📚 Viac ako 60 000 kníh doručíme do Vianoc!🎄

Knihy o občianskom práve

Našli sme 407 titulov

Praktický manuál GDPR pre každého

, DonauMedia (2018)

Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,59€
7,06€

Občiansky zákonník

, Heuréka (2021)
Úzz, 10. vyd., 9/2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 15. septembru 2021, so zvýraznenými zmenami poslednej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€
4,65€

Civilný sporový poriadok

, Heuréka (2021)
Úzz, 5. vyd., 9/2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku s právnym stavom k 15. septembru 2021, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 211/2021 Z. z. s účinnosťou od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
4,30€
4,00€

Vzory zmlúv, žalôb a podaní + CD s 400 editovateľnými vzormi

, Poradca s.r.o. (2018)

Prichádzame s publikáciou, ktorá obsahuje 400 najpoužívanejších vzorov, žalôb a podaní z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, trestného a správneho práva, obchodného, občianskeho a rodinného práva, exekúcii a súdnych sporov. Publikácia je výsledkom našej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,90€
15,72€

Občianske právo hmotné

Ján Lazar, IURIS LIBRI (2018)
1. a 2. zväzok - Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
75,00€
69,75€

Základy občanského práva (Karel Schelle)

Karel Schelle, Key publishing (2012)
Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občansko-právními instituty. Kromě...

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občansko-právními instituty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,53€
16,30€

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€

Repetitórium občianskeho hmotného práva

Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivými inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,00€
25,11€

Zákon o rodine, Zákon o mene a priezvisku, Zákon o matrikách

, Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 1. januáru 2020: Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, Zákona č. 300/1993... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,00€
3,72€

Zákony 2021 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, SBS

, Poradca s.r.o. (2021)
E-Government, Verejná moc, Zodpovednosť za škodu, Odmeny a náhrady, Nájom a podnájom

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť B obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva, právne predpisy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Civilný sporový poriadok

Civilný sporový poriadok

Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič, , C. H. Beck SK (2016)
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný...

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
139,00€

Nové pravidlá ochrany osobných údajov

Tatiana Valentová, Jana Žulová, Marek Švec, Wolters Kluwer (2018)
podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

Masové využívanie informačných technológií vo všetkých oblastiach ľudského života prináša nevídané množstvo pozitívnych... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,78€

Fiducie a svěřenský fond

Svěřenský fond je pro širší a někdy i odbornou veřejnost stále relativně neznámým fenoménem, který byl do českého právního prostředí zaveden v rámci rekodifikace soukromého práva jakožto svébytná forma správy cizího majetku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
37,36€
35,50€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
67,89€

Repetitórium z občianskeho práva hmotného

Denisa Dulaková, Anton Dulak, Wolters Kluwer (2018)
s otázkami a s príkladmi (2. diel)

Cieľom druhého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,50€
11,88€

Právo pro zdravotnické pracovníky

Lukáš Prudil, Wolters Kluwer ČR (2017)
Předkládaná publikace je druhým doplněným a upraveným vydáním publikace z roku 2014. Jak již název napovídá, je určena...

Předkládaná publikace je druhým doplněným a upraveným vydáním publikace z roku 2014. Jak již název napovídá, je určena zejména pro zdravotnické pracovníky všech kategorií... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,03€
10,48€

Úplné Znění - 1433 Zemědělství, Lesnictví

Úplné Znění - 1433 Zemědělství, Lesnictví

, Sagit (2021)
Podle stavu k 26. 4. 2021

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů. Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární zákon, vinohradnictví, ochrana chmele, plemenitba... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,96€

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Publikace si klade za cíl podat komplexní rozbor problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s realizací pracovněprávních vztahů; to vše ve světle obecné materie zpracování osobních údajů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
26,51€

Zákon o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.)

Zákon o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.)

Pavel Rubeš, Wolters Kluwer ČR (2014)
Komentář

Komentář přibližuje právní úpravu oboru vodovodů a kanalizací a navazující rozhodovací praxi českých soudů. Komentář rozebírá jednotlivá ustanovení zákona v kontextu související právní úpravy včetně občanského zákoníku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
27,87€

Záložné a zádržné právo v občianskoprávnych vzťahoch

Záložné právo a zádržné právo predstavujú významné zabezpečovacie inštitúty a patria medzi tzv. práva k cudzím veciam. Táto publikácia sa venuje občianskoprávnej úprave inštitútu záložného a zádržného práva a jej cieľom ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
34,00€
35,00€