Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Slovenská národná knižnica

Našli sme 51 titulov

Biografický lexikón Slovenska VI (M - N)

Biografický lexikón Slovenska VI. obsahuje heslá osobností Slovenska. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,74€

Lexikón slovenských žien

Lexikón slovenských žien, obsahujúci 800 hesiel poskytne komplexný pohľad na rozličné oblasti pôsobenia žien a stane sa základnou informačnou príručkou nielen pre odborníkov, ale aj pre širokú kultúrnu verejnosť. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,45€
18,09€

Bardejovský katechizmus z roku 1581

Miloš Kovačka, Slovenská národná knižnica (2013)
najstaršia slovenská kniha

Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine v závere roka 2013 vydala v edícii Pramene k duchovným dejinám Slovenska jedinečnú publikáciu Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha (256 s.)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,90€
37,11€

Biografický lexikón Slovenska III (G - H) (autorov Kolektív)

Základná informačná príručka o životopisoch a dielach nielen významných, ale aj menej známych slovenských a slovacikálnych osobností od najstarších čias až do súčasnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,73€
29,51€

Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku I.

Prvý zväzok sprievodcu predstavuje problematiku významných historických knižníc... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,04€
13,06€

Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku III.

Tretí zväzok sprievodcu svojou obsahovou štruktúrou nadväzuje na predchádzajúce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,12€
11,27€

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,00€
12,09€

Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku II.

Druhý zväzok sa zameriava na zrekonštruované osobné historické knižnice, ktoré boli zapísané do ústrednej evidencie historických knižničných dokumentov a fondov Slovenskej republiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,54€
10,73€

Biografický lexikón Slovenska IV (autorov Kolektív)

Biografický lexikón Slovenska obsahuje heslá osobností Slovenska s uzavretým životom a dielom zo všetkých oblastí tvorivej práce - kultúrneho, vedeckého, spoločenského, hospodárskeho, duchovného a politického života od Veľkej Moravy po súčasnosť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,92€
29,69€

Pramene slovenskej hudby

Slovenská národná knižnica (2012)
Hudobný nástroj - prameň artificiálnej hudby

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,90€
12,00€

Ľudovít Štúr

Augustín Maťovčík, Ľudmila Šimková, Slovenská národná knižnica (2014)
Biografické kalendárium a Personálna bibliografia

Biografické kalendárium predstavuje chronologicky usporiadaný súbor overených dát a tvrdení, opierajúcich sa o dokumenty a pramenné materiály s príslušným literárnym aparátom, ktoré tvoria analytický pohľad na priebeh života a diela... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,49€
12,55€

Slovenské ľudové betlehemské hry

Slovenské ľudové betlehemské hry patria k jedinečným príspevkom slovenského ľudu, prameniacimi pôvodne z tvorivosti pastierov. Vznikli už v čase valašskej kolonizácie Slovenska v 15. a 16 storočí a stali sa európskym dedičstvom. Kniha sprístupňuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
42,90€
39,90€

Biografický lexikón Slovenska I (A - B) (autorov Kolektív)

, Slovenská národná knižnica (2002)
Základná informačná príručka o životopisoch a dielach nielen významných, ale aj menej známych slovenských a slovacikálnych...

Základná informačná príručka o životopisoch a dielach nielen významných, ale aj menej známych slovenských a slovacikálnych... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,23€
22,53€

Pramene slovenskej hudby II

1. Pramene sakrálnej hudby, 2. Hudobné knihovníctvo a jeho význam v znalostnej spoločnosti Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,80€
12,83€

Biografický lexikón Slovenska V (Km - L)

Biografický lexikón Slovenska, zv. V. obsahuje heslá osobností Slovenska s uzavretým životom a dielom zo všetkých oblastí tvorivej práce, kultúrneho, vedeckého, spoločenského, hospodárskeho a politického života od Veľkej Moravy po súčasnosť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,70€
25,76€

Knižnica Zachariáša Mošovského

Dielo je výsledkom výskumnej a bádateľskej činnosti v oblasti dejín historických knižníc na Slovensku, v prepojení na historické územie Uhorska... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,42€
13,41€

Pramenné dokumenty k dejinám Slovenska a Slovákov

Tematický inventár obsahuje záznamy o rukopisných dokumentoch uložených v zbierkach Archívu literatúry a umenia v SNK, ktoré vznikali v časovom rozpätí od 12. storočia až po prvú fázu národného obrodenia (1800)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,23€
17,88€

Biografistika

Základná príručka o stave, problémoch a metodike biografického bádania na Slovensku. Obsahuje charakteristiku biografického výskumu, problematiku tvorby biografických slovníkov, špeciálne biografické diela a budovanie biografickej dokumentácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,10€
4,74€

Biografický lexikón II

Základná informačná príručka o životopisoch a dielach nielen významných, ale aj menej známych slovenských a slovacikálnych osobností od najstarších čias až do súčasnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,73€
29,51€

Biografické štúdie 34

Seminár Uramovci v slovenskej kultúre. Seminár k 110. výročiu narodenia Jána Smreka. Seminár k 100. výročiu narodenia Jozefa G. Cincíka. Vedecká konferencia k 110. výročiu narodenia Antona A. Baníka. Jubilejné stretnutie k 115. výročiu narodenia Pavla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,09€
4,73€