☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Muni Press

Našli sme 102 titulov

Houby, lišejníky a mechorosty Národního parku Podyjí. Pilze, Flechten und Moose des Nationalparks Thayatal

Muni Press (2000)

Kniha přináší výsledky mykologického, lichenologického a bryologického výzkumu Národního parku Podyjí, který se uskutečnil v letech 1993–1995. Navazuje na studie o lesní vegetaci (CHYTRÝ a VICHEREK 1995) a flóře kvetoucích rostlin... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,05€
6,56€

Nová média v politické komunikaci

Alena Macková, Muni Press (2017)
Politici, občané a online sociální sítě

Kniha nejenže nabízí přehled dosavadního fungování nových médií v politické komunikaci ve světě, ale přináší také pohled na to... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,23€
14,16€

Lidská práva a medicína

Sborník tvoří 14 textů psaných lékaři, etiky, soudci, advokáty a akademiky, kteří se v nich zabývají např. limitací lidských práv v medicíně, povinným očkováním, právem na zdraví cizinců, domácími porody a financováním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,96€
12,98€

Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup

Kniha se věnuje tématu digitálního informačního kurátorství, které studuje v kontextu konektivistické a konstruktivistické výuky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,34€
9,62€

Chtějí zůstat nebo odejít

Eva Minaříková, Světlana Hanušová, Tomáš Kohoutek, Michaela Píšová, Muni Press (2017)
Začínající učitelé v českých základních školách

Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
28,11€
26,14€

Gnóthi seauton

Jana Nechutová, Tomáš Weissar, Klára Modlíková, Muni Press (2019)
Sto let klasických studií v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci

Publikace vychází u příležitosti stého výročí založení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jejíž nedílnou součástí byl od samých počátků seminář pro klasická studia. Její první část přináší pohled na dějiny klasických studií v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,05€
6,56€

České dějiny raného novověku I.

Marek Vařeka, Muni Press (2016)
Doba předbělohorská (1526–1620)

České dějiny raného novověku jsou rozděleny do dvou období: od nástupu Habsburků po bitvu na Bílé hoře a pobělohorské období až zhruba do poloviny 18. století. Publikace mapuje první fázi raně novověké éry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,43€
6,91€

Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů

Kniha mapuje divadelní život v Mikulově od doby, kdy panství získal rod Dietrichsteinů, až do začátku druhé světové války. Ve svých hlavních částech se zabývá zámeckou divadelní kulturou, školským divadlem, kočovnými společnostmi, které do města... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,33€
17,05€

Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky

Kniha přináší soubor personálních medailonků českých lingvistů v oboru bohemistiky a slavistiky, výběrově též reprezentantů oborů jiných, pokud mj. přispěli teoreticky nebo prakticky k poznání a obohacení češtiny nebo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,45€
15,30€

Básnický rok

Publikace Básnický rok je prvním titulem nové edice Pedagogické fakulty MU, v níž by měly vycházet populárně či esejisticky pojaté publikace malého rozsahu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,31€
8,66€

Brno v proměnách staletí

Jiří Mihola, Aleš Filip, Muni Press (2014)
Kapitoly z dějin města pod Špilberkem

Publikace (kolektivní monografie) přibližuje v chronologickém a tematickém uspořádání některé významné kapitoly brněnských politických, kulturních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
40,89€
38,03€

České menšinové školství v Československé republice

Hlavním cílem této publikace je na základě historicko-pedagogického výzkumu představit každodenní život českých obecných menšinových škol v období první Československé republiky v širším společensko-historickém kontextu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,86€
16,61€

Svoboda slova v zrcadle univerzitních dějin

Univerzita bez vlastního nakladatelství je jako katedrála bez varhan: planá a němá. Masarykova univerzita své nakladatelství má, počtem vydaných publikací dokonce patří k největším ve střední Evropě. Neúnavně šíří univerzitní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,04€
13,99€

Teorie a didaktika sportovních her

V naší publikaci jsme se zaměřili na nejznámější sportovní hry, které jsou vyučovány na naší fakultě (FSpS MU). Celkem se jedná o osm kolektivních sportovních her: basketbal, basebal, florbal, fotbal, házená, lední hokej, softbal... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,28€
10,49€

Moje první čtení

Jitka Švantnerová, Muni Press (2019)
Pracovní listy

Sbírka pracovních listů "Moje první čtení" (1. díl) předchází sbírkám "Příběhy pro malé čtenáře" (2. díl) a "Pohádky pro nejmenší" (3. díl). Jsou určeny pro 1. třídu základní školy. Obsahují elementární texty zaměřené na procvičování samohlásek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,98€
4,63€

Břeclav Pohansko IX.

Renáta Přichystalová, Kateřina Boberová, Kateřina Kalová, Muni Press (2019)
Pohřební areály z Jižního předhradí

Kniha obsahuje komplexní zpracování disperzních pohřebních areálů zkoumaných na jižním předhradí velkomoravské centrální sídelní aglomerace Břeclav - Pohansko. Na předhradí bylo objeveno 205 hrobů. Tyto vytvářely buď malá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
31,96€
29,72€

Meze darwinismu

Darwinismus se vydává za úplnou teorii biologického života, včetně lidského. Má podstatný vliv na sebepojetí dnešního člověka a jeho světonázor. Emeritní profesor Masarykovy univerzity, lékař a filozof Jiří Vácha ve své jedinečné knize shrnuje nejen... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
25,38€
23,60€

Výtvarná výchova v předškolním věku

Publikace výtvarná výchova v předškolním věku je určena učitelkám mateřských škol, rodičům, prarodičům a všem, kdo výtvarně pracují s dětmi předškolního věku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,53€
20,02€

Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje

Botanická monografie území na soutoku Moravy a Dyje (Česká republika, jižní Morava) obsahující přehled nalezených makroskopických hub, mechorostů, cevnatých rostlin a vegetačních typů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,22€
11,36€

Čeština v pohybu 2

Hana Žižková, Květoslava Klímová, Muni Press (2020)
Teoretické a komunikační aspekty proprií

Předkládaná publikace, kterou vytvořili lingvisté Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, volně navazuje na monografii Čeština v pohybu. Tentokrát představuje autorský kolektiv výsledky výzkumu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,63€
12,68€