Nový mesiac = nová 📚 akcia

Knihy o občianskom práve

Našli sme 467 titulov

Občiansky zákonník

, Heuréka (2021)
Úzz, 10. vyd., 9/2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 15. septembru 2021, so zvýraznenými zmenami poslednej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,60€
5,04€

Občanské soudní řízení Soudcovský komentář Kniha II.

Občanské soudní řízení Soudcovský komentář Kniha II.

Jaromír Jirsa, Wolters Kluwer (2023)
Soudcovský komentář Zvláštní řízení soudní

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
117,27€

Zákony 2021 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, SBS

, Poradca s.r.o. (2021)
E-Government, Verejná moc, Zodpovednosť za škodu, Odmeny a náhrady, Nájom a podnájom

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť B obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva, právne predpisy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,00€
6,30€

Občianske právo hmotné

Ján Lazar, IURIS LIBRI (2018)
1. a 2. zväzok - Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
79,00€
71,10€

Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo

, Poradca s.r.o. (2023)
Trestný zákon a poriadok, Policajný zbor, Konkurz a reštrukturalizácia

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,20€
8,28€

Zákony 2022 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori

, Poradca s.r.o. (2022)
Občiansky zákonník, Zodpovednosť za škodu, Notársky poriadok, Advokácia, Súkromná bezpečnosť

Každý rok k právnemu stavu 1. 1. vydávame ZÁKONY - úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov, kde sú zmeny zvýraznené tučným písmom. Publikácia Zákony IIB obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,93€

Praktický manuál GDPR pre každého

, DonauMedia (2018)

Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,59€
6,83€

Civilný mimosporový, civilný sporový, správny súdny poriadok

, Poradca s.r.o. (2019)
Rozsiahla judikatúra a komentáre, úplné znenia zákonov, príklady z praxe

Zmeny v Civilnom sporovom, Civilnom mimosporovom a Správnom súdnom poriadku doplnené o komentáre, judikáty a príklady z praxe... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
17,10€

Repetitórium občianskeho práva hmotného

Repetitórium občianskeho práva hmotného

Denisa Dulaková, Anton Dulak, Wolters Kluwer (2018)
s otázkami a s príkladmi (1. diel)

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,30€

Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Predkladaná publikácia má za cieľ stať sa prvou ucelenou a samostatnou zbierkou judikatúry týkajúcej sa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom pozostáva z kompilácie takmer 450 súdnych rozhodnutí a stanovísk... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
49,00€
44,10€

Pozemky - Stavby - Byty

Ondrej Halama, Ondrej Halama (2019)
návody, vzory, judikatúry, príklady, vysvetlenia

Táto kniha je investíciou pre každého, kto prichádza do styku s nehnuteľnosťami, katastrom a stavebným úradom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,00€
32,30€

Nové pravidlá ochrany osobných údajov

Tatiana Valentová, Jana Žulová, Marek Švec, Wolters Kluwer (2018)
podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

Masové využívanie informačných technológií vo všetkých oblastiach ľudského života prináša nevídané množstvo pozitívnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,90€
14,31€

Civilné právo procesné

Civilné právo procesné

Marek Števček, C. H. Beck SK (2022)
Úvod do civilného procesu a sporové konanie

Predkladaná publikácia predstavuje prvý diel komplexnej učebnice slovenského civilného procesu. Učebnica tematicky pokrýva dve časti, a to úvod do civilného procesu a sporové konanie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
49,00€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
80,00€
72,00€

Repetitórium občianskeho hmotného práva

Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivými inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,00€
24,30€

Repetitórium z občianskeho práva hmotného

Denisa Dulaková, Anton Dulak, Wolters Kluwer (2018)
s otázkami a s príkladmi (2. diel)

Cieľom druhého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,70€
12,33€

Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spoločností v SR

Andrea Slezáková, Wolters Kluwer (2021)
vývoj a perspektívy

Monografia báda v oblasti regulácie podnikania dôchodkových správcovských spoločností v Slovenskej republike. Venuje sa predovšetkým „míľnikom" vo vývoji zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
30,30€
27,27€

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Publikace se zabývá případy, ve kterých dochází k nakládání s cizí věcí proti vůli jejího vlastníka. Patří sem jednak spojení jedné věci s jinou (akcese), zpracování cizí věci ve věc jinou (specifikace), versio in rem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,69€
11,42€

Zákon o rozhodcovskom konaní

Pavel Lacko, Michal Hrušovský, Wolters Kluwer (2020)
praktický komentár

Rozhodcovské konanie (arbitráž) patrí k najpreferovanejším a najpopulárnejším spôsobom alternatívneho riešenia sporov. Je určené predovšetkým pre riešenie obchodnoprávnych sporov. Popularita arbitráže je badateľná predovšetkým na medzinárodnej scéne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
20,60€
18,54€

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,05€
12,40€