🛍️ Posledná šanca na Akčné zľavy!

Knihy o obchodnom práve

Našli sme 852 titulov

Konkurenční zpravodajství

František Bartes, Grada (2022)
Tvorba podkladů pro strategické rozhodování podniku

V knize se seznámíte s moderními přístupy a metodami získávání a vyhodnocování informací o konkurenční firmě a konkurenčním prostředí, včetně tvorby přidané hodnoty nutné k získání zpravodajství (Intelligence). Osvojíte si způsoby ochrany obchodního.. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
26,99€
22,94€

Obchodný zákonník s komentárom

, Poradca s.r.o. (2020)
Verejné obstarávanie, Zákon o cenách, Obchodné záväzkové právo

Vydavateľstvo PORADCA prináša úplné znenie Obchodného zákonníka po novelách s podrobným komentárom, judikátmi a vzormi zmlúv. V publikácii nájdete aj Verejné obstarávanie, Zákon o cenách, Obchodné záväzkové právo v úplnom znení po novelách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
22,00€
11,00€

Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 5. vyd. 4/2022

, Heuréka (2022)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 17. júla 2022

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s účinnosťou od 17. júla 2022, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 111/2022 Z. z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,80€
7,92€

Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon

, Poradca s.r.o. (2022)
Obchodný zákonník, Verejné obstarávanie, Obchodný vestník, Živnostenský zákon Hospodárska súťaž

Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,93€

Repetitórium práva duševného vlastníctva

Repetitórium práva duševného vlastníctva

Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny, ktoré nastali v právnej úprave práva duševného vlastníctva, a to najmä v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. Repetitórium práva duševného vlast Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€

Exekučný poriadok - Komentár

Publikácia obsahuje výpovedné časti dôvodových správ, komentár k jednotlivým ustanoveniam Exekučného poriadku, právne vety z judikatúry súdov, a to podľa stavu konania a rozhodovania k 1.7.2009... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
44,00€
39,60€

Zákony 2021 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon

, Poradca s.r.o. (2021)
Hospodárska súťaž, Podmienky predaja výrobkov, Ústava SR, Autorský zákon, Verejné obstarávanie

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť A obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného, živnostenského, správneho a autorského práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
4,90€

Prípadové štúdie z obchodného práva

Prípadové štúdie z obchodného práva

Publikácia je zameraná na precvičenie ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností, družstvo a obchodné záväzkové vzťahy. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov. Účelom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ján Golian, , IURIS LIBRI (2014)
Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci...

Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€
21,60€

Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie s poznámkami

Jaroslav Macek, IURIS LIBRI (2015)
Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje...

Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. Publikácia obsahuje tak súčasné, ako aj staršie rozhodnutia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,00€
35,10€

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

Pavel Lacko, Wolters Kluwer (2017)
Druhé doplnené a aktualizované vydanie V súčasnosti je často potrebné analyzovať právne vzťahy s cudzím prvkom a riešiť...

Druhé doplnené a aktualizované vydanieV súčasnosti je často potrebné analyzovať právne vzťahy s cudzím prvkom a riešiť právne problémy s tým spojené... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,27€

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy

Jozef Suchoža, , Eurounion (2016)
Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní,...

Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári náležíte zohľadňuje jednak zmenený právnonormatívny základ kódexu, a jednak nové impulzy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
49,00€
44,10€

Vznik a obsah záväzkov

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike vzniku a obsahu záväzkov. Vzhľadom na rôznorodosť právnych dôvodov vzniku záväzkov sa prvá kapitola... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
24,50€

Insolvenční právo

Kniha je druhým, doplněným a upraveným vydáním úspěšného titulu z roku 2008. Toto druhé vydání reflektuje autorovo vnímání aplikace nového insolvenčního práva v insolvencích velkých korporačních dlužníků za uplynulých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
45,83€
45,00€

Zákony 2012 II.

, Poradce s.r.o. (2011)

obchodní zákoník občanský zákoník občanský soudní řád exekuční řád trestní právo správní právo ochrana... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,88€
7,99€

Zákon o státním podniku

Po 20 letech účinnosti zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, přináší tento komentář jeho první ucelený výklad, který navíc reaguje na poslední velkou novelu zákona z roku 2017. Státní podnik představuje zvláštní právnickou Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
35,49€
31,94€

Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů

Kniha je sbírkou a výběrem judikatury českých soudů a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v oblasti sporů o domény. Sleduje poslední dvě desetiletí praxe, která prošla poměrně turbulentním vývojem, a umožňuje čtenáři... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
31,26€
28,13€

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
28,91€
26,02€

Manuál podnikatele

Libuše Brádlerová, Radix (1997)
Pracovní právo, sociální pojištění, zdravotní pojištění

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
29,09€
26,18€

Poradca 11-12/2019 - Obchodný zákonník s komentárom

, Poradca s.r.o. (2019)
Obchodná spoločnosť, Základné imanie, Družstvo

Vydavateľstvo Poradca vydáva komentár k Obchodnému zákon aj so všetkými zmenami, ktoré platia od roku 2019. Nakoľko už dlhšiu dobu nebol publikovaný komentár k Obchodnému zákonníku, ktorý je jedným z prameňov obchodného práva v Slovenskej republike... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,60€
8,64€