Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Peter Strapáč

Našli sme 14 titulov

Judikatúra vo veciach zmeniek (Peter Strapáč) [SK]

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej zbierky...

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej zbierky judikátov je napomôcť právnej praxi pri riešení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,00€
12,35€

Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou (Peter Strapáč, a kolektí

Peter Strapáč, , Eurounion (2013)
Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými...

Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými spoločnosťami, akými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť s kapitálovými obchodnými spoločnosťami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
33,00€
30,69€

Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z. (Peter Strapáč) [SK]

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (2016)
Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch; vyhláška č....

Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch; vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,25€
7,84€

Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva (Peter Strapáč)

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2015)
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov týkajúcej sa obchodných...

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov týkajúcej sa obchodných spoločností a družstva, pričom vychádza z aplikačnej praxe najmä Najvyššieho súdu SR, ale aj Najvyššieho súdu ČR... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,00€
5,30€

Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka (Peter Strapáč)

Peter Strapáč, Eurounion (2016)
Predkladaná publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej...

Predkladaná publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej republiky, Ústavného súdu Slovenskej ako aj Českej republiky, ako aj niekoľko vybraných rozhodnutí súdov nižšieho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
33,00€
30,69€

Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb... (Peter Strapáč)

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (2016)
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - komentár Komentár k zákonu č. 178/1998...

Komentár k zákonu č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ponúka komplexný výklad k jednotlivým zákonným... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,84€
7,45€

Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve (Peter Strapáč)

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (2016)
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v...

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve. Publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,10€
18,15€

Valné zhromaždenie s.r.o. (JUDr. Peter Strapáč)

Peter Strapáč, Epos (2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť sú na Slovensku najrozšírenejšími právnymi formami právnických osôb...

Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť sú na Slovensku najrozšírenejšími právnymi formami právnických osôb... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,90€
10,14€

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s vlastníctvom bytov a s tým je spojené uspokojovanie jednej zo základných sociálnych ľudských potrieb – bývanie. Základným predpisom regulujúcim práve otázku vlastníctva bytov a nebytových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,45€
13,73€

Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstaven... (Peter Strapáč)

Publikácia poukazuje na dôležitosť predstavenstva akciovej spoločnosti ako samostatného, nezávislého, prevažne kolektívneho a rozhodovacieho orgánu v organizačnej štruktúre akciovej spoločnosti. Problematika predstavenstva akciovej spoločnosti patrí.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,90€
12,93€

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár

Peter Strapáč, Štefan Tomáš, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí – Komentár“ je spoločným dielom autorského kolektívu. JUDr....

Publikácia „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí – Komentár“ je spoločným dielom autorského kolektívu. JUDr. Peter Strapáč, PhD., a JUDr. Štefan Tomáš prinášajú komplexný a vyčerpávajúci výklad k jednotlivým z Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,72€
13,03€

Nájomné vzťahy v súkromnom práve (Peter Strapáč, Marián Ďurana, Jana Muránska)

Nájomné vzťahy v súkromnom práve (Peter Strapáč, Marián Ďurana, Jana Muránska)

Peter Strapáč, Marián Ďurana, Jana Muránska, Wolters Kluwer (2015)
Nájomná zmluva a zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí podľa Občianskeho zákonníka, zákon o krátkodobom nájme bytu,...

Nájomná zmluva a zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí podľa Občianskeho zákonníka, zákon o krátkodobom nájme bytu, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov – komentár... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
35,10€

Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku [SK]

Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku [SK]

Peter Strapáč, Marián Ďurana, Wolters Kluwer (2014)
Predkladaná publikácia má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku znaleckej činnosti zameranú nielen na predpisy priamo...

Predkladaná publikácia má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku znaleckej činnosti zameranú nielen na predpisy priamo súvisiace so znaleckou činnosťou, ale aj na procesné a hmotnoprávne ustanovenia vzťahujúce sa na výkon znaleckej činnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
30,00€

Živnostenské právo (Peter Strapáč)

Živnostenské právo (Peter Strapáč)

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (2015)
Ústrednou témou predkladanej učebnice „Živnostenské podnikanie“ je podnikanie ako činnosť založená na dobrovoľnom a...

Ústrednou témou predkladanej učebnice „Živnostenské podnikanie“ je podnikanie ako činnosť založená na dobrovoľnom a slobodnom rozhodovaní, pričom rieši otázky, či začať, resp. kedy skončiť podnikať, či podnikať sám alebo s inými osobami... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,50€