Nové knižné zľavy

Peter Strapáč

Našli sme 15 titulov

Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z.

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (2016)
Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch; vyhláška č....

Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch; vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,20€
16,38€

Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka

Peter Strapáč, Eurounion (2016)
Predkladaná publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej...

Predkladaná publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej republiky, Ústavného súdu Slovenskej ako aj Českej republiky, ako aj niekoľko vybraných rozhodnutí súdov nižšieho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
33,00€
29,70€

Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (2016)
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - komentár Komentár k zákonu č. 178/1998...

Komentár k zákonu č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ponúka komplexný výklad k jednotlivým zákonným... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,24€

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí

Peter Strapáč, Štefan Tomáš, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí – Komentár“ je spoločným dielom autorského kolektívu. JUDr....

Publikácia „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí – Komentár“ je spoločným dielom autorského kolektívu. JUDr. Peter Strapáč, PhD., a JUDr. Štefan Tomáš prinášajú komplexný a vyčerpávajúci výklad k jednotlivým z Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,51€

Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnnosti

Publikácia poukazuje na dôležitosť predstavenstva akciovej spoločnosti ako samostatného, nezávislého, prevažne kolektívneho a rozhodovacieho orgánu v organizačnej štruktúre akciovej spoločnosti. Problematika predstavenstva akciovej spoločnosti patrí.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,90€
12,51€

Valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti

Peter Strapáč, Epos (2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť sú na Slovensku najrozšírenejšími právnymi formami právnických osôb...

Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť sú na Slovensku najrozšírenejšími právnymi formami právnických osôb... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,90€
15,21€

Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou

Peter Strapáč, , Eurounion (2013)
Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými...

Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými spoločnosťami, akými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť s kapitálovými obchodnými spoločnosťami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
33,00€
29,70€

Vyhláška č.193/2020 Z.z., kt. sa vykonávajú niektoré ustanovenia OZ o likvidácii

Cieľom publikácie je poskytnúť komplexný komentár a analýzu vykonávacích predpisov k likvidácii obchodných spoločností, ako aj poukázať a vysvetliť niektoré ustanovenia o likvidácii obchodných spoločností... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,20€
16,38€

Živnostenské právo

Živnostenské právo

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (2015)
Ústrednou témou predkladanej učebnice „Živnostenské podnikanie“ je podnikanie ako činnosť založená na dobrovoľnom a...

Ústrednou témou predkladanej učebnice „Živnostenské podnikanie“ je podnikanie ako činnosť založená na dobrovoľnom a slobodnom rozhodovaní, pričom rieši otázky, či začať, resp. kedy skončiť podnikať, či podnikať sám alebo s inými osobami... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,70€

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s vlastníctvom bytov a s tým je spojené uspokojovanie jednej zo základných sociálnych ľudských potrieb – bývanie. Základným predpisom regulujúcim práve otázku vlastníctva bytov a nebytových... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
31,80€

Nájomné vzťahy v súkromnom práve

Nájomné vzťahy v súkromnom práve

Peter Strapáč, Marián Ďurana, Jana Muránska, Wolters Kluwer (2015)
Nájomná zmluva a zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí podľa Občianskeho zákonníka, zákon o krátkodobom nájme bytu,...

Nájomná zmluva a zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí podľa Občianskeho zákonníka, zákon o krátkodobom nájme bytu, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov – komentár... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
38,60€

Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva

Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2015)
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov týkajúcej sa obchodných...

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov týkajúcej sa obchodných spoločností a družstva, pričom vychádza z aplikačnej praxe najmä Najvyššieho súdu SR, ale aj Najvyššieho súdu ČR... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,30€

Judikatúra vo veciach zmeniek

Judikatúra vo veciach zmeniek

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej zbierky...

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej zbierky judikátov je napomôcť právnej praxi pri riešení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,30€

Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve

Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (2016)
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v...

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve. Publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,30€

Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku

Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku

Peter Strapáč, Marián Ďurana, Wolters Kluwer (2014)
Predkladaná publikácia má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku znaleckej činnosti zameranú nielen na predpisy priamo...

Predkladaná publikácia má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku znaleckej činnosti zameranú nielen na predpisy priamo súvisiace so znaleckou činnosťou, ale aj na procesné a hmotnoprávne ustanovenia vzťahujúce sa na výkon znaleckej činnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
30,00€