Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Muni Press

Našli sme 689 titulov

Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho

Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho (e-kniha)

O japonském spisovateli Haruki Murakamim se občas soudí, že se beze zbytku zhlédl v západní literatuře a následně píše „nejaponské“ texty. Pokud ovšem podrobíme rozboru příběhy, které se odehrávají v jeho literárních dílech... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,00€

Meze darwinismu

Meze darwinismu (e-kniha)

Darwinismus se vydává za úplnou teorii biologického života, včetně lidského. Má podstatný vliv na sebepojetí dnešního člověka a jeho světonázor. Emeritní profesor Masarykovy univerzity, lékař a filozof Jiří Vácha ve své... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,00€

Život onlife

Život onlife (e-kniha)

Michal Černý, Muni Press (2020)
Lekce z informační vědy

V aktuálním, pátém svazku edice Munice s názvem Život onlife se zamyslíme nad hybridní povahou sociálního a pracovního prostředí, ve kterém se většina z nás běžně pohybuje. Hranice mezi online a offline se stírají, oba světy se... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

DNA jako občanský průkaz

DNA jako občanský průkaz (e-kniha)

Pavel Lízal, Muni Press (2019)
Lekce z genetiky

Čtvrtý svazek se soustředí na identifikační potenciál kyseliny deoxyribonukleové, nositelky dědičné informace. Jak nám analýza DNA pomáhá při hledání pachatelů trestných činů, obětí katastrof, ztracených příbuzných... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,50€

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (e-kniha)

Docent Masarykovy univerzity, člen Obce spisovatelů, prozaik a divadelní režisér Josef Prokeš ve své knize zkoumá komplexní estetickou výstavbu písní sedmi stěžejních osobností českého folku 60.–80. let 20. století: Karla Kryla... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,20€

Co je to čas?

Co je to čas? (e-kniha)

Josef Krob, Muni Press (2018)
Lekce z filozofie

Druhý svazek populárně naučné edice Munice nás zavede do labyrintu filozofického tázání na téma ČAS. Necháme se vést úvahami řady velikánů, od Aristotela po Prigogina, dokud nedospějeme k nevyhnutelné křižovatce: čas je buď... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,50€

Plastická a rekonstrukční chirurgie

Plastická a rekonstrukční chirurgie (e-kniha)

Výpravná kniha oslavuje úspěchy šedesáti let působení profesora Bařinky na poli plastické a rekonstrukční chirurgie. Na bezmála osmi stech stranách prezentuje dlouholeté zkušenosti brněnské plastické školy, na jejímž formování... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
44,20€

Pohybové aktivity pohledem sociologie

Pohybové aktivity pohledem sociologie (e-kniha)

Pohybové aktivity patří k základním fyziologickým potřebám člověka, třebaže nedostatek pohybu zpravidla nepociťujeme tak intenzivně jako nedostatek potravy či tekutin. Kniha předního českého experta v oboru sociologie sportu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,73€

Bez léčby to jde

Bez léčby to jde (e-kniha)

Pavel Nepustil, Muni Press (2014)
Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci

Kniha se zabývá lidmi, kteří ukončující své užívání pervitinu bez podpory odborných zařízení. Řada zahraničních studií dokazuje, že tzv. přirozené zotavení je hlavní únikovou cestou z pravidelného užívání drog. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,70€

Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu

Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu (e-kniha)

Publikace je odbornou monografií, která podrobněji pojednává o teoreticko-metodologických východiscích destinačního managementu, jakožto specifické formy řízení, která se uplatňuje v oblasti cestovního ruchu. Monografie vychází... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Skryté nadání

Skryté nadání (e-kniha)

Šárka Portešová, Muni Press (2014)
Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,88€

Pojmy estetiky: analytický přístup

Pojmy estetiky: analytický přístup (e-kniha)

Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Válka o pravdu

Válka o pravdu (e-kniha)

Mika Waltari, Muni Press (2023)
Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě

V dubnu 1941, v období křehkého klidu mezi finskou zimní a pokračovací válkou, spatřila světlo světa nenápadná kniha podepsaná pseudonymem Nauticus. Finskojazyčné dílo publikované nejprve ve Švédsku bylo krátce ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,20€

Krizová komunikace

Krizová komunikace (e-kniha)

Jan Tomandl, Jaroslav Čuřík, Kristýna Maršovská, Tereza Fojtová, Muni Press (2021)
Principy – zkušenosti – postupy

Komplexní a v českém prostředí dosud nejobsáhlejší příručka krizové komunikace vysvětluje zásady efektivních a etických vztahů s veřejností při reputačních krizích i při mimořádných událostech. Ambicí knihy je pomoci ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,99€

Dějiny sportu

Dějiny sportu (e-kniha)

Ján Grexa, Muni Press (2018)
Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu

Základní učebnice dějin sportu se zabývá historickými etapami tělesné kultury v minulosti od antiky po vznik moderních sportů. Vedle světové historie tělesné výchovy se publikace podrobně zabývá dějinami sportu v Československu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,88€

Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013

Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013 (e-kniha)

Tematicky neobvyklá, komplexně pojatá publikace potěší nejen znalce v oboru onomastiky, ale i fanoušky železniční dopravy. Těm všem se poprvé do rukou dostává podrobná lingvistická analýza názvů 357 vlakových spojů, které... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,59€

Specifika řízení zpětných toků

Specifika řízení zpětných toků (e-kniha)

Monografie „Specifika řízení zpětných toků“ přináší část výsledků několikaletého explorativně-deskriptivního výzkumu věnovaného přístupu podniků ke zpětným tokům. Text navazuje na předchozí práci autorů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Ústav slavistiky

Ústav slavistiky (e-kniha)

Ivo Pospíšil, Lenka Paučová, Muni Press (2019)
Východiska a perspektivy

Jubilejní publikace Ústavu slavistiky k 100. výročí založení Masarykovy univerzity představuje přehledný průřez dějinami pracoviště od jeho založení v roce 1995 po současnost včetně stručné analýzy současného stavu a výhledu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,80€

Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu

Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu (e-kniha)

Studie si klade za cíl navrhnout ekonomicko-správní nástroje k ochraně rázovitosti české krajiny. Podrobně je zpracována oblast zemědělství a ochrany přírody a krajiny, okrajově oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,40€

Munipress. Nakladatelství Masarykovy univerzity

Munipress. Nakladatelství Masarykovy univerzity (e-kniha)

Alena Mizerová, Lea Novotná, Radka Vyskočilová, Radek Gomola, Muni Press (2019)
Svoboda slova v zrcadle univerzitních dějin

Univerzita bez vlastního nakladatelství je jako katedrála bez varhan: planá a němá. Masarykova univerzita své nakladatelství má, počtem vydaných publikací dokonce patří k největším ve střední Evropě. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€