💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Key publishing

Našli sme 258 titulov

Encyklopedie českých právních dějin XV.

Karel Schelle, Key publishing (2019)
svazek Soukromé - Správa ústřední

Patnáctý díl Encyklopedie českých právních dějin je věnován zejména dvěma tématickým okruhům. První z nich představuje společnosti, které jsou rozděleny do dvou bloků, a to nejprve na společnosti obchodní, poté na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Právní aspekty financování regionů soudržnosti

Regionální politika je jednou z nejvýznamnějších aktivit Evropské unie. Základy regionální politiky je možné naleznout již ve smlouvě o založení Evropského společenství... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,88€

Vybrané historické zdroje současného rodinného práva

Renata Veselá, Key publishing (2013)
Publikace se zabývá některými aspekty právně historického vývoje rodinného práva. Komparace hledá kořeny v základech...

Publikace se zabývá některými aspekty právně historického vývoje rodinného práva. Komparace hledá kořeny v základech římskoprávních, středověkých i novodobých. Cílem publikace bylo prokázat, že rodina jako společenský fenomén v našem prostředí prošla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
13,02€
12,11€

Protektorát Čechy a Morava

Karel Schelle, Key publishing (2010)
Jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin

V roce 29 si česká a slovenská veřejnost připomenula 6. výročí rozbití československého státu a vzniku Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu. ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,81€
9,12€

Právní kontinuita autonomie Moravy

Publikace popisuje posloupnost právní historie existence Moravy. Soustředí se nikoli na rozsah vlastní moci na jejím území v různých dobách, ale pouze na samotnou hraniční realitu. Zkoumá příčiny, proč v současné době Morava... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,77€
12,81€

Encyklopedie českých právních dějin

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2016)
III. svazek K-M

Encyklopedii českých právních dějin... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
67,05€
62,36€

Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin

Karel Schelle, , Key publishing (2010)
Vybrané problémy V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a...

Vybrané problémy V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
10,72€
9,97€

Občanské právo v kontextu práva EU

Cílem této publikace je poskytnout nejen odborné právnické veřejnosti přehled o základních oblastech, ve kterých lze hovořit o europeizaci českého občanského práva, tedy jeho postupné harmonizaci a přizpůsobování vzorové úpravě... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,92€
12,02€

Evropské obchodní soudnictví

Publikace Evropské obchodní soudnictví je úvodním prostředkem pro poznání a studium základů evropského soudního systému, a to zejména s důrazem na obchodní aspekty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
8,13€
7,56€

Exekuce

Publikace obsahuje podrobný výklad o problematice výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu i exekuce podle exekučního řádu. Kniha je rozdělena do dvou častí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
16,26€
15,12€

Základy práva ES a EU

Členstvím České republiky v EU začal v rámci českého právního řádu platit rozsáhlý soubor právních předpisů, nazývaný jako acquis communautaire a vytvářející právní podmínky pro plné zapojení státu i jednotlivců do výhod, ale i závazků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
6,83€
6,35€

Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu

Jan Hostinský, Key publishing (2009)
Cílem práce bylo hledání metody, která by pomohla věřiteli v insolvenčním řízení rychlou orientaci v právech a povinnostech...

Cílem práce bylo hledání metody, která by pomohla věřiteli v insolvenčním řízení rychlou orientaci v právech a povinnostech... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
10,25€
9,53€

Evropský soud pro lidská práva a jeho vybraná rozhodnutí týkající se České republiky

Publikace pojednává o organizaci a činnosti Evropského soudu pro lidská práva patřícího do kategorie mezinárodních soudů řešících spory mezi státem a jednotlivcem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
17,25€
16,04€

Úvod do obchodního práva

Čtenáři se dostává do rukou novelizované a rozšířené vydání prvních knižních titulů, vydaných původně samostatně pod názvy „Základy obchodního práva“ a „Základy obchodního práva obligačního“... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
6,45€
6,00€

Delikt cizoložství v proměnách času

Peter Brezina, Antonín Lojek, Key publishing (2015)
Touha, cit a zakázaná vášeň – jen zřídka má právní věda příležitost systematicky vykročit ze suchopárného světa paragrafů a...

Touha, cit a zakázaná vášeň – jen zřídka má právní věda příležitost systematicky vykročit ze suchopárného světa paragrafů a logických konstrukcí k takto... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,45€
8,79€

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice

Cílem publikace, která se Vám dostává do rukou, je představení jedné z nadnárodních forem podnikání, která může působit v rámci prostoru EU. Touto formou je evropská družstevní společnost. Publikace se pak zaměřuje na právní aspekty situace, kdy bude... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
10,34€
9,62€

Zákoník práce s komentářem

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,39€
14,31€

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy

Uvedená publikace je zpracována především pro účely zvládnutí vstupu do světa mezinárodního účetnictví a harmonizace daní v rámci EU. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
15,56€
14,47€

Vybrané kapitoly z práva EU

Martin Janků, Linda Janků, Key publishing (2010)
Předkládaná publikace představuje studijní text doporučený především posluchačům fakult a vysokých škol k disciplinám,...

Předkládaná publikace představuje studijní text doporučený především posluchačům fakult a vysokých škol k disciplinám,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
17,48€
16,26€

Základy práva pro pedagogy I.

Publikace je určená zejména studentům pedagogických fakult, kteří chtějí získat základní znalosti o českém právním řádu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
18,15€
16,88€