🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

UNIKA

Našli sme 28 titulov

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2019

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2019

UNIKA (2019)

Sadzobník UNIKA pre rok 2019 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€

Úplné znenie zákona č. 25/2006 Z.z., Zákon č. 158/2011 Z.z.

UNIKA (2012)

Úplné znenie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy s komentárom Zákon č. 158/2011 Z.z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,00€
15,81€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2020

UNIKA (2020)

Pri úprave cien v sadzobníku pre rok 2020 bol zohľadnený pohyb cien stavebných prác od posledného vydania sadzobníka 2019. V aktuálnom vydaní bola zohľadnená miera inflácie ako aj rast miezd v NH podľa údajov Štatistického úradu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,60€

Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstaranie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstaranie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

, UNIKA (2011)
Podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a...

Podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti upravuje vyhláška MŽP SR č.436/2000 Z.z. v znení vyhlášky MŽP... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,00€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností  2014

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2014

UNIKA (2014)
Vydanie sadzobníka pre rok 2014 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností,...

Vydanie sadzobníka pre rok 2014 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností, určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená a v závislosti od aktuálneho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,50€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2018

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2018

UNIKA (2018)
2018

Pri úprave cien v sadzobníku pre rok 2018 bol zohľadnený pohyb cien stavebných prác od posledného vydania sadzobníka 2017. V... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,50€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2008

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2008

UNIKA (2008)

Vydanie sadzobníka pre rok 2008 obsahuje upravené odporúčané hodinové sadzby a minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2007

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2007

UNIKA (2007)

Vydanie sadzobníka pre rok 2007 až I. štvrťrok 2008 obsahuje upravené odporúčané hodinové sadzby a minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,63€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien kompletizačnej činnosti vo výstavbe

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien kompletizačnej činnosti vo výstavbe

UNIKA (2007)
Novela 2007

Sadzobník je vhodnou pomôckou pri spracovaní ponukovej ceny kompletizačnej činnosti, na základe ktorej sa cena dohodne v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,98€

Výkon dozornej činnosti na stavbách

Výkon dozornej činnosti na stavbách

- Právna úprava dozornej činnosti; - Odporúčaný obsah a rozsah základných výkonov technického dozoru; - Odporúčaný obsah a rozsah doplňujúcich výkonov technického dozoru; - Stavebný dozor alebo technický dozor; ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,49€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2006

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2006

UNIKA (2006)

vydanie sadzobníka pre rok 2006 až I. štvrťrok 2007 obsahuje upravené odporúčané hodinové sadzby... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,63€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností

UNIKA (2015)
Vydanie sadzobníka pre rok 2015 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností,...

Vydanie sadzobníka pre rok 2015 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností, určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená a v závislosti od aktuálneho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,50€

Úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy

Úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy

UNIKA (2010)
s komentárom

Úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€

Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstaranie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstaranie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

UNIKA (2009)

Vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie patrí v súlade s § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi vybrané činnosti vo výstavbe, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2013

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2013

UNIKA (2013)

Vydanie sadzobníka pre rok 2013 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností, určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená a v závislosti od aktuálneho.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,50€

🍎 Vypredané
7,00€

Zborník ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku objektu

Zborník ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku objektu

Juraj Nagy, Gabriela Bollová, UNIKA (2009)
Odbory JKSO 801 - 833 / Budovy a inžinierske stavby KS

V nadväznosti na predchádzajúce vydania zborníkov ukazovateľov sme pripravili aktualizované a upravené cenové ukazovatele stavebných objektov v cenovej úrovni roku 2009... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien kompletizačnej činnosti vo výstavbe

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien kompletizačnej činnosti vo výstavbe

UNIKA (2009)
Novela 2009

Sadzobník je vhodnou pomôckou pri spracovaní ponukovej ceny kompletizačnej činnosti, na základe ktorej sa cena dohodne v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,39€