📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Slovenská národná knižnica

Našli sme 60 titulov

Biografické štúdie 36

Obsah: Referáty z vedeckých a odborných podujatí, Samo Chalupka v slovenskej literatúre a kultúre, Stanovci v slovenskej kultúre a politike, Príspevky k životopisom a dielam, Správy, Menný register. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
9,62€
7,98€

Literárny archív 41

Prekladateľská tvorba Heleny Turcerovej-Devečkovej, štúdium slovenských žiakov na gymnáziu v Přerove na začiatku 20. storočia, jazyk a obsah hudobnej skladby Stála Matka bolestivá či spomienkové prózy Jozefa Gregora Tajovského. Aj týmito témami sa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
21,70€
20,18€

Biografické štúdie 35

Zborník Biografické štúdie svojím 35. zväzkom uzaviera malé jubileum aj v redakčnej práci zostavovateľa. Pri ostatnom okrúhlom výročí - 30. zv. Biografických štúdií (Martin 2004) som skonštatoval, že tento zborník podáva plastický obraz o výsledkoch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
9,62€
7,98€

Biografické štúdie 37

V roku 2013 sme vydali 36. zväzok zborníka Biografické štúdie, ktorým sme sa snažili vyplniť trojročnú prestávku, čo sa odzrkadlilo aj na jeho rozsahu. V roku 2014 v snahe zachovať jeho periodicitu predkladáme čitateľom 37. zväzok. Zaradili sme do neho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
6,39€
5,30€

Literárny archív 40

Zborník obsahuje tematicky rozmanité vedecké práce, ktorých autori čerpajú pri svojich výskumoch zo zbierok Literárneho archívu SNK. Pozornosť je v ňom okrem iného venovaná prameňom a dokumentom vzťahujúcim sa k osobnostiam ako Janko Silan, Miloslav... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
10,00€
9,30€

Biografické štúdie 39

Biografické štúdie 39 prinášajú deväť príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii organizovanej pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Ich autori – bádatelia z radov historikov, jazykovedcov, literárnych vedcov, muzeológov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
9,00€
8,37€

K dejinám knižnej ilustrácie na Slovensku

Publikácia sa zaoberá dejinami knižnej ilustrácie 16. a 17. storočia. Podáva informácie z oblasti grafickej výzdoby tlačí, jednak podľa tlačiarní pôsobiacich na našom území a jednak sa zaoberá ilustrátormi a ich dielami, ktoré boli vydané v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
33,90€
31,53€

🍌 Odosielame o 13 dní.
13,00€
12,09€

Bardejovský katechizmus z roku 1581

Miloš Kovačka, Slovenská národná knižnica (2013)
najstaršia slovenská kniha

Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine v závere roka 2013 vydala v edícii Pramene k duchovným dejinám Slovenska jedinečnú publikáciu Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha (256 s.)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
39,90€
37,11€

Pramene slovenskej hudby IV.

Zborník, ktorý je výstupom rovnomennej konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov realizovanej v roku 2014 na pôde Žilinskej univerzity, je rozdelený do dvoch tematických blokov. Prvú časť tvoria vedecké štúdie prezentujúce písomné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
4,10€
3,81€

Biografické štúdie 40

Jadro jubilejného 40. zväzku zborníka pozostáva z odborných príspevkov zameraných na osobnosť Svetozára Hurbana Vajanského. Okrem toho sem boli zaradené texty o živote a diele teológa Oskára Formánka, tolstojovca Alberta Škarvana a ďalších.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
11,00€
10,23€

Memorialis

Slovenská národná knižnica (2008)
Historický spis slovenských stolíc

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Martine pri príležitosti 300. výročia tragických udalostí na sneme v Onóde (1707)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,77€
5,39€

Biografické štúdie 38

Vedecký zborník Národného biografického ústavu SNK, ktorý vychádza od r.1970 a dosiaľ vyšlo 38 zv. Zborník obsahuje príspevky z vedeckých a odborných podujatí, ako aj príspevky k životopisom a dielam významných osobností, ktorí sa značnou mierou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
7,90€
7,35€

Inkunábuly: umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia

Reprezentačná obrazovo-textová tematická monografia dokumentuje, prezentuje z umenovedných i historických hľadísk zaraďuje a hodnotí viac než 500 zväzkový súbor inkunábul nemeckej, francúzskej, talianskej, švajčiarskej a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
184,90€
171,96€

Opera romanica 13

Európske cesty románskych kníh v 16. - 18. storočí. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
19,20€
17,86€

Parva Schola

Parva Schola sa radí k literatúre slovenského baroka, k umeleckému slohu, ktorý predstavuje nový životný, názorový, citový, myšlienkový a umelecký prúd neskorého feudalizmu, ktorý sa v Európe začal šíriť už od 2. polovice 16. storočia a pretrvával až... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
49,90€
46,41€

Resource description & access : revízia 2016 RDA

Publikácia je prekladom medzinárodného katalogizačného štandardu Resource Description and Access, štandardom pre popis zdrojov a nosičov v katalogizačnej praxi knižníc. Vznikla pre potreby knižníc konzorcia KISG a knižníc SR ako východiskový... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
129,90€
120,81€

Bibliografia tlačí 16. storočia v Kremnici, Bratislave a Nitre

Publikácia je zostavou bibliografických informácií o dielach vytlačených v 16. storočí a uchovávaných vo vzácnych knižničných fondoch v Kremnici a Bratislave. Súčasťou tohto katalógu sú doplnky, ktoré predstavujú dodatky záznamov tlačí 16. storočia z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
120,00€
111,60€

Biografické štúdie 33

Obsah: Referáty z vedeckých a odborných podujatí, Biografistika ako fenomén výskumu, Jubilejné pozdravy, Osobnosti v zrkadle dejín, Príspevky k životopisom a dielam, Správy, Menný register. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
5,09€
4,22€

Aponiovská knižnica v Oponiciach

Obrazovo – textová publikácia o knižnici v Oponiciach. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,90€
1,45€