Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy o občianskom práve

Našli sme 663 titulov

Exekuce v praxi

Exekuce v praxi

Od prvního vydání této monografie uplynuly pouze tři roky. Ovšem i za tak krátkou dobu se oblast exekučního práva výrazně legislativně proměnila. Od 1. 1. 2022 nastaly v exekucích významné legislativní změny. Prostřednictvím zákona .... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 19. 4. 2024
24,75€

Zákon o rodine

, Heuréka (2014)
Úplné znenie zákona, právny stav k 15. februáru 2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. februáru 2023. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,50€
3,90€

Zákon o rodine

Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
69,00€
57,20€

Občianske právo hmotné

Peter Vojčík, Aleš Čeněk (2021)
1.+2. diel, 3. vydanie

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
56,91€
47,10€

Občiansky zákonník I. a II. zväzok

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša druhé, aktualizované vydanie Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
199,00€
170,10€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
80,00€
63,20€

Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi

Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi obsahujú kompletnú matériu z rodinného práva formou textu a zároveň obsahujú aj kontrolné otázky korešpondujúce s okruhom témy a s praktickými príkladmi, s ktorými sa čitateľ môže... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,70€
12,90€

Občianske právo

, Heuréka (2009)
Všeobecná časť

Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
8,30€

Kompendium občanského práva 1

Jan Pauly, Západočeská univerzita v Plzni (2024)
Obecná část. Rodinné právo

Publikace představuje ne zcela obvyklé spojení učebnice a monografie, které výrazně překračuje tradiční rámec učebnic občanského práva hmotného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
18,15€
15,06€

Civilné právo procesné

Marek Števček, C. H. Beck SK (2022)
Úvod do civilného procesu a sporové konanie

Predkladaná publikácia predstavuje prvý diel komplexnej učebnice slovenského civilného procesu. Učebnica tematicky pokrýva dve časti, a to úvod do civilného procesu a sporové konanie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
49,00€
42,30€

Občiansky zákonník

, Heuréka (2021)
Úzz, 10. vyd., 9/2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 15. septembru 2021, so zvýraznenými zmenami poslednej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,60€
4,90€

Civilný mimosporový poriadok. 8. vyd., 9/2023

, Heuréka (2023)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, s zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,80€
4,30€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. 6. vyd., 9/2023

, Heuréka (2023)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, s zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,10€
6,30€

Občianske právo hmotné

Ján Lazar, IURIS LIBRI (2018)
1. a 2. zväzok - Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
79,00€
67,09€

Civilný sporový poriadok

Druhé vydanie veľkého komentára C. H. Beck k Civilnému sporovému poriadku prináša aktualizovaný a rozšírený výklad ustanovení tohto základného procesného kódexu. Komentár obsahuje prehľadne a podrobne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
149,00€
126,20€

Repetitórium občianskeho hmotného práva

Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivými inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,00€
20,30€

Strategie civilního procesu

Publikace navazuje a rozšiřuje druhé vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech hledisek, které mají dopad na úspěch advokáta v civilním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,92€
15,20€

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Ján Golais, Martin Birnstein, Tatiana Valentová, Wolters Kluwer (2018)
Zákon o ochrane osobných údajov (Praktický komentár)

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,95€
12,50€

Repetitórium občianskeho práva hmotného

Repetitórium občianskeho práva hmotného

Anton Dulak, Denisa Dulaková, Wolters Kluwer (2018)
s otázkami a s príkladmi (1. diel)

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,30€

Zákony 2021 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, SBS

, Poradca s.r.o. (2021)
E-Government, Verejná moc, Zodpovednosť za škodu, Odmeny a náhrady, Nájom a podnájom

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť B obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva, právne predpisy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,00€
5,40€