🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Anna Remišová

Našli sme 8 titulov

Etika a ekonomika

Anna Remišová, Kalligram (2011)
Jedna z najkomplexnejších kníh z oblasti podnikateľskej etiky ako teoretickej disciplíny vychádza v treťom, výrazne...

Jedna z najkomplexnejších kníh z oblasti podnikateľskej etiky ako teoretickej disciplíny vychádza v treťom, výrazne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
16,50€
15,35€

Ethical Leadership in Slovak Business Environment

Anna Remišová, Anna Lašáková, Ján Rudy, Rozália Sulíková, Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová, Wolters Kluwer (2016)
Recent financial and economic crisis has highlighted the significance and relevance of business ethics in the global...

Recent financial and economic crisis has highlighted the significance and relevance of business ethics in the global context. The basic objective of authors was to find out which cultural and ethical factors influence managerial decision-making in the fie Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,90€
10,36€

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

Anna Remišová, Anna Lašáková, Ján Rudy, Rozália Sulíková, Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová, Wolters Kluwer (2015)
Posledná finančná a ekonomická kríza zdôraznila význam a dôležitosť etiky v podnikaní v celosvetovom kontexte. Základným...

Posledná finančná a ekonomická kríza zdôraznila význam a dôležitosť etiky v podnikaní v celosvetovom kontexte. Základným cieľom autorského kolektívu bolo zistiť, ktoré kultúrne a etické faktory vplývajú na manažérske rozhodovanie v oblasti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,90€
10,36€

Vademékum podnikateľskej etiky

Autorka predkladá druhé vydanie tejto úspešnej publikácie. Cieľom monografie je poskytnúť návod, postupy a odporúčania, ako implementovať podnikateľskú etiku do organizácie a učiniť z nej systematickú súčasť riadenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,70€
14,92€

Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi

Anna Remišová, Wolters Kluwer (2015)
Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či...

Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či významu dlhodobého rozvoja však stále nie je jednoduché. Problémy často vytvára používanie základných termínov a pojmov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,35€
13,78€

Etika médií

Anna Remišová, Kalligram (2010)
„Vo svojej koncepcii etiky médií vychádzam z týchto teoretických východísk: etiku médií chápem ako aplikovanú etiku, ktorá...

„Vo svojej koncepcii etiky médií vychádzam z týchto teoretických východísk: etiku médií chápem ako aplikovanú etiku, ktorá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
4,99€

Etika Médií

Etika Médií

Predkladaná kniha je prvým pokusom na Slovensku poskytnúť pohľad na etiku médií ako aplikovanú etiku. Etika médií je nová spoločenskovedná disciplína, ktorá je ešte len na začiatku svojho rozvoja – kvalitnej literatúry, ale aj odborných diskusií na túto.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,50€

Podnikateľská etika v praxi – cesta k úspechu

Podnikateľská etika v praxi – cesta k úspechu

Podnikateľská etika v praxi – cesta k úspechu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,01€