🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Key publishing

Našli sme 270 titulov

Protektorát Čechy a Morava

Karel Schelle, Key publishing (2010)
Jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin

V roce 29 si česká a slovenská veřejnost připomenula 6. výročí rozbití československého státu a vzniku Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu. ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,81€
9,12€

Právní kontinuita autonomie Moravy

Publikace popisuje posloupnost právní historie existence Moravy. Soustředí se nikoli na rozsah vlastní moci na jejím území v různých dobách, ale pouze na samotnou hraniční realitu. Zkoumá příčiny, proč v současné době Morava... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,77€
12,81€

Zákoník práce s komentářem

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,39€
14,31€

Encyklopedie českých právních dějin XV.

Karel Schelle, Key publishing (2019)
svazek Soukromé - Správa ústřední

Patnáctý díl Encyklopedie českých právních dějin je věnován zejména dvěma tématickým okruhům. První z nich představuje společnosti, které jsou rozděleny do dvou bloků, a to nejprve na společnosti obchodní, poté na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Delikt cizoložství v proměnách času

Peter Brezina, Antonín Lojek, Key publishing (2015)
Touha, cit a zakázaná vášeň – jen zřídka má právní věda příležitost systematicky vykročit ze suchopárného světa paragrafů a...

Touha, cit a zakázaná vášeň – jen zřídka má právní věda příležitost systematicky vykročit ze suchopárného světa paragrafů a logických konstrukcí k takto... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,45€
8,79€

Daňové systémy v České republice a v mezinárodním srovnání se zaměřením na aktuální trendy

Daně jsou důležité pro financování každého státu. Otázkou je, jaký nastavit typ daně, výši a způsob výběru. Uvedeným se zabývá tato monografie. Některé státy se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Základy práva ES a EU

Členstvím České republiky v EU začal v rámci českého právního řádu platit rozsáhlý soubor právních předpisů, nazývaný jako acquis communautaire a vytvářející právní podmínky pro plné zapojení státu i jednotlivců do výhod, ale i závazků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,83€
6,35€

Úvod do obchodního práva

Čtenáři se dostává do rukou novelizované a rozšířené vydání prvních knižních titulů, vydaných původně samostatně pod názvy „Základy obchodního práva“ a „Základy obchodního práva obligačního“... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,45€
6,00€

Občanské právo v kontextu práva EU

Cílem této publikace je poskytnout nejen odborné právnické veřejnosti přehled o základních oblastech, ve kterých lze hovořit o europeizaci českého občanského práva, tedy jeho postupné harmonizaci a přizpůsobování vzorové úpravě... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,41€
7,82€

Evropské obchodní soudnictví

Publikace Evropské obchodní soudnictví je úvodním prostředkem pro poznání a studium základů evropského soudního systému, a to zejména s důrazem na obchodní aspekty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,13€
7,56€

Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu

Jan Hostinský, Key publishing (2009)
Cílem práce bylo hledání metody, která by pomohla věřiteli v insolvenčním řízení rychlou orientaci v právech a povinnostech...

Cílem práce bylo hledání metody, která by pomohla věřiteli v insolvenčním řízení rychlou orientaci v právech a povinnostech... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,25€
9,53€

Exekuce

Publikace obsahuje podrobný výklad o problematice výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu i exekuce podle exekučního řádu. Kniha je rozdělena do dvou častí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,26€
15,12€

Právní aspekty financování regionů soudržnosti

Regionální politika je jednou z nejvýznamnějších aktivit Evropské unie. Základy regionální politiky je možné naleznout již ve smlouvě o založení Evropského společenství... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,88€

Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin

Karel Schelle, , Key publishing (2010)
Vybrané problémy V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a...

Vybrané problémy V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,72€
9,97€

Evropský soud pro lidská práva a jeho vybraná rozhodnutí týkající se České republiky

Publikace pojednává o organizaci a činnosti Evropského soudu pro lidská práva patřícího do kategorie mezinárodních soudů řešících spory mezi státem a jednotlivcem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,25€
16,04€

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice

Cílem publikace, která se Vám dostává do rukou, je představení jedné z nadnárodních forem podnikání, která může působit v rámci prostoru EU. Touto formou je evropská družstevní společnost. Publikace se pak zaměřuje na právní aspekty situace, kdy bude... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,34€
9,62€

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy

Uvedená publikace je zpracována především pro účely zvládnutí vstupu do světa mezinárodního účetnictví a harmonizace daní v rámci EU. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,56€
14,47€

Základy občanského práva

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,61€
12,96€

Vybrané kapitoly z práva EU

Martin Janků, Linda Janků, Key publishing (2010)
Předkládaná publikace představuje studijní text doporučený především posluchačům fakult a vysokých škol k disciplinám,...

Předkládaná publikace představuje studijní text doporučený především posluchačům fakult a vysokých škol k disciplinám,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,48€
14,51€

Trestní právo hmotné

Marek Fryšták, , Key publishing (2009)
Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho...

Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,10€
11,70€