Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

Knihy o obchodnom práve

Našli sme 1179 titulov

Zákony 2024 II/A - Obchodné a občianske právo

, Poradca s.r.o. (2024)
Verejné obstarávanie, Autorské právo, Živnostenské podnikanie, Správne právo

Zákony II časť A obsahujú najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, občianskeho práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,80€
8,53€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
80,00€
63,80€

Obchodný register

Angelika Mašurová, Mária Patakyová, Wolters Kluwer (2019)
Právno-teoretické a aplikačné problémy

Publikácia predstavuje ucelenú monografiu právneho inštitútu „obchodný register“, ktorý bol naposledy v našom právnom prostredí takýmto spôsobom spracovaný v roku 1999. Úprava obchodného registra od jeho zavedenia v roku 1992 prešla rozsiahlymi zmenami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,20€
14,30€

Obchodný zákonník, OR. 7. vyd. 9/2023

, Heuréka (2023)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,30€
7,90€

Zákon o verejnom obstarávaní

, C. H. Beck SK (2019)
Veľké komentáre

Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní obsahuje rozsiahly, komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona, bohatú judikatúru a tiež rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Kolektív odborníkov na verejné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
149,00€
126,00€

Obchodné právo

Kristián Csach, Oľga Ovečková, Wolters Kluwer (2023)
Obchodné záväzky

Tretí diel učebnice Obchodné právo od Oľgy Ovečkovej a Kristiána Csacha je venovaný obchodným záväzkom. Približuje v prvom rade všeobecné inštitúty obchodného záväzkového práva, odlišnosti kontraktačnej praxe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,60€
17,70€

Právo duševného vlastníctva

Autorské, patentové, dizajnové, známkové právo a ďalšie oblasti práva duševného vlastníctva spracované moderným a pútavým spôsobom zohľadňujúcim platnú právnu úpravu aj relevantnú judikatúru. V knihe sú rozobraté témy ako... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,90€
16,50€

Hospodárske právo 1.diel

V učebnici hospodárskeho práva sa študentom práva predkladá výklad tých právnych predpisov, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou, obchodnými vzťahmi a majú prevažujúci verejnoprávny charakter, vo výraznejšej miere premietajú vo svojich právnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,60€
15,84€

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Ján Golais, Martin Birnstein, Tatiana Valentová, Wolters Kluwer (2018)
Zákon o ochrane osobných údajov (Praktický komentár)

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,95€
11,40€

Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 5. vyd. 4/2022

Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 5. vyd. 4/2022

, Heuréka (2022)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 17. júla 2022

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s účinnosťou od 17. júla 2022, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 111/2022 Z. z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,80€

Prípadové štúdie z obchodného práva

Prípadové štúdie z obchodného práva

Publikácia je zameraná na precvičenie ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností, družstvo a obchodné záväzkové vzťahy. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov. Účelom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€

Exekučný poriadok - Komentár

Publikácia obsahuje výpovedné časti dôvodových správ, komentár k jednotlivým ustanoveniam Exekučného poriadku, právne vety z judikatúry súdov, a to podľa stavu konania a rozhodovania k 1.7.2009... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
44,00€
32,79€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Milan Ďurica, C. H. Beck (2021)
Komentár

Štvrté vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
99,00€
81,50€

Repetitórium práva duševného vlastníctva

Repetitórium práva duševného vlastníctva

Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny, ktoré nastali v právnej úprave práva duševného vlastníctva, a to najmä v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. Repetitórium práva duševného vlast Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€

Obchodné právo I.

Mojmír Mamojka, C. H. Beck (2021)
Všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva

Autorský kolektív odborníkov na obchodné právo vytvoril komplexne spracované odborné dielo, ktoré využijú nielen študenti práva, ale aj široká odborná verejnosť so záujmom o oblasť práva obchodných spoločností a družstva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
55,00€
50,00€

Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon

, Poradca s.r.o. (2022)
Obchodný zákonník, Verejné obstarávanie, Obchodný vestník, Živnostenský zákon Hospodárska súťaž

Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,70€
5,60€

International Arbitration od Investment Disputes / Medzinárodná arbitráž investičných sporov

Katarína Chovancová, Bratislavská vysoká škola práva (2009)
Cílem publikace je analýza mezinárodní arbitráže investičních sporů z obecného pohledu. Toto téma je velice zajímavé a...

Cílem publikace je analýza mezinárodní arbitráže investičních sporů z obecného pohledu. Toto téma je velice zajímavé a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
13,00€

Právní aspekty zakládání a provozování offshore společností na Guernsey

Milan Švácha, Key publishing (2010)
Ve světle práva ČR a EU

Kniha se věnuje dnes velmi aktuálnímu tématu offshore podnikání. Nejde však pouze o právní a obchodní analýzu podnikatelského prostředí na Guernsey, jednom z Normandských ostrovů, ale i o plnohodnotný návod, jak takového prostředí využít... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,45€
8,30€

Živnostenské podnikání v České republice

Živnostenské podnikání v České republice je upraveno zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,72€
10,40€

Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie s poznámkami

Jaroslav Macek, IURIS LIBRI (2015)
Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje...

Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. Publikácia obsahuje tak súčasné, ako aj staršie rozhodnutia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,00€
32,76€