Máj, nové knižné zľavy až do 80% maj!

Knihy autora Ján Svák

Našli sme 30 titulov

Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv II. Zväzok

Ján Svák, Wolters Kluwer (2020)
Ochrana fyzickej integrity človeka

Druhý zväzok trojdielnej publikácie o medzinárodnej ochrane ľudských práv obsahuje podrobnú a katalogizovanú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v štyroch oblastiach. Prvou je právo na život, ktorá sa venuje problému ochrany... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,80€
22,80€

Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR

Boris Balog, Ján Svák, Žaneta Surmajová, Wolters Kluwer (2017)
Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala...

Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,95€
6,50€

Právnická bibliografia 2001 - 2004

Jednotlivé pramene práva sú doplnené základnými bibliografickými údajmi, a to: názov prameňa, miesto uverejnenia prameňa, meno autora, názov vydavateľstva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
65,25€
56,77€

Súdna moc a moc sudcov na Slovensku

Ján Svák, Eurokódex (2011)
Práce Jána Sváka se zaměřuje na aktuální problematiku postavení soudní moci a soudců na Slovensku, její ambice jde ale...

Práce Jána Sváka se zaměřuje na aktuální problematiku postavení soudní moci a soudců na Slovensku, její ambice jde ale... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,00€
25,40€

Karol Plank

Ján Svák, Martin Gregor, Wolters Kluwer (2021)
Dielo a doba

Profesor Ján Svák a doktor Martin Gregor z Právnickej fakulty Univerzity Komenského si uctili odkaz významného vysokoškolského pedagóga, civilistu a prvého predsedu Najvyššieho súdu SR prof. JUDr. Karola Planka, DrSc. výberom z jeho najzaujímavejších... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
36,30€
28,50€

Ústavné právo Slovenskej republiky

Ján Svák, Eurokódex (2013)
Všeobecná + osobitná časť

Vzhľadom na kvantitatívny nárast rozsahu učebnice je výber rozsudkov Ústavného súdu Slovenskej republiky a niektorých textov právnych predpisov umiestnený na priloženom USB nosiči. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
55,00€
46,20€

Ústava Slovenskej republiky - Zväzok I.

Ján Svák, Ladislav Orosz, , Wolters Kluwer (2021)
Komentár (Základné princípy a ľudsksé práva)

V roku 2022 to bude presne 30 rokov od momentu, kedy boli spísané základné princípy budúcej Slovenskej republiky v najvyššom zákone štátu – v Ústave. K tejto významnej udalosti vám prinášame jedinečný komentár kolektívu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
92,40€
74,80€

Šport, futbal a právo

Ján Svák, Lukáš Pitek, Wolters Kluwer (2019)
Vo svetle rozhodnutí Odvolacej komisie Slovenského futbalového zväzu

Slovenský futbalový zväz je nielen najväčším občianskym združením, ale aj lídrom medzi národnými športovými zväzmi v našej krajine. Pri takom veľkom počte členov je potrebné vytvoriť jasné pravidlá v rámci jeho fungovania. Nastavením takýchto pravidiel... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
4,30€

Ústavné právo Slovenskej republiky - Všeobecná časť - prečítaná (bazár kníh)

Autori v 7 kapitolách rozoberajú ústavnú charakteristiku Slovenskej republiky ako zvrchovaného, demokratického a právneho štátu, pričom sa opierajú o bohatú odbornú literárnu produkciu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
45,28€
29,43€

Právnická bibliografia 2001 - 2004 - prečítaná (bazár kníh)

Jednotlivé pramene práva sú doplnené základnými bibliografickými údajmi, a to: názov prameňa, miesto uverejnenia prameňa, meno autora, názov vydavateľstva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
65,25€
42,41€

Europeizace trestního práva

Recenzovanú učebnicu ocenia predovšetkým študenti právnických fakúlt, ale aj právnici s dlhoročnou praxou, ktorí sa zatiaľ nemali možnosť venovať otázkam europeizácie trestného práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,10€
10,16€

Teória a prax legislatívy - prečítaná (bazár kníh)

Publikácia je rozdelená do 2 častí: A. Všeobecná časť (3 kapitoly); B. Osobitná časť;... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,28€
7,30€

Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv I. zväzok

Ján Svák, Tomáš Grűnwald, Wolters Kluwer (2019)
Štruktúra systémov a ochrana politických práv

Učebnica vychádza z vízie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s reformou vysokoškolského štúdia práva. Obsahom reforiem malo byť prehodnotenie skladby učebných predmetov v duchu výziev 21. storočia a pozície práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
31,00€
27,90€

Odporúčané právo

Ján Svák, Eurokódex (2013)
Kniha je prezentáciou viacerých odborníkov z oblasti práva, ale najmä odrazom ich názorov v mysli človeka s nadhľadom,...

Medzi cnosti skutočnej osobnosti patrí prajnosť. Z najnovšej knihy profesora Sváka je zjavné, že tejto slovenskej osobnosti vedeckého a pedagogického... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
26,00€
22,62€

Ústava Slovenskej republiky - Zväzok III.

Tretí zväzok Komentára k Ústave je zavŕšením rozsiahleho diela, ktoré spracoval kolektív autorov pod vedením prof. Orosza a prof. Sváka v uplynulých troch rokoch, v období, ktoré sa symbolicky prekrýva s 30. výročím prijatia Ústavy a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
58,50€
49,00€

Ústava Slovenskej republiky - Zväzok II.

Ján Svák, Ladislav Orosz, , Wolters Kluwer (2022)
Komentár (Ústavné orgány)

Publikácia je druhým z troch zväzkov Komentára k Ústave, ktorého prvý diel vyšiel pred rokom a stretol sa v právnickej obci s mimoriadne dobrým ohlasom. Druhý zväzok vychádza symbolicky v čase 30. výročia prijatia Ústavy. Obsahuje komentár jej tretej až.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
91,80€
75,30€

Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv III. zväzok

Ján Svák, Wolters Kluwer (2021)
Ochrana súkromia a majetku

Ľudské práva vo svojom pôvodnom význame a poslaní nás mali chrániť pred štátom a jeho zásahmi do našej fyzickej integrity. Chránili náš život, zdravie, osobnú slobodu či osobnú bezpečnosť. Tomu bol venovaný druhý zväzok... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
30,30€
24,30€

Ústavné právo Slovenskej republiky - Osobitná časť

Ústavné právo Slovenskej republiky - Osobitná časť

Ján Svák, Ľubor Cibulka, Eurokódex (2009)
3. rozšírené vydanie

Učebnica je veľmi moderne rozdelená na tri marginálne časti ("Ľudskoprávna časť", "Inštitucionálno-organizačná časť", "Procesnoprávna časť"), čím súčasne dáva najavo ďalší zámer autorov, a síce byť užitočná študentom právnických odborov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
46,10€

Teória a prax legislatívy

Teória a prax legislatívy

Ján Svák, Ján Kukliš, Eurokódex (2012)
Nárast úlohy štátu vo všetkých demokratických krajinách po 2. svetovej vojne nepriniesol štátu len nový prívlastok...

Nárast úlohy štátu vo všetkých demokratických krajinách po 2. svetovej vojne nepriniesol štátu len nový prívlastok... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,90€

Advokát pred európskymi súdmi

Advokát pred európskymi súdmi

Táto kniha je prvým pokusom na Slovensku dať advokátom sprievodcu, krátky exkurz po procesnom európskom práve a prehľad ako ďalej postupovať pred európskymi súdmi... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,94€