Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ilona Schelleová

Našli sme 27 titulov

Praktikum z občanského práva procesního (Ilona Schelleová) [CZ]

Ilona Schelleová, Karel Schelle, jr., Key publishing (2007)
Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady prtitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání...

Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady prtitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,05€
12,14€

Organizace soudnictví a právní služby (Ilona Schelleová) [CZ]

Ilona Schelleová, , Alfa (2006)
Organizace soudnictví a práv.s - Alfa - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu matná - 212 str. - ISBN: 80-86851-39-7 - Kniha

Organizace soudnictví a práv.s - Alfa - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu matná - 212 str. - ISBN: 80-86851-39-7 - Kniha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,60€
12,65€

Základy insolvenčního práva

Publikace je vstupem do problematiky insolvenčního řízení. V první části jsou podány základní informace o charakteru insolvenčního řízení, právních normách upravujících toto řízení, o podmínkách podání úspěšného návrhu na zahájení insolvenčního řízení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,10€
17,51€

Základy správního práva a veřejné správy (Ivo Svoboda) [CZ]

Ivo Svoboda, Karel Schelle, Ilona Schelleová, Radim Vičar, Key publishing (2008)
Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší však cenné poznatky i všem dalším zájemcům o hlubší...

Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší však cenné poznatky i všem dalším zájemcům o hlubší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,95€
14,90€

Organizace justice a právní služby (Ilona Schelleová)

Ilona Schelleová, , Key publishing (2008)
Kniha obsahuje komplexní pohled na problematiku organizace soudnictví, státního zastupitelství a právní služby, což uvítají...

Kniha obsahuje komplexní pohled na problematiku organizace soudnictví, státního zastupitelství a právní služby, což uvítají... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,77€
16,53€

Úvod do insolvenčního práva

Kniha reaguje na novou právní úpravu insolvenčního práva, které vstoupila v účinnost 1. 1. 2008. Autorka rozebírá obecné předpoklady insolvečního práva, zabývá se tradicemi konkurzního řízení a východisky dnešní právní úpravy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,00€
10,23€

Základy civilního řízení

Publikace podává informace průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v rámci nalézacího a odvolacího řízení. Popsány jsou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,32€
12,72€

Exekuce

Publikace obsahuje podrobný výklad o problematice výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu i exekuce podle exekučního řádu. Kniha je rozdělena do dvou častí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,26€
15,12€

Základy občanského práva

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,86€
14,82€

Dědictví a dědické právo (Ilona Schelleová) [CZ]

Dědictví a dědické právo (Ilona Schelleová) [CZ]

Právní rady - COMPUTER PRESS - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 92 str. - ISBN: 80-7226-530-X - Kniha Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,32€

Základy civilního řízení

Základy civilního řízení

Publikace podává informace průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v rámci nalézacího a odvolacího řízení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,06€

Právní služba

Právní služba

Každý člověk se dostává občas do situace, v níž si neví rady a hledá pomoc, a to zejména pokud se jedná o právní problém. Obrátí se na advokáta – avšak to je jen zúžený pohled, proto pro širokou veřejnost je připravena tato publikace... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,77€

Exekuční řízení

Exekuční řízení

Publikace se zabývá exekučním řízením krůček po krůčku. V prvé řadě se zabývá vývojem exekučního řízení, způsoby, kterými se exekuce provádějí, jejím průběhem a dalšími aspekty exekučního řízení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,75€

Právní úprava umělého přerušení těhotenství

Právní úprava umělého přerušení těhotenství

Publikace přináší komentář k právní úpravě umělého přerušení těhotenství v České republice. Vedle lékařského pohledu na interrupci je popsána cesta k současné právní úpravě a trestní odpovědnost za nedovolené přerušení těhotenství... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,31€

Jak vyhlásit konkurz a vymáhat (Ilona Schelleová) [CZ]

Jak vyhlásit konkurz a vymáhat (Ilona Schelleová) [CZ]

Ilona Schelleová, Computer Press (2001)
pohledávky. Firma v konkurz.ř. - COMPUTER PRESS - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 158 str. - ISBN: 80-7226-454

Patříte k firmám, kterým jejich odběratelé dluží už delší čas značnou sumu peněz? Neplatí za vaše výrobky nebo služby? Jste přesvědčeni, že jste vyčerpali všechny „slušné“ cesty a že přišel čas vyhlásit na dlužníka tzv. konkurzní řízení?... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,80€

Dědictví a dědické právo (Ilona Schelleová) [CZ]

Dědictví a dědické právo (Ilona Schelleová) [CZ]

Ilona Schelleová, Karel Schelle, Klára Hejtmánková, Marek Fryšták, CPRESS (2007)
V publikaci se dozvíte: Za jakých podmínek můžete dědit Jaké náležitosti musí obsahovat správně napsaná závěť Jak...

V publikaci se dozvíte: Za jakých podmínek můžete dědit Jaké náležitosti musí obsahovat správně napsaná závěť Jak... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,88€

Alternativní způsoby řešení obchodních sporů

Alternativní způsoby řešení obchodních sporů

Ve světě nejčastějším způsobem rozhodování obchodních sporů mimo soudní řízení je řízení rozhodčí. Po krátkém teoretickém vymezení rozhodčího řízení a historickém úvodu se autoři zabývají českou podobou tohoto řízení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,59€

Správní soudnictví

Správní soudnictví

Publikace obsahuje mimo jiné i vývoj správního soudnictví, principy současné právní úpravy, pravomoce soudů aj. ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,34€

Úvod do civilního řízení

Úvod do civilního řízení

Publikace se zabývá civilním řízením, jeho historií, vývojem, vymezením a zásadami... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,05€

Konkurz a vyrovnání

Konkurz a vyrovnání

Ilona Schelleová, , Eurolex Bohemia (2005)
Třetí vydání

Autoři vycházeli ze zkušenosti, že poměrně významnou součástí konkurzního řízení jsou jeho ekonomické aspekty, např. metodika sestavení soupisu konkurzní podstaty, způsob ověřování přihlášek věřitelů... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
51,35€