🌸 Majáles knižných zliav 📚

Knihy o pracovnom práve

Našli sme 857 titulov

Zákony 2022 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda

, Poradca s.r.o. (2022)
Služby zamestnanosti, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie, Home Office, Kurzarbeit

Vydavateľstvo PORADCA každoročné k 1. 1. 2022 vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, BOZP, ochrany osobných údajov a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,55€

Zákony 2022 III/B - Sociálne poistenie, zdravotné poistenie a dôchodky

, Poradca s.r.o. (2022)
Rodičovský príspevok, Doplnkové dôchodkové sporenie Zdravotné poistenie, Poisťovníctvo

Publikácia patrí k tradičným Zákonom vydávaným každý rok k 1. 1., obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,55€

Vzory zmlúv, žalôb a podaní + CD s 400 editovateľnými vzormi

, Poradca s.r.o. (2018)

Prichádzame s publikáciou, ktorá obsahuje 400 najpoužívanejších vzorov, žalôb a podaní z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, trestného a správneho práva, obchodného, občianskeho a rodinného práva, exekúcii a súdnych sporov. Publikácia je výsledkom našej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,90€
14,37€

Práce a Mzdy č. 8 / 2022 bez chýb, pokút a penále - Stravné od 1. 5. 2022

, Poradca s.r.o. (2022)
Zmeny v pracovnoprávnej oblasti, Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny – základné pravidlá

Od 1. 4. 2022 je účinná novela č. 82/2022 Zákonníka práce, ktorá mení a upravuje postup pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa so zamestnancom so zdravotným postihnutím. Podľa pôvodnej právnej úpravy mal príslušný úrad práce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,90€
5,87€

Zákonník práce s komentárom 2022

, Poradca s.r.o. (2022)
Pedagogickí zamestnanci, Kurzarbeit

Od 1. 1. 2022 v Zákonníku práce nadobudnú účinnosť 2 výraznejšie zmeny. Prvá zmena súvisí so stravovaním zamestnancov a druhá nadväzuje na systém skrátenej práce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
15,30€

Slovenské pracovné právo

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
29,75€

Praktický manuál GDPR pre každého

, DonauMedia (2018)

Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,59€
6,45€

Nové pravidlá ochrany osobných údajov

Nové pravidlá ochrany osobných údajov

Tatiana Valentová, Jana Žulová, Marek Švec, Wolters Kluwer (2018)
podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

Masové využívanie informačných technológií vo všetkých oblastiach ľudského života prináša nevídané množstvo pozitívnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,90€

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

, Nová Práca (2019)
platný od 1. januára 2020

Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie zákonníka, ale i rozsiahly... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,90€
12,67€

Zákony 2021 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda

, Poradca s.r.o. (2021)
Zákonník práce, Služby zamestnanosti, Inšpekcia práce, Zamestnávanie, Ochrana osobných údajov

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť A obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, BOZP a správneho práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,00€
5,95€

Repetitórium pracovného práva

Repetitórium pracovného práva

Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,00€

Zákoník práce

, C. H. Beck (2009)
Právní stav ke dni 1.1.2009

Tento sešit obsahuje : sazby zahraničního stravného pro rok 2009; platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě; minimální mzda; náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu; stravné; odchylná úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
7,67€
6,52€

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Wolters Kluwer (2016)
Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer,...

Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer, poňatý netradičným spôsobom, kde komentovaný predpis je podaný hutným a informačne bohatým obsahom, ktorý vyčerpávajúco pokrýva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,40€

Aktualizácia III/1/2022 - Služby zamestnanosti, Zdravotné poistenie

, Poradca s.r.o. (2022)
Sociálne služby

Pre obdobia mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu, ktoré v prípade ich vyhlásenia a len počas ich trvania sa zaviedlo v zákone o službách zamestnanosti ustanovenie, ktoré umožní vláde Slovenskej republiky flexibilne reagovať na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 1 deň.
5,10€
4,34€

Základy pracovného práva

Marta Thurzová, Heuréka (2013)
Kniha vychádza v edícii učebnice pre študentov vysokých skôl v odbore pracovné právo. Učebné texty Základy pracovného práva...

Kniha vychádza v edícii učebnice pre študentov vysokých skôl v odbore pracovné právo. Učebné texty Základy pracovného práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,00€
11,90€

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství

Jiří Grygar, Wolters Kluwer ČR (2017)
Komentář

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství je dlouhodobě opomíjeným právním předpisem v oblasti organizace soudů a státních zastupitelství... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,05€

Výkladová stanoviska

Petr Bukovjan, Wolters Kluwer ČR (2017)
V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium...

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanovisk Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,03€
10,48€

Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského zákoníku s příklady

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
93,53€

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Marek Švec, Tatiana Valentová, Wolters Kluwer (2016)
Nestáva sa často, aby sa zložitá téma odbornej publikácie týkala širokého okruhu čitateľov a bola navyše spracovaná...

Nestáva sa často, aby sa zložitá téma odbornej publikácie týkala širokého okruhu čitateľov a bola navyše spracovaná zrozumiteľným jazykom. Publikácia „Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch“ je nezvyčajnou výnimkou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,90€

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek, Wolters Kluwer ČR (2016)
Tato kniha zkoumá především rozličné formy řešení sporů v oblasti pracovněprávních vztahů, přičemž je zpracována zkušeným...

Tato kniha zkoumá především rozličné formy řešení sporů v oblasti pracovněprávních vztahů, přičemž je zpracována zkušeným kolektivem autorů, kteří dokázali spojit... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
28,91€