🛍️ Akčné zľavy na knihy!

Key publishing

Našli sme 269 titulov

Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta

Publikácia podáva komplexný pohľad na problematiku trestnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve s osobitným zameraním na iatrogénne poškodenie pacienta v procese poskytovania zdravotnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,40€
12,96€

Encyklopedie českých právních dějin XV.

Karel Schelle, Key publishing (2019)
svazek Soukromé - Správa ústřední

Patnáctý díl Encyklopedie českých právních dějin je věnován zejména dvěma tématickým okruhům. První z nich představuje společnosti, které jsou rozděleny do dvou bloků, a to nejprve na společnosti obchodní, poté na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
60,35€

Globalizace, etika, ekonomika

Ivo Rolný Lubor Lacina, Key publishing (2008)
3. rozšířené vydání

Proces globalizace se jeví v mnoha směrech jako nejednoznačný. Nabízí řadu příležitostí, ale je spojován i s vysoce negativními jevy. Autoři se zaměřili na problematiku ekonomické globalizace, kterou se snaží postihnout v širších filozofických, ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,90€
19,71€

Evropský soud pro lidská práva a jeho vybraná rozhodnutí týkající se České republiky

Publikace pojednává o organizaci a činnosti Evropského soudu pro lidská práva patřícího do kategorie mezinárodních soudů řešících spory mezi státem a jednotlivcem... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,25€
15,53€

Právní aspekty financování regionů soudržnosti

Regionální politika je jednou z nejvýznamnějších aktivit Evropské unie. Základy regionální politiky je možné naleznout již ve smlouvě o založení Evropského společenství... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,53€

Mechanismy fungování Evropské unie

Petr Rožňák, Key publishing (2015)
Předkládaná monografie je kritickou obhajobou „Evropské unie“. Text je určen primárně těm, kterým není lhostejná bezpečnost,...

Předkládaná monografie je kritickou obhajobou „Evropské unie“. Text je určen primárně těm, kterým není lhostejná bezpečnost, suverenita jejich země. Čtenáři tato monografie přináší... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,25€
18,23€

Delikt cizoložství v proměnách času

Peter Brezina, Antonín Lojek, Key publishing (2015)
Touha, cit a zakázaná vášeň – jen zřídka má právní věda příležitost systematicky vykročit ze suchopárného světa paragrafů a...

Touha, cit a zakázaná vášeň – jen zřídka má právní věda příležitost systematicky vykročit ze suchopárného světa paragrafů a logických konstrukcí k takto... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,45€
8,51€

Cestovní ruch

Kateřina Ryglová, Key publishing (2009)
Publikace slouží k přiblížení organizace a řízení jednotlivých služeb cestovního ruchu, pochopení vztahů mezi nimi a jimi...

Publikace slouží k přiblížení organizace a řízení jednotlivých služeb cestovního ruchu, pochopení vztahů mezi nimi a jimi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,89€
13,40€

Vybrané kapitoly z práva EU

Martin Janků, Linda Janků, Key publishing (2010)
Předkládaná publikace představuje studijní text doporučený především posluchačům fakult a vysokých škol k disciplinám,...

Předkládaná publikace představuje studijní text doporučený především posluchačům fakult a vysokých škol k disciplinám,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,48€
15,73€

Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin

Karel Schelle, , Key publishing (2010)
Vybrané problémy V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a...

Vybrané problémy V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,72€
9,65€

Základy občanského práva

Karel Schelle, , Key publishing (2010)
2. upravené a rozšířené vydání

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenář seznámí se základy obligačního práva, práva dědického,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,38€
14,74€

Product Placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech

Publikace se zabývá umístěním výrobku - product placementu zejména v návaznosti s jeho legalizací v právu České republiky. V zahraničí je již poměrně dlouho známou formou obchodního sdělení, v České republice však byl v televizním vysílání... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,53€
5,88€

Rodina a její význam v římském právu

Ivana Stará, Key publishing (2013)
Předložená publikace je rozdělena na dvě části. V první části se autorka zaměřuje na rod a s tím spojené vlastnosti...

Předložená publikace je rozdělena na dvě části. V první části se autorka zaměřuje na rod a s tím spojené vlastnosti náležející každému rodu. Rod byl založen na pokrevním příbuzenství a k průlomu pokrevního pouta dochází zavedením majetkového... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,34€
9,31€

Efektivita vzdělávání

Jaroslava Ester Evangelu, , Key publishing (2014)
Publikace je bohatým zdrojem inspirace pro pracovníky z oblasti personalistiky, rozvoje lidských zdrojů a managementu....

Publikace je bohatým zdrojem inspirace pro pracovníky z oblasti personalistiky, rozvoje lidských zdrojů a managementu. Systematicky a prakticky vede čtenáře: - aby proces vzdělávání uchopili v návaznosti na další firemní procesy, - k představě.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,34€
9,31€

Základy práva pro pedagogy I.

Publikace je určená zejména studentům pedagogických fakult, kteří chtějí získat základní znalosti o českém právním řádu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,15€
16,34€

Evropské obchodní soudnictví

Publikace Evropské obchodní soudnictví je úvodním prostředkem pro poznání a studium základů evropského soudního systému, a to zejména s důrazem na obchodní aspekty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,13€
7,32€

Základy občanského práva

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,61€
14,05€

Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu

Jan Hostinský, Key publishing (2009)
Cílem práce bylo hledání metody, která by pomohla věřiteli v insolvenčním řízení rychlou orientaci v právech a povinnostech...

Cílem práce bylo hledání metody, která by pomohla věřiteli v insolvenčním řízení rychlou orientaci v právech a povinnostech... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,25€
9,23€

Stát a právo v době Metternichově

Autoři monografie si vytýčili dva základní cíle. Především charakterizovat právní prostředí zkoumaného období a zároveň poukázat na skutečnost, že právě tato doba je jak obecnými, tak právními historiky zcela opomíjena... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,42€
5,78€

Občanské právo v kontextu práva EU

Cílem této publikace je poskytnout nejen odborné právnické veřejnosti přehled o základních oblastech, ve kterých lze hovořit o europeizaci českého občanského práva, tedy jeho postupné harmonizaci a přizpůsobování vzorové úpravě... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,41€
7,57€