🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Jaromír Tauchen

Našli sme 28 titulov

Encyklopedie českých právních dějin

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2016)
III. svazek K-M

Encyklopedii českých právních dějin... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
67,05€
62,36€

Encyklopedie českých právních dějin I.

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Stát a právo v době Metternichově

Autoři monografie si vytýčili dva základní cíle. Především charakterizovat právní prostředí zkoumaného období a zároveň poukázat na skutečnost, že právě tato doba je jak obecnými, tak právními historiky zcela opomíjena... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,42€
5,97€

Encyklopedie českých právních dějin X.

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2018)
Svazek R - Říš

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Encyklopedie českých právních dějin III.

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Civilní kodexy - Procesní předpisy

Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotematických sbírek pramenů práva. Tyto sbírky by měly sloužit jak studentům při psaní např. diplomových, rigorozních či disertačních prací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
32,15€
29,90€

Encyklopedie českých právních dějin VII.

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2017)
Svazek Právo pra-Prob

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Encyklopedie českých právních dějin V.

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2017)
Svazek Pa-Právni

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Encyklopedie českých právních dějin IX.

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2017)
Svazek Procesy (od roku 1950) - Pů

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Sexuální trestné činy včera a dnes

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, , Key publishing (2014)
Sexuální trestná činnost není typická jen pro moderní společnost, ale lidstvo se s ní setkávalo od nepaměti. Se...

Sexuální trestná činnost není typická jen pro moderní společnost, ale lidstvo se s ní setkávalo od nepaměti. Se zdokonalováním mezilidské komunikace... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,11€
19,63€

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,80€
18,41€

Encyklopedie českých právních dějin II.

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava

Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (e-kniha)

Monografie je koncipována tak, aby přehledně podala dané téma na základě dostupných archiválií, edicí archivních materiálů, publikovaných pramenů práva, odborné dobové i současné sekundární literatury, memoárů či dobového... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
26,74€

Encyklopedie českých právních dějin VI.

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2017)
Svazek Právní-Právo po

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Korupce

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2013)
Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím...

Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím nejaktuálnějším tématem, které neustále naplňuje stránky sdělovacích prostředků. Z toho důvodu se členové právněhistorické společnosti Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,93€
14,81€

Obchodní kodexy

Soubor obchodních kodexů tvoří další sbírku v řadě komentovaných monotematických pramenů práva a navazuje tak na kodexy občanské. Stejně jako občanské kodexy sbírka má sloužit pro potřeby jak studentů, tak dalších badatelů v oblasti dějin... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
28,89€
26,87€

Občanské zákoníky

Dvacetiletý vývoj českého právního řádu po roce 1989 znamenal zásadní změny ve směru jeho demokratizace. Vrchol tohoto vývoje představuje rekodifikace občanského práva. Autoři zákoníku vycházeli v podstatě z historických dokumentů, jakými byl návrh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
51,70€
48,08€

Encyklopedie českých právních dějin IV.

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
67,05€
62,36€

Velké dějiny zemí Koruny české - Právo

Karolina Adamová, Antonín Lojek, Jaromír Tauchen, Karel Schelle, Paseka (2017)
Velké dějiny zemí Koruny české - Tematická řada

Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy.<br> Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání tématu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
37,13€
34,53€

Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava

Monografie podává v jedenácti kapitolách podrobný přehled o právní regulaci práce a jevů spojených s prací v období Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Pro pochopení sledovaného účelu vydávání některých pracovněprávních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,61€
27,54€