📚 Viac ako 60 000 kníh doručíme do Vianoc!🎄

Karel Schelle

Našli sme 108 titulov

Základy občanského práva (Karel Schelle)

Karel Schelle, Key publishing (2012)
Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občansko-právními instituty. Kromě...

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občansko-právními instituty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,53€
16,30€

Protektorát Čechy a Morava

Karel Schelle, Key publishing (2010)
Jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin

V roce 29 si česká a slovenská veřejnost připomenula 6. výročí rozbití československého státu a vzniku Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu. ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,81€
9,12€

Encyklopedie českých právních dějin XV.

Karel Schelle, Key publishing (2019)
svazek Soukromé - Správa ústřední

Patnáctý díl Encyklopedie českých právních dějin je věnován zejména dvěma tématickým okruhům. První z nich představuje společnosti, které jsou rozděleny do dvou bloků, a to nejprve na společnosti obchodní, poté na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Právní dějiny 3

Eduard Vlček, Karel Schelle, Doplněk (1998)
Státy střední a východní Evropy

Trojdílné právní dějiny jsou v tomto rozsahu prvním zpracováním problematiky u nás od roku 1945. Uvítají je studenti i... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,95€
16,69€

Encyklopedie českých právních dějin I.

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019

Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity od roku 1919 do roku 2018, doplněné životopisy docentů a profesorů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
70,50€
65,57€

Encyklopedie českých právních dějin - XX. svazek

Karel Schelle, Aleš Čeněk (2020)
Vá-Volba

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
70,03€
65,13€

Pojištění odpovědnosti za škodu

Jana Zárybnická, Karel Schelle, Key publishing (2010)
Historie a současnost

Tato publikace se v co nejširších souvislostech zabývá komplexním posouzením pojištění odpovědnosti za škodu, jež úpis rizika (v návaznosti na vznik a správu pojištění, včetně případné likvidace pojistných událostí) zcela zásadním způsobem ovlivňují... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,12€
14,06€

České právní dějiny

Karel Schelle, Ladislav Vojáček, Aleš Čeněk (2016)
3.upravené vydání Publikace, která vychází již ve třetím upraveném vydání, pocházející z autorské dílny renomovaných...

Publikace, která vychází již ve třetím upraveném vydání, pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním českých a československých právních dějin. Jedná se o doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
33,84€
32,76€

Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin

Karel Schelle, , Key publishing (2010)
Vybrané problémy V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a...

Vybrané problémy V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,72€
9,97€

Stát a právo v době Metternichově

Autoři monografie si vytýčili dva základní cíle. Především charakterizovat právní prostředí zkoumaného období a zároveň poukázat na skutečnost, že právě tato doba je jak obecnými, tak právními historiky zcela opomíjena... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,42€
5,97€

Základy práva pro pedagogy I.

Publikace je určená zejména studentům pedagogických fakult, kteří chtějí získat základní znalosti o českém právním řádu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
18,15€
16,88€

Základy občanského práva

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
15,61€
14,52€

Základy občanského práva

Karel Schelle, , Key publishing (2010)
2. upravené a rozšířené vydání

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenář seznámí se základy obligačního práva, práva dědického,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
16,38€
15,23€

Encyklopedie českých právních dějin

Karel Schelle, Aleš Čeněk (2019)
Správa veřejná - Suché

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
70,03€
65,13€

Encyklopedie českých právních dějin XI.

Karel Schelle, Key publishing (2018)
Řízení

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Praktikum z občanského práva procesního

Ilona Schelleová, Karel Schelle, jr., Key publishing (2007)
Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady prtitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání...

Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady prtitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,05€
12,14€

Období nesvobody

V polovině března 2014 uplynulo 75 let od okamžiku, kdy byly české země obsazeny německou armádou a došlo k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. K připomenutí této neblahé události uspořádala Katedra dějin státu a práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
22,56€
20,98€

Encyklopedie českých právních dějin III.

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Státní mechanismus meziválečného Československa

Státní mechanismus je souborem organizací a institucí, které realizují státní moc. Člení se zejména na státní orgány a donucovací složky. Je to tedy obsáhlý soubor orgánů a institucí, jež není možné obsáhnout v jedné knize. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
35,25€
32,78€