Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstaranie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie -

Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstaranie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

UNIKA (2009)

🍎 Vypredané
5,50€

Vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie patrí v súlade s § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi vybrané činnosti vo výstavbe, ktorú môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona architekti spracúvajú územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu, krajinní architekti a inžinieri v rozsahu svojho oprávnenia podľa § 4a a § 5...

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2009 Rozmer: 149×211 mm ISBN: 9788088966715 Počet strán: 62 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách