Poštovné zadarmo už pri objednávke nad 39€

Daniel Škoviera

Našli sme 6 titulov

Latinský humanizmus (Škoviera Daniel)

Daniel Škoviera, Kalligram (2009)
Antológia predstavuje u nás roky očakávaný súbor prekladov humanistických textov, ktoré spoločne dokladajú vedu a kultúru na...

Antológia predstavuje u nás roky očakávaný súbor prekladov humanistických textov, ktoré spoločne dokladajú vedu a kultúru na Slovensku v období akcen-tácie a veľkého rozvoja latinskej knižnej vzdelanosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
10,46€

LINGEA-Biblická gréčtina - Vysokoškolská učebnica (Helena Panczová, Daniel Škovi

Helena Panczová, Daniel Škoviera, Lingea (2014)
U Č E B N I C A    O B S A H U J E podrobný výklad gramatiky s dôrazom na logické súvislosti preberaných javov...

Obsahuje podrobný výklad gramatiky s dôrazom na logické súvislosti preberaných javov. Učebnica obsahuje tiež ukážky textov z Nového zákona, Septuaginty, byzantskej liturgie a klasickej literatúry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
19,90€
16,92€

Sambucus VII. (Daniel Škoviera)

Daniel Škoviera, Trnavská univerzita (2011)
Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky

Po siedmy raz ponúka Sambucus na svojich stránkach štúdie z oblasti vied o antickom staroveku a stredovekej i novovekej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,00€
8,50€

Miroslav Okál (Daniel Škoviera) [SK]

Daniel Škoviera, Trnavská univerzita (2013)
Prvý slovenský profesor klasickej filológie

Priamy popud na vznik tohto knižného portrétu univerzitného profesora Miloslava Okála poskytla storočnica jeho narodenia. Okrúhle výročia síce samy v sebe nenesú nijakú skutočnú hodnotu a sú iba ľahšie zapamätateľnými či navonok viac okrášlenými.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,00€
10,20€

Sambucus XI.

Sambucus XI obsahuje deväť štúdií. Grécko-rímskej antiky sa týkajú štúdie Jana Janouška a Jana Bažanta, k počiatkom rímskej filozofie pozýva a sprevádza po nich Peter Fraňo. Štúdia M. Andokovej sa vzťahuje na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,00€
8,50€

Sambucus VIII.

Sambucus VIII.

Nicol Sipekiová, Daniel Škoviera, Trnavská univerzita (2012)
Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky

Sambucus zahrnul do svojho ôsmeho zväzku pätnásť štúdií v širokom tematickom i časovom zábere. Aj tentoraz ich poradie neurčil sled písmen abecedy, vek či postavenie autorov, ale viac-menej tematicko-chronologické hľadisko. Grécko-rímsky starovek... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€