🍌 Februárová knižná akcia

Eurounion

Našli sme 70 titulov

Exekučný poriadok - Komentár

Publikácia obsahuje výpovedné časti dôvodových správ, komentár k jednotlivým ustanoveniam Exekučného poriadku, právne vety z judikatúry súdov, a to podľa stavu konania a rozhodovania k 1.7.2009... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
44,00€
39,60€

Občiansky súdny poriadok I, II (komplet)

Jaroslav Krajčo, , Eurounion (2006)
Komentár + Súvisiace predpisy

Občiansky súdny poriadok sa skladá z dvoch dielov. Prvý diel – Komentár – obsahuje dôvodové správy, vysvetlivky k jednotlivým paragrafom a judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
59,75€
53,78€

Exekučný zákon v aplikačnej praxi

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2017)
Komentár Podľa stavu k 1. 7. 2017

Právna úprava Exekučného poriadku od jej prijatia prešla viacerými zmenami. Jednou z najpodstatnejších zmien je zmena... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
74,00€
66,61€

Peniaze

Alena Pauličková, Eurounion (2011)
Ako ich získať?

Peniaze nehrajú len svoju klasickú úlohu v bežnej domácnosti, ale aj úlohu oveľa väčšiu, silnejšiu - národohospodársku. Peniaze ovládajú svet, ale kto ovláda peniaze? Ako ich získať? Odpovede sú mnohoraké: požičať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,62€
9,56€

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy

Jozef Suchoža, , Eurounion (2016)
Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní,...

Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári náležíte zohľadňuje jednak zmenený právnonormatívny základ kódexu, a jednak nové impulzy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
49,00€
44,10€

Bystré hlavičky (fialová)

Bystré hlavičky (fialová)

, Eurounion (2014)
Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia...

Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,89€

Bystré hlavičky ( žltá )

Bystré hlavičky ( žltá )

, Eurounion (2014)

Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,89€

Moja rozprávková chalúpka

, Eurounion (2013)
Najkrajších 7 rozprávok bratov Grimmovcov s pestrofarebnými ilustráciami na čítanie a objavovanie. V knižke nájdete...

Sedem najkrajších rozprávok bratov Grimmovcov s pestrofarebnými ilustráciami na čítanie a objavovanie. V knižke nájdete rozprávky ako Snehulienka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,99€
4,89€

Zákoník práce 2011

, Eurounion (2011)
Dále jsou u jednotlivých ustanovení uvedeny odkazy na případné souvislosti s jinými ustanoveními zákoníku. V publikaci také...

Dále jsou u jednotlivých ustanovení uvedeny odkazy na případné souvislosti s jinými ustanoveními zákoníku. V publikaci také... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,51€
6,76€

Kodex bytového práva 2011

Jiří Kocourek, , Eurounion (2011)
Publikace Kodex bytového práva 2011 obsahuje tři základní tématické okruhy, které zahrnují základní právní předpisy...

Publikace Kodex bytového práva 2011 obsahuje tři základní tématické okruhy, které zahrnují základní právní předpisy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
25,03€
22,53€

Občiansky zákonník pre prax

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2015)
3 zväzky Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej...

Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej praxe. Jej obsahom je nielen výklad ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj výklad iných právnych úprav občianskoprávneho ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
169,00€
152,10€

Bystré hlavičky (zelená)

, Eurounion (2014)

Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,09€
3,68€

Bystré hlavičky (červená)

Bystré hlavičky (červená)

, Eurounion (2014)
Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia...

Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,89€

Medzinárodné ekonomické právo

Daniela Nováčková, P. Milošovičová, Eurounion (2011)
Podnikanie v globálnom prostredí je determinované okrem iného aj relevantným právnym rámcom a má širšie súvislosti. Na...

Podnikanie v globálnom prostredí je determinované okrem iného aj relevantným právnym rámcom a má širšie súvislosti. Na rozvoji medzinárodného podnikania sa podieľajú nielen štáty, medzinárodné organizácie, ale aj iné subjekty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,50€
12,15€

Volebné sťažnosti v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

, Eurounion (2017)
Cieľom tejto publikácie je prispieť k čo najlepšej všeobecnej dostupnosti rozhodovacej činnosti Ústavného súdu vo volebných...

Cieľom tejto publikácie je prispieť k čo najlepšej všeobecnej dostupnosti rozhodovacej činnosti Ústavného súdu vo volebných veciach. Jej cieľom je zároveň aj zjednodušiť čitateľovi prácu s rozhodnutiami Ústavného súdu vo volebných veciach. Publikácia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
25,00€
22,50€

Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka

Peter Strapáč, Eurounion (2016)
Predkladaná publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej...

Predkladaná publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej republiky, Ústavného súdu Slovenskej ako aj Českej republiky, ako aj niekoľko vybraných rozhodnutí súdov nižšieho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
33,00€
29,70€

Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2011)
Komentár

Publikácia je vyjadrením snahy autora predložiť právnej verejnosti publikáciu zameranú na aplikačnú prax súdov, ktorá sa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
55,00€
49,50€

Ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie

Daniela Nováčková, Eurounion (2011)
Z pera poprednej slovenskej a v zahraničí uznávanej odborníčky D. Nováčkovej vzišla učebnica, ktorá obsahuje ekonomické...

Z pera poprednej slovenskej a v zahraničí uznávanej odborníčky D. Nováčkovej vzišla učebnica, ktorá obsahuje ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie so zreteľom na zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva. Učebnica obsahuje základné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,90€
8,91€

Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnnosti

Publikácia poukazuje na dôležitosť predstavenstva akciovej spoločnosti ako samostatného, nezávislého, prevažne kolektívneho a rozhodovacieho orgánu v organizačnej štruktúre akciovej spoločnosti. Problematika predstavenstva akciovej spoločnosti patrí.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,90€
12,51€

Súdne doručovanie od 1.7.2016 – Sporový poriadok

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2016)
Dňom 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ktorý okrem iného podstatným spôsobom novo...

Dňom 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ktorý okrem iného podstatným spôsobom novo upravil doručovanie písomností v súdnom konaní, a to v snahe pozitívne ovplyvniť rýchlosť súdneho konania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,00€
13,50€