rudolfa Steinera Friedrich Nietzsche, bojovník proti svojej dobe je jednou z prvých monografií o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,00€
7,20€

Filozofické skúmania podstaty ľudskej slobody a s tým súvisiacich predmetov

F.W.J. Schelling, Kalligram (2005)
Schelling sa v tejto práci zameral na vzťah slobody a nevyhnutnosti. V tomto diele sa prvýkrát vyslovuje komplexne o...

Schelling sa v tejto práci zameral na vzťah slobody a nevyhnutnosti. V tomto diele sa prvýkrát vyslovuje komplexne o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
4,50€
4,05€

Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia

, Kalligram (2009)
Lexikografická literárnohistorická príručka výberovo zahŕňa heslá diel slovenskej poézie a prózy vznikajúcich v 19. storočí,...

Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia pripravený kolektívom vedeckých pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV je lexikografická literárnohistorická príručka, koncipovaná ako výberové kompendium k problematike slovenskej literatúry... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
5,00€

Slová a veci

Michel Foucault, Kalligram (2000)
Podľa Foucaultovho názoru vysloveného v tejto knihe blíži sa čas, keď sa rozplynú chiméry humanizmov a ukáže sa, že...

Podľa Foucaultovho názoru vysloveného v tejto knihe blíži sa čas, keď sa rozplynú chiméry humanizmov a ukáže sa, že... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,95€
11,66€

Rasová mytológia

Milan Hrabovský, Kalligram (2011)
Kniha Milana Hrabovského "Rasová mytológia" približuje históriu i používanie pojmu rasa a zároveň ponúka nezvyčajný pohľad...

Kniha Milana Hrabovského "Rasová mytológia" približuje históriu i používanie pojmu rasa a zároveň ponúka nezvyčajný pohľad na samotnú teóriu rasy. Ako sám autor vysvetľuje: "Štúdium rasy, a pevne dúfam, že i táto kniha, nám môže dať jednu neoceniteľnú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,30€