🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

UNIKA

Našli sme 30 titulov

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2021-2022

Elga Brogyányiová, UNIKA (2021)
2021-2022

Sadzobník UNIKA pre rok 2021-2022 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
16,59€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2019

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2019

, UNIKA (2019)

Sadzobník UNIKA pre rok 2019 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,50€

Zákon č. 254/1998 Z.z.

Zákon č. 254/1998 Z.z.

O verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. zo 17. mája 2007. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
2,50€

Úplné znenie zákona č. 25/2006 Z.z., Zákon č. 158/2011 Z.z.

, UNIKA (2012)

Úplné znenie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy s komentárom Zákon č. 158/2011 Z.z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,00€
15,30€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2007

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2007

, UNIKA (2007)

Vydanie sadzobníka pre rok 2007 až I. štvrťrok 2008 obsahuje upravené odporúčané hodinové sadzby a minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,63€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2008

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2008

, UNIKA (2008)

Vydanie sadzobníka pre rok 2008 obsahuje upravené odporúčané hodinové sadzby a minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€

Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstaranie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstaranie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

, UNIKA (2011)
Podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a...

Podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti upravuje vyhláška MŽP SR č.436/2000 Z.z. v znení vyhlášky MŽP... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,00€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2018

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2018

, UNIKA (2018)
2018

Pri úprave cien v sadzobníku pre rok 2018 bol zohľadnený pohyb cien stavebných prác od posledného vydania sadzobníka 2017. V... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,50€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností  2014

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2014

, UNIKA (2014)
Vydanie sadzobníka pre rok 2014 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností,...

Vydanie sadzobníka pre rok 2014 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností, určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená a v závislosti od aktuálneho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,50€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2006

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2006

, UNIKA (2006)

vydanie sadzobníka pre rok 2006 až I. štvrťrok 2007 obsahuje upravené odporúčané hodinové sadzby... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,63€

Výkon dozornej činnosti na stavbách

Výkon dozornej činnosti na stavbách

- Právna úprava dozornej činnosti; - Odporúčaný obsah a rozsah základných výkonov technického dozoru; - Odporúčaný obsah a rozsah doplňujúcich výkonov technického dozoru; - Stavebný dozor alebo technický dozor; ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,49€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien kompletizačnej činnosti vo výstavbe

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien kompletizačnej činnosti vo výstavbe

, UNIKA (2007)
Novela 2007

Sadzobník je vhodnou pomôckou pri spracovaní ponukovej ceny kompletizačnej činnosti, na základe ktorej sa cena dohodne v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,98€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností

, UNIKA (2015)
Vydanie sadzobníka pre rok 2015 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností,...

Vydanie sadzobníka pre rok 2015 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností, určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená a v závislosti od aktuálneho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,50€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2020

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2020

, UNIKA (2020)

Pri úprave cien v sadzobníku pre rok 2020 bol zohľadnený pohyb cien stavebných prác od posledného vydania sadzobníka 2019. V aktuálnom vydaní bola zohľadnená miera inflácie ako aj rast miezd v NH podľa údajov Štatistického úradu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,00€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2013

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2013

, UNIKA (2013)

Vydanie sadzobníka pre rok 2013 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností, určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená a v závislosti od aktuálneho.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,50€

Úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy

Úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy

, UNIKA (2010)
s komentárom

Úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€

Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstaranie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstaranie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

, UNIKA (2009)

Vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie patrí v súlade s § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi vybrané činnosti vo výstavbe, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

🍎 Vypredané
7,00€