🔥 Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Alena Pauličková

Našli sme 12 titulov

Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok

Alena Pauličková, , Vysoká škola Danubius (2009)
International recovery of tax oustanding

Táto publikácia je výsledkom práce kolektívu vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe. Komplexný prístup k riešenej problematike dopĺňa vysoká... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,49€
8,92€

Peniaze

Alena Pauličková, Eurounion (2011)
Ako ich získať?

Peniaze nehrajú len svoju klasickú úlohu v bežnej domácnosti, ale aj úlohu oveľa väčšiu, silnejšiu - národohospodársku. Peniaze ovládajú svet, ale kto ovláda peniaze? Ako ich získať? Odpovede sú mnohoraké: požičať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,62€
9,03€

Finančné právo v Čechách a na Slovensku I.

Alena Pauličková, , Key publishing (2014)
Úloha práva pri riadení finančného hospodárstva u nás, v makroekonomickom alebo mikroekonomickom meradle, bola doteraz...

Úloha práva pri riadení finančného hospodárstva u nás, v makroekonomickom alebo mikroekonomickom meradle, bola doteraz značná. Možno očakávať, že tento význam nepoklesne, skôr naopak. Ústup od hmotných kritérií a ukazovateľov v prospech hodnotových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,64€
4,79€

Finančné právo v Čechách a na Slovensku - II.

Alena Pauličková, , Key publishing (2014)
Úloha práva pri riadení finančného hospodárstva u nás, v makroekonomickom alebo mikroekonomickom meradle, bola doteraz...

Úloha práva pri riadení finančného hospodárstva u nás, v makroekonomickom alebo mikroekonomickom meradle, bola doteraz značná. Možno očakávať, že tento význam nepoklesne, skôr naopak. Ústup od hmotných kritérií a ukazovateľov v prospech hodnotových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,64€
4,79€

Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdmi v Slovenskej a Českej republike.

Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdmi v Slovenskej a Českej republike.

Publikácia priamo reaguje na rozvíjajúce sa časti slovenského právneho poriadku a to daňové právne normy. „Daňové právo“ svojim funkčným mechanizmom... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
1,70€

Finančné právo na Slovensku

Finančné právo na Slovensku

Úlohou tejto učebnice je poskytnúť ucelený pohľad na právnu problematiku finančného práva na Slovensku, hlavne na prvom mieste študentom vysokých škôl právnického a ekonomického zamerania a tiež i iným okruhom čitateľov, pre ktorých je určená... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,63€

Podnikanie malých firiem v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie

Podnikanie malých firiem v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie

Cieľom publikácie je pripraviť podnikateľské subjekty, aby zákonným spôsobom uplatňovali svoje právo v každodennom živote. Aj po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie úspešné podnikanie môže výrazným spôsobom ovplyvniť práve neznalosť právnych nor Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,94€

Malý slovník daňového práva

Alena Pauličková, Eurounion (2006)
Do rúk čitateľskej verejnosti sa dostáva slovník, ktorého poslaním je lepšie pomôcť pochopiť daňovú problematiku. Ide o...

Do rúk čitateľskej verejnosti sa dostáva slovník, ktorého poslaním je lepšie pomôcť pochopiť daňovú problematiku. Ide o... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,60€
6,14€

Finančné právo na Slovensku a v Čechách

Finančné právo na Slovensku a v Čechách

Alena Pauličková, Milan Bakeš, Eurounion (2007)
Finančné právo je profilovanou vedeckou a pedagogickou disciplínou a má logicky svoje pevné miesto nielen v našom právnom...

Finančné právo je profilovanou vedeckou a pedagogickou disciplínou a má logicky svoje pevné miesto nielen v našom právnom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,27€

Daňové účtovníctvo v praxi

Daňové účtovníctvo v praxi

Publikácia je adresovaná riadiacim pracovníkom malých podnikov vo všetkých sektoroch, ktorí potrebujú pri svojom rozhodovaní základné informácie z účtovníctva, či už jednoduchého alebo podvojného, ako i väzbu na platné daňové predpisy. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,27€

Aby podnikanie bolo úspešné

Aby podnikanie bolo úspešné

Alena Pauličková, Eurounion (2011)
Publikácia má dva hlavné ciele. Po prvé by mala poskytnúť podnikateľom realistický pohľad do neznámeho priestoru. Po druhé...

Publikácia má dva hlavné ciele. Po prvé by mala poskytnúť podnikateľom realistický pohľad do neznámeho priestoru. Po druhé pre tých, ktorí už vstúpili alebo sa rozhodujú vstúpiť na pôdu podnikania by mala byť dobrým sprievodcom cez viaceré úskalia a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,65€

Nepriame dane v Slovenskej republike

Nepriame dane v Slovenskej republike

Alena Pauličková, Eurounion (2002)
Publikácia predstavuje rozbor platnej právnej úpravy nepriamych daní v Slovenskej republike k 1. 1. 2002. Ponúka ucelený...

Publikácia predstavuje rozbor platnej právnej úpravy nepriamych daní v Slovenskej republike k 1. 1. 2002. Ponúka ucelený... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,98€