🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Oľga Ovečková

Našli sme 9 titulov

100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR 1917-2017

Právny obzor založil JUDr. Emil Stodola, významný slovenský právnik, advokát a prvý predseda Zväzu advokátov na Slovensku.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
23,00€
21,39€

Obchodné právo 1

Obchodné právo 1

Oľga Ovečková, Kristián Csach, Wolters Kluwer (2020)
Všeobecná časť a súťažné právo

Prvý diel viaczväzkovej učebnice „Obchodné právo" je venovaný trom oblastiam obchodného práva. Vstupná všeobecná časť pojednáva o pojme, histórii, prameňoch obchodného práva, nasleduje časť o podnikateľovi a podnikaní a výklady uzatvára problematika... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,20€

Obchodné právo

Obchodné právo

Lucia Žitňanská, Oľga Ovečková, , IURIS LIBRI (2013)
1. zväzok: Obchodné právo - Obchodné spoločnosti - 2. vyd. 2. zväzok: Obchodné právo - Záväzkové právo - 2. vyd. Druhé...

Druhé vydanie učebnice Obchodné právo nadväzuje na prvé vydanie učebnice Základy obchodného práva 1 (Bratislava, Iura edition 2009) a Základy obchodného práva 2 (Bratislava, Iura edition 2010) s určitými zmenami. Predovšetkým ide o vydanie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
61,00€

Základy obchodného práva 2

Základy obchodného práva 2

Lucia Žitňanská, Oľga Ovečková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Druhý zväzok vysokoškolskej učebnice obchodného práva nadväzuje na prvý zväzok, v ktorom sú vymedzené základné pojmy...

Druhý zväzok vysokoškolskej učebnice obchodného práva nadväzuje na prvý zväzok, v ktorom sú vymedzené základné pojmy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,00€

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník

Oľga Ovečková, , Wolters Kluwer (2017)
Vydavateľstvo Wolters Kluwer predkladá odbornej verejnosti prvé vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ako...

Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravuje prvý veľký komentár k Obchodnému zákonníku na slovenskom knižnom trhu s rozsiahlym a podrobným výkladom zohľadňujúcim... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
108,50€

Zmluvná pokuta

Zmluvná pokuta

Oľga Ovečková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Druhé, prepracované a doplnené vydanie Publikácia sa zaoberá zmluvnou pokutou, ktorá je ako zabezpečovací inštitút veľmi...

Druhé, prepracované a doplnené vydanie Publikácia sa zaoberá zmluvnou pokutou, ktorá je ako zabezpečovací inštitút veľmi frekventovaný v zmluvách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,00€

Premlčanie v obchodnom práve

Premlčanie v obchodnom práve

Oľga Ovečková, Wolters Kluwer (2015)
Problematika premlčania predstavuje svojím rozsahom nie príliš veľkú časť právnej úpravy súkromného záväzkového práva, ale...

Problematika premlčania predstavuje svojím rozsahom nie príliš veľkú časť právnej úpravy súkromného záväzkového práva, ale svojím vplyvom na právne vzťahy v tejto oblasti ide o významný právny inštitút. Je s ním spojený celý rad otázok tak teoretického... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,90€

Obchodný zákonník 1+2 (Komentár)

Obchodný zákonník 1+2 (Komentár)

Oľga Ovečková, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Dielo podáva zrozumiteľný výklad jednotlivých ustanovení ObchZ a ich vzájomné väzby. Zohľadňuje výkladové a aplikačné otázky...

Dielo podáva zrozumiteľný výklad jednotlivých ustanovení ObchZ a ich vzájomné väzby. Zohľadňuje výkladové a aplikačné otázky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
28,50€

Obchodný zákonník 1 + 2

Obchodný zákonník 1 + 2

Oľga Ovečková, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2008)
Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Druhé vydanie komentára k Obchodnému zákonníku je komplexným výkladom jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka po jeho mnohých novelizáciách a vyjadruje právny stav k 30. aprílu 2008... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
49,79€