Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Muni Press

Našli sme 48 titulov

Ústav slavistiky

Ivo Pospíšil, Lenka Paučová, Muni Press (2019)
Východiska a perspektivy

Jubilejní publikace Ústavu slavistiky k 100. výročí založení Masarykovy univerzity představuje přehledný průřez dějinami pracoviště od jeho založení v roce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,05€
6,56€

Mosty blízké i vzdálené

Miluše Juříčková, Marta Kostelecká, Jiří Munzar, Aleš Urválek, Muni Press (2019)
Století Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Sto let germanistiky v Brně, to je sto let zápasu o profil oboru jazykové oblasti, která je nám historicky i geograficky z filologických disciplín nejbližší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,70€
4,37€

Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů

Kniha mapuje divadelní život v Mikulově od doby, kdy panství získal rod Dietrichsteinů, až do začátku druhé světové války. Ve svých hlavních částech se zabývá zámeckou divadelní kulturou, školským divadlem, kočovnými společnostmi, které do města... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,33€
17,05€

Hic sunt homines

Pátá básnická sbírka Radka Štěpánka představuje nejen literárnímu světu zcela nový zajímavý typ lyriky, kterou můžeme obecně nazvat jako environmentální. Už samotný název sbírky Hic sunt homines - doslova zde žijí lidé... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,17€
8,53€

Chtějí zůstat nebo odejít

Eva Minaříková, Světlana Hanušová, Tomáš Kohoutek, Michaela Píšová, Muni Press (2017)
Začínající učitelé v českých základních školách

Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
28,11€
26,14€

Škola a (versus) rodina

Publikace je věnována aktuální situaci vztahů školy a rodiny v poměrech českých škol. Jsou zde prezentována zjištění vycházející z tříletého výzkumného projektu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,81€
10,05€

Divadlo, můj osud

Margita Havlíčková, Muni Press (2019)
Setkávání s Bořivojem Srbou

Setkávání s Bořivojem Srbou sestává z deseti rozhovorů s předním českým teatrologem, historikem, dramaturgem a pedagogem Bořivojem Srbou. Tyto rozhovory odvysílal v roce 2000 Český rozhlas Brno pod názvem Divadlo, můj osud... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,70€
4,37€

České dějiny raného novověku I.

Marek Vařeka, Muni Press (2016)
Doba předbělohorská (1526–1620)

České dějiny raného novověku jsou rozděleny do dvou období: od nástupu Habsburků po bitvu na Bílé hoře a pobělohorské období až zhruba do poloviny 18. století. Publikace mapuje první fázi raně novověké éry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,43€
6,91€

Vybrané kapitoly z antropomotoriky

Učební text pojednává o vývoji a významu pojmu antropomotorika, dále předkládá vysvětlení základních pojmů této vědní disciplíny a seznamuje studenty s její strukturou. Velká pozornost je zde věnována problematice klasifikace... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,17€
4,81€

Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany

Kniha obsahuje kompletní souhrn informací o raněstředověkém pohřebišti Olomouc-Nemilany. Jednotlivé kapitoly postupně obeznamují čtenáře s historií archeologického výzkumu a s nálezovými kontexty jednotlivých hrobů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,16€
12,24€

In dubio pro libertate

Ivo Pospíšil, Marian Kokeš, Muni Press (2009)
Úvahy nad ústavními hodnotami a právem

Kniha v první části obsahuje příspěvky českých a zahraničních konstitucionalistů a dalších odborníků, které pojednávají o roli ústavního soudnictví, věnují se rozličným otázkám ústavního práva a detailně reflektují... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
28,15€
26,18€

Ztraceny v tranzici?

Ladislav Cabada, Vít Hloušek, Petr Jurek, Muni Press (2013)
Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě

Cílem knihy je nabídnout komplexní komparativní analýzu vývoje, současné podoby a hlavních charakteristik stranických systémů v deseti zemích středovýchodní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,20€
8,47€

Dramatická výchova ve službách dějepisu

Veronika Rodová, Muni Press (2014)
Vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky

Kniha se vztahuje k oblasti didaktiky dějepisu a zabývá se vzdělávacími možnostmi autorských programů tematické kooperativní výuky, což představuje propojení práce s historickými texty (narativními a ikonickými) a aktivizačních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,68€
19,23€

Finanční ústava

Jedním z největších současných problémů je finanční krize a také neustálé zadlužování státu, krajů a obcí. Jestliže před několika málo lety bylo nepředstavitelné uvažovat o tom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,76€
10,01€

Úvod do sociální patologie

Publikace přispívá k snažšímu pochopení jevů, které mají vyšší stupeň nebezpečnosti pro společenský vývoj, stav společnosti a úroveň jejího uvědomění. Vedle spíše individuálních problémů typu patologických závislostí se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,22€
11,36€

Čeština Bedřicha Smetany - Analýza Smetanovy česky psané korespondence

Monografie se věnuje zkoumání češtiny Bedřicha Smetany (1824–1884). Tento významný hudební skladatel žil v období, které je v pracích o vývoji češtiny označováno jako obrozenské a poobrozenské, tedy v době, pro niž je z jazykového... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,45€
15,30€

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku

Přemysl Bar, Muni Press (2017)
Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418)

Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414–1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,92€
15,74€

Plánovaná lesbická rodina: Klíčové aspekty přechodu k rodičovství

Publikace přibližuje jeden z alternativních rodinných modelů v současné společnosti - rodiny tvořené stejnopohlavním rodičovským párem a jeho dětmi. Teoreticko-přehledová část práce poskytuje čtenáři základní vhled do řešené... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,19€
10,41€

Transnational Forms of Contemporary Neo-Nazi Activity in Europe from the Perspective of Czech Neo-Nazis

Transnational Forms of Contemporary Neo-Nazi Activity in Europe from the Perspective of Czech Neo-Nazis

Evropské neonacistické hnutí se ze své ideologické podstaty staví negativně vůči globalizaci a mezinárodní migraci. Přesto samo těchto fenoménů využívá k sjednocování se na evropské a celosvětové úrovni ve snaze vytvořit jednotné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
23,03€

Masarykova univerzita v Brně

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Muni Press (2009)
Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě

Masarykova univerzita představuje z hlediska bádání nad dějinami vysokého školství a vyššího vzdělání ve 20. století velmi zajímavý případ. Její historický příběh je dlouhým řetězem snah o akceptaci práva na existenci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
28,53€
26,53€