Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy o práve

Našli sme 8302 titulov

Zákony, zákoníky a jejich aplikační praxe v 18.-20. století v českých zemích

Kolektivní monografie se v právněhistorickém pohledu zabývá tím, nakolik se soudy při své praxi v českých zemích v 18.-20. století řídily doslovným zněním aplikovaného právního předpisu a nakolik při rozhodování šly nad jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
17,60€
14,96€

Trestný zákon, Trestný poriadok 2024

, Poradca s.r.o. (2024)
Trestný poriadok, Zákon o policajnom zbore

Titul prináša úplné znenie Trestného zákona a Trestného poriadku a ďalších zákonov po novele s účinnosťou od 15.3.2024. Zmeny sú v texte prehľadne vyznačené. Doplnená Vyhláška č. 543/2005 Z.z. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,50€
9,09€

Kulturní války z pohledu ústavního práva

Sborník obsahuje šestnáct studentských prací z výjezdního semináře z ústavního práva, pořádaného v červenci 2023 Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Horní Lomné. Seminář byl tentokrát zaměřen na ústavněprávní rozměr .... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
19,80€
16,83€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce vydania nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,50€
13,05€

Ústava SR

, Poradca s.r.o. (2023)

Publikácia je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva chránené Ústavou SR. Okrem základných ľudských práv, ktoré štát SR garantuje a povinností, s ktorými... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,95€
2,70€

Zákony 2024 II/A - Obchodné a občianske právo

, Poradca s.r.o. (2024)
Verejné obstarávanie, Autorské právo, Živnostenské podnikanie, Správne právo

Zákony II časť A obsahujú najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, občianskeho práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,80€
8,53€

Exekuce v praxi

Exekuce v praxi

Od prvního vydání této monografie uplynuly pouze tři roky. Ovšem i za tak krátkou dobu se oblast exekučního práva výrazně legislativně proměnila. Od 1. 1. 2022 nastaly v exekucích významné legislativní změny. Prostřednictvím zákona .... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 19. 4. 2024
24,75€

Zákon o rodine

, Heuréka (2014)
Úplné znenie zákona, právny stav k 15. februáru 2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. februáru 2023. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,50€
3,90€

Medzinárodné právo súkromné

Medzinárodné právo súkromné

Tretie vydanie učebnice medzinárodného práva súkromného ponúka čitateľom možnosť hlbšie preniknúť do problematiky tohto dynamického právneho odvetia. Učebnica je dielom skúseného autorského kolektívu, ktorý reflektuje súčasné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
59,00€

Zákon o rodine

Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
69,00€
57,20€

Vzory zmlúv, žalôb a podaní 2022

Vzory zmlúv obsahujú príklady najčastejších podaní. Ku každému vzoru zmluvy ponúka aj vysvetlenie a rady. Reagujú na zásadné zmeny, ku ktorým v posledných rokoch došlo v znení príslušných zákonov. Kedykoľvek budete potrebovať napísať zmluvu,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
20,90€
15,70€

Zákonník práce

Zákonník práce

, Heuréka (2023)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€

Krok po kroku k likvidácii s.r.o.

Tlačená publikácia – Krok po kroku k likvidácii s.r.o. – obsahuje prehľadné spracovanie likvidácie s.r.o.. Proces likvidácie s.r.o. je pomerne komplexný proces, ktorý si vyžaduje ovládanie jednotlivých odborných informácií, aby celá likvidácia... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
53,90€
48,51€

Právní argumentace

Právní argumentace

Připravený text poskytuje nejen významné a užitečné informace o právní argumentaci, které budou reálně využitelné v právní praxi; kniha výrazně přesahuje případná očekávání spojovaná s obligátní rukovětí, manuálem či návodem a přináší i řadu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
54,45€

Novelizovaný Trestný poriadok

, Epos (2024)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Novelizácia Trestného poriadku v článku II zákona č. 40/2024 Z.z. nebola ani zďaleka taká kontroverzná ako novelizácia Trestného zákona v článku I, preto Ústavný súd SR... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
7,82€

Zbrojný preukaz - Odborná spôsobilosť

Komplexná príručka pre prípravu žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnu komisiou policajného útvaru (vrátane skúšobných otázok a znenia príslušnych odpovedí)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,70€
18,39€

Zákony 2024 II/B - Trestné právo a súdne spory

, Poradca s.r.o. (2024)
Policajný zbor, Konkurz a reštrukturalizácia, Exekučný poriadok, Priestupky, Správny poriadok

Zákony II časť CB obsahujú najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Publikácia je učená právnikom, policajtom, podnikateľom, exekútorom, osobám, ktoré... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,80€
8,53€

Praktikum z trestného práva procesného

Vysokoškolská učebnica „Praktikum z trestného práva procesného" je určená pre študentov vysokých škôl študujúcich predmet trestné právo procesné. Vecne nadväzuje najmä na učebnice a na základné predpisy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,50€
21,38€

Novelizovaný trestný zákon

, Epos (2024)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Národná rada SR schválila 8. februára 2024 kontroverzný zákon č. 40/2024 Z.z., ktorý v článku I masívne novelizoval (s účinnosťou 15. marca 2024) Trestný zákon.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,90€
9,40€

Občianske právo hmotné

Peter Vojčík, Aleš Čeněk (2021)
1.+2. diel, 3. vydanie

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
56,91€
47,10€