Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ekonómia

Našli sme 539 titulov

Veřejné finance (Bojka Hamerníková; Alena Maaytová) [CZ]

Bojka Hamerníková, Alena Maaytová, Wolters Kluwer (2010)
Další, aktualizované vydání úspěšné publikace Veřejné finance, jejímiž autoři je řada odborníků z několika českých vysokých...

Další, aktualizované vydání úspěšné publikace Veřejné finance, jejímiž autoři je řada odborníků z několika českých vysokých... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,15€
17,24€

Makroekonómia (Elena Gregová)

Vysokoškolská učebnica predstavuje publikáciu určenú predovšetkým študentom Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,60€
18,62€

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky (Saleh Mothana Obadi a kolektív)

Saleh Mothana Obadi, , Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (2017)
Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie

Cieľom predkladanej vedeckej monografie, ktorá je v poradí jedenásta v sérii publikácií Ekonomického ústavu SAV o vývoji a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,20€
12,28€

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania bánk v praxi (Mária Schwarzová)

Mária Schwarzová, Wolters Kluwer (2017)
Publikácia približuje požiadavky na vykazovanie finančných nástrojov komerčných bánk podľa medzinárodných štandardov...

Publikácia približuje požiadavky na vykazovanie finančných nástrojov komerčných bánk podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania. Základné nároky vyplývajúce z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,90€
17,96€

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike

Jana Kušnírová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri...

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,20€
11,35€

Financie podniku

Celá slovenská ekonomika prechádza v súčasnosti dramatickými a zložitými zmenami. Úspešná transformácia na trhovú ekonomiku si vyžaduje uplatňovanie nových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,00€
9,30€

Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii (Libor Klimek)

Libor Klimek, Bystrík Šramel, Wolters Kluwer (2017)
Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v trestných veciach v Európskej únii je kľúčovým konceptom európskeho justičného...

Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v trestných veciach v Európskej únii je kľúčovým konceptom európskeho justičného priestoru. Tento mechanizmus sa počas dlhých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,00€
17,10€

Základy bankovnictví (Zbyněk Kalabis) [CZ]

Zbyněk Kalabis, BIZBOOKS (2012)
Kniha Základy bankovnictví poskytuje nejdůležitější informace o tom, na jakém základě obchodní banky poskytují své služby....

Kniha poskytuje nejdůležitější informace o tom, na jakém základě obchodní banky poskytují své služby. Neklade si za cíl popsat do nejmenších podrobností jednotlivé bankovní obchody, jejím záměrem vysvětlit jejich... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,99€
9,29€

Finančné právo I. časť (Soňa Kubincová) [SK]

Soňa Kubincová, Lucia Leitnerová, Belianum (2015)
Právna úprava rozpočtov, menové právo, devízové právo, právo finančnéh... Vysokoškolská učebnica Finančné právo I. časť...

Vysokoškolská učebnica Finančné právo I. časť je povinným učebným textom pre študentov Právnickej fakulty UMB Banská Bystrica. Obsahuje teoretické otázky finančného práva ako samostatného právneho odvetvia a súčasne sa zaoberá historickými aspektami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,00€
27,00€

Ekonomická statistika

Skripta jsou určena především studentům bakalářských oborů finančního a informačního managementu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,40€
8,74€

Finanční průvodce nefinančního manažer (Slavík Jakub) [CZ]

Jakub Slavík, Grada (2013)
Publikace srozumitelně, čtivě a na názorných příkladech seznamuje techniky a další odborníky bez ekonomického vzdělání se...

Publikace srozumitelně, čtivě a na názorných příkladech seznamuje techniky a další odborníky bez ekonomického vzdělání se základy finančního řízení podniků a projektů. Díky knize čtenář porozumí základním principům finančního řízení v obvyklých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,26€
5,82€

Statistické nástroje ekonomického výzkumu

Cílem publikace je seznámit odbornou ekonomickou veřejnost se základními statistickými metodami pořizování, zpracování a vyhodnocování jednorozměrných i vícerozměrných datových souborů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,40€
8,74€

Finanční inteligence pro manažery (Joe Knight, Karen Bermanová, John Case) [CZ]

Joe Knight, , CPRESS (2011)
Klíč ke skutečné hodnotě čísel

Od manažerů se očekává, že budou sebevědomě ovládat finanční data a používat je. Někteří ovšem mohou mít s porozuměním těmto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,49€
15,34€

Mathematics for Economists. Made Simple (Vinogradov, Viatcheslav)

Viatcheslav Vinogradov, Karolinum (2010)
Praktický učební text z pera matematického odborníka, jehož cílem je usnadnit práci studentům ekonomických oborů, pro něž...

Praktický učební text z pera matematického odborníka, jehož cílem je usnadnit práci studentům ekonomických oborů, pro něž... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,93€
12,02€

Poisťovníctvo/Pojišťovnictví

Anna Majtánová, Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková, Eva Kafková, Ekopress (2006)
Teória a prax/Teorie a praxe

Vývoj v ekonomice vede ke zvyšování významu pojištění při krytí rizik, zejména z pohledu uplatnění odpovědnosti jednotlivých ekonomických subjektů za řešení otázek spojených s výskytem nahodilých událostí s nepříznivým ekonomickým dopadem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,30€
14,23€

Zobecněná mikroekonomie (Jiří Hlaváček) [CZ]

Jiří Hlaváček, Michal Hlaváček, Karolinum (2010)
Zobecnění mikroekonomie (maximalizace pravděpodobnosti přežití subjektu) umožnilo autorům modelovat ekonomickou racionalitu...

Zobecnění mikroekonomie (maximalizace pravděpodobnosti přežití subjektu) umožnilo autorům modelovat ekonomickou racionalitu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,28€
10,49€

Manažerské účetnictví

Bohumil Král, , Management Press (2019)
4. rozšířené a aktualizované vydání

Učebnice autorského kolektivu VŠE v Praze pod vedením prof. Bohumila Krále se zabývá možnostmi tvorby a využitím systému finančních informací v řízení podnikatelského procesu z pozice managementu, jehož cílem je předložit ucelený účetní pohled na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
39,90€
37,11€

Finanční trhy (Oldřich Rejnuš)

Oldřich Rejnuš, Grada (2014)
4., aktualizované a rozšířené vydání Na trhu ojedinělá publikace věnující se principům a zákonitostem fungování...

Na trhu ojedinělá publikace věnující se principům a zákonitostem fungování finančních trhů se zaměřením na specifické vlastnosti jednotlivých druhů finančních investičních instrumentů. Čtvrté vydání knihy je jednak aktualizováno v návaznosti na nedávné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
41,12€
38,24€

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2 (Dagmar Hrašková)

Vysokoškolská učebnica Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2 nadväzuje na rovnomennú vysokoškolskú učebnicu Základy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,70€
16,82€

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I.

Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku najčastejšie peňažnú formu, ale postupne k podnikateľskej činnosti potrebujeme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,30€
14,54€