📚 Knižná akcia každý mesiac

Knihy o práve

Našli sme 7258 titulov

Zbrojný preukaz - Odborná spôsobilosť

Komplexná príručka pre prípravu žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnu komisiou policajného útvaru (vrátane skúšobných otázok a znenia príslušnych odpovedí)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,70€
19,72€

Repetitórium práva Európskej únie

Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov vsetkych troch stupnov univerzitneho vzdelavania na pravnickych fakultach, ktorej cieľom je objasnit pre potreby priebezneho studia system prava Unie z hladiska jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,00€

Zákon o územnom plánovaní. Zákon o výstavbe

Zákon o územnom plánovaní. Zákon o výstavbe

, Heuréka (2023)
Úplné znenie zákona, 2/2023

Publikácia obsahuje aktuálne úplné znenie zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe s účinnosťou od 1. apríla 2024... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,30€

Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie

, Poradca s.r.o. (2023)
Verejné obstarávanie, Autorské právo, Správne právo

Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government, Autorský zákon, Zákon o sudcoch, Antidiskriminačný zákon, Zákon o reklame,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,20€
8,28€

Skutečné zločiny na Ostravsku

Kriminalistická historie ostravského regionu je výjimečně bohatá na mrazivé události. Vstupte do světa skutečných novodobých i historických případů, které otřásly ostravskou veřejností! Čekají na vás nejděsivější... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 9. 2. 2023
16,49€
14,02€

Obecné zastupiteľstvo

Ladislav Briestenský, Wolters Kluwer (2021)
Otázky a odpovede

Publikácia Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovede prináša 90 odborných stanovísk autora na otázky súvisiace s uplatňovaním zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,00€
11,70€

Krizové řízení v ČR na počátku 21.století

Jan Fus, Karolinum (2023)

Monografie se soustředí na oblast krizového řízení, která je v České republice legislativně ukotvena; vychází z potřeby přípravy obyvatelstva České republiky jak na nevojenské, tak i na vojenské krizové situace... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,10€
11,70€

Trestné činy extrémizmu z pohľadu štatistiky a rozhodovacej praxe od roku 2017

Trestné činy extrémizmu z pohľadu štatistiky a rozhodovacej praxe od roku 2017

Kniha obsahuje aktuálnu analýzu problematiky extrémizmu a jeho prejavov v trestnej činnosti na Slovensku v období od roku 2017 do súčasnosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,00€

Skutečné zločiny po česku

Radek Galaš, Miloš Vaněček, CPRESS (2023)
Mrazivý průvodce českým zločinem za posledních 100 let

Elitní vyšetřovatel, který sbírá nejzajímavější české policejní případy, a ředitel Muzea Policie ČR. Kdo jiný by mohl znát zločin lépe? Miloš Vaněček a Radek Galaš pro vás přichystali mrazivou jízdu světem české... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 9. 2. 2023
18,49€
15,72€

Novelizovaný zákon o strelných zbraniach a strelive

, Epos (2022)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

ZÁKON Č. 190/2003 Z. Z. O STRELNÝCH ZBRANIACH A STRELIVE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 757/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 132/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 529/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 330/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 342/2007 Z. Z., ZÁKONA... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,70€
7,83€

Zákonník práce. Komentár

Helena Barancová, C. H. Beck SK (2022)
3. vydanie

Tretie, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
149,00€
142,00€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce vydania nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,50€
13,05€

Trestné právo procesné II

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2021)
Priebeh trestného konania

Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebníc nadväzuje na prvé vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017. Za ostatné obdobie došlo k viacerým novelizáciám Trestného zákona a Trestného poriadku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,70€
29,43€

Obchodný zákonník, Obchodný register

Obchodný zákonník, Obchodný register

, Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona, 8. vydanie, 2/2023, 6. vydanie 2/2022

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. so zmenami novelizácie: zákona č. 407/2022 Z. z. s účinnosťou od 22. júna 2023, a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,30€

Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo

, Poradca s.r.o. (2023)
Trestný zákon a poriadok, Policajný zbor, Konkurz a reštrukturalizácia

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,20€
7,27€

Trestný poriadok. Úzz, 12. vydanie, 11/2022

, Heuréka (2016)

Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. decembra 2022 a od 1. januára 2023. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,00€
6,32€

Společenská odpovědnost firem a organizací

Kniha se zaměřuje na problematiku společenské odpovědnosti a udržitelnosti v podmínkách české firmy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,03€
9,93€

Správny súdny poriadok

, C. H. Beck SK (2018)
Komentár

Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje svojím rozsahom, podrobnosťou výkladu a precíznym spracovaním jedinečnú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
159,00€
151,05€

Sprievodca miestnou samosprávou

Sprievodca miestnou samosprávou

Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom svojho spracovania vnesie do odbornej problematiky punc originality... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,60€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Milan Ďurica, C. H. Beck (2021)
Komentár

Štvrté vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
99,00€
90,00€