🍌 Februárová knižná akcia

Helena Panczová

Našli sme 6 titulov

Biblická gréčtina

Helena Panczová, Daniel Škoviera, Lingea (2014)
U Č E B N I C A    O B S A H U J E podrobný výklad gramatiky s dôrazom na logické súvislosti preberaných javov...

Obsahuje podrobný výklad gramatiky s dôrazom na logické súvislosti preberaných javov. Učebnica obsahuje tiež ukážky textov z Nového zákona, Septuaginty, byzantskej liturgie a klasickej literatúry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
19,90€
17,91€

Vplyv Biblie na kresťanskú latinčinu. Grécizmy a hebrejizmy pri používaní predložky in.

Vplyv Biblie na kresťanskú latinčinu. Grécizmy a hebrejizmy pri používaní predložky in.

Kresťanská latinčina, jazyk kresťanského spoločenstva, má svoje hlboké korene v starých latinských prekladoch Biblie, ktoré zachovávali mnohé prvky pôvodných rečí. Vo všeobecne zameraných prácach však nachádzame povrchné tvrdenia, že kresťanská... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
2,72€

Grécko-slovenský slovník

Helena Panczová, Lingea (2012)
O B S A H S L O V N Í K A · 32 000 hesiel · prvý slovník starej gréčtiny zachytávajúci slovnú zásobu od...

Prvý slovník starej gréčtiny zachytávajúci slovnú zásobu od Homéra cez klasických autorov, helenistické obdobie, Nový zákon, až po kresťanských spisovateľov neskorej antiky / ranej Byzancie Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
49,90€
44,91€

Latinčina (1. diel)

Helena Panczová, Lingea (2018)
Vysokoškolská učebnica

Učebnica spracováva normatívnu gramatiku klasickej latinčiny, ktorú prezentuje v 25 tematických celkoch. Pri výklade gramatických javov sa postupuje komparatívnym spôsobom. Celky 1 – 16, venované morfológii, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,90€
16,11€

Latinčina (2. diel)

Helena Panczová, Lingea (2018)
Vysokoškolská učebnica

Učebnica spracováva normatívnu gramatiku klasickej latinčiny, ktorú prezentuje v 25 tematických celkoch. Pri výklade gramatických javov sa postupuje komparatívnym spôsobom. Celky 1 – 16, venované morfológii, syntaxi ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,90€
13,41€

Mathemata Graeca. Základy biblickej gréčtiny

Mathemata Graeca. Základy biblickej gréčtiny

Tretie, opravené vydanie. Skriptá. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,95€