🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Knihy o práve

Našli sme 6482 titulov

Rímske právo

Štvrté, doplnené a rozšírené vydanie koncepčne nadväzuje na doterajšie vydania a najmä sa nedotýka častí autorsky spracovaných Karolom Rebrom. Rozšírená je piata časť učebnice zameraná obsahovo na inštitúty vecného práva. Podstatným spôsobom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,73€
21,91€

Zákon o cestnej premávke

, Epos (2020)
Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Zbrojný preukaz

Jozef Majoroš, Renáta Majorošová, Epos (2018)
Príprava na skúšku

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o vydanie zbrojného preukazu pri príprave na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou policajného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,90€
14,14€

Honitba. Tvorba a využití

Honitba. Tvorba a využití

Publikace přináší komplexní výklad procesu tvorby a rozhodování o využití honiteb, přičemž spojuje vhled do teoretické konstrukce tvorby a využití honiteb v českém právním řádu s praktickou znalostí... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 29. 10. 2021
17,55€

Občiansky zákonník

, Heuréka (2021)
Úzz, 10. vyd., 9/2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 15. septembru 2021, so zvýraznenými zmenami poslednej... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,00€
4,65€

Občianske právo hmotné

Ján Lazar, IURIS LIBRI (2018)
1. a 2. zväzok - Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
75,00€
67,50€

Praktikum z rímskeho práva

Veronika Kleňová, Wolters Kluwer (2017)
Zmyslom štúdia rímskeho práva nie je memorovanie absolútne platných pravidiel. Jeho štúdium má naopak viesť k nadobudnutiu...

Zmyslom štúdia rímskeho práva nie je memorovanie absolútne platných pravidiel. Jeho štúdium má naopak viesť k nadobudnutiu intelektuálnych zručností, prostredníctvom ktorých... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
11,40€

1000 riešení č. 11-12 / 2021 - Zdravotné poistenie po zmenách

, Poradca s.r.o. (2021)
Osobná spotreba podnikateľa

Zdravotné poistenie je povinné verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených týmto zákonom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 1 deň.
6,72€
5,71€

Zbraně a střelivo

Zbraně a střelivo

Tradice právní regulace držení střelných zbraní na našem území sahá až do 15. století. V několika posledních letech je však toto téma ve zvýšené míře předmětem diskusí nejen mezi držiteli zbraní, ale i mezi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,05€

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace

Jan Flídr, Wolters Kluwer (2021)
vůči třetím osobám

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá třetím osobám... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
31,02€

Ústava Slovenskej republiky (od 1.1.2021) - Štátne symboly, Listina základných práv a slobôd

Ústava Slovenskej republiky (od 1.1.2021) - Štátne symboly, Listina základných práv a slobôd

, Poradca s.r.o. (2021)
Reforma súdnictva, Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie po novelách

Ústava Slovenskej republiky obsahuje úplné znenie zákona po novelách od 1. 1. 2021, Listinu základných práv a slobôd, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a Zákon o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,00€

Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,70€
28,22€

Správny poriadok

Peter Patásch, , C. H. Beck SK (2019)
Komentár

Tretie vydanie komentára k Správnemu poriadku je významné nielen svojím doplneným a prepracovaným obsahom, ale aj zložením rozšíreného autorského kolektívu, pričom ide o uznávaných odborníkov nielen z akademickej oblasti, ale... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
59,00€
54,87€

Slovenské pracovné právo

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
32,55€

Autorem je každý z nás

Psát na téma právo tak, aby byl obsah přesný, ale zároveň srozumitelný, a navíc aby čtenář-právník po přečtení jen nesouhlasně nekroutil hlavou a čtenář-neprávník získal přehledným způsobem informace, které jsou pro něj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,99€
10,19€

Průvodce rodinnou mediací

Tatjana Šišková, Portál (2016)
Kniha, která je praktickým úvodem do problematiky rodinné mediace, předkládá zkušenost osmi českých a slovenských mediátorů....

Kniha, která je praktickým úvodem do problematiky rodinné mediace, předkládá zkušenost osmi českých a slovenských mediátorů. V rodinné mediaci nejde jen o rozvody a úpravu péče k... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,51€
20,93€

Správne právo procesné

Správne právo procesné

Marián Vrabko, C. H. Beck (2019)
Všeobecná časť

Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. prináša v poradí už druhé vydanie všeobecnej časti správneho práva procesného. Tematicky pritom nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva hmotného. Zásadnou zmenou... Zobraziť viac

🍎 Dočasne vypredané, dostupné 1. 11. 2021
29,00€

Občiansky zákonník

Občiansky zákonník

, Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. januáru 2020, so zvýraznenými... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,70€

Norimberské zákony

Norimberské zákony

, Bodyart Press (2014)
Obecně nejznámějšími zákony, které omezují základní práva a svobody židů, jsou tzv. Norimberské zákony, které byly hromadně...

Obecně nejznámějšími zákony, které omezují základní práva a svobody židů, jsou tzv. Norimberské zákony, které byly hromadně vyhlášeny na Říšském... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,30€

Obchodný zákonník, Obchodný register.

, Heuréka (2021)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 1. januáru 2021, so zmenami poslednej novelizácie zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,30€
7,72€