Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Učebnice pre vysoké školy

Našli sme 8353 titulov

Obchodné právo II.

Mojmír Mamojka, C. H. Beck SK (2023)
Obchodné záväzkové vzťahy

Komplexná, moderne spracovaná a praktická učebnica vytvorená autorským kolektívom odborníkov predstavuje dielo, ktoré vďaka jeho praktickému zameraniu využijú nielen študenti právnických fakúlt, ale aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
55,00€
47,90€

Správne právo procesné

Správne právo procesné

Marián Vrabko, C. H. Beck (2019)
Všeobecná časť

Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. prináša v poradí už druhé vydanie všeobecnej časti správneho práva procesného. Tematicky pritom nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva hmotného. Zásadnou zmenou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€

Komunikácia v diplomacii, diplomacia v komunikácii

Publikácia sa zaoberá verbálnou a neverbálnou komunikáciou v diplomatickej praxi, ako aj využívaním diplomacie pri bežnej komunikácii v rôznych kultúrach. Je určená nielen odborníkom v oblasti aplikovanej lingvistiky a diplomacie, ale... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
26,70€
21,89€

Občianske právo hmotné

Občianske právo hmotné

Peter Vojčík, Aleš Čeněk (2021)
1.+2. diel, 3. vydanie

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
56,91€

Zdravotné právo

Učebná pomôcka, univerzitné skriptá, majú za cieľ poskytnúť študentom pohľad na základné otázky zdravotného práva a rozvíjať ich vedomosti a zručnosti v tejto oblasti práva. Autorky zdôrazňujú, že predložené skriptá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,40€
14,76€

Český přechodník jako konverbum

Jak dnes v češtině užíváme přechodník? Jaké jsou jeho formální, sémantické a stylové rysy ve srovnání s jinými jazyky? Liší se frekvence a typy užití přechodníku v českých překladových a nepřekladových (původních) textech... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
21,45€
18,23€

Klinická psychológia

Anton Heretik jr., Anton Heretik sr., Psychoprof (2016)
Druhé, prepracované a rozšírené vydanie Po 10 rokoch vychádza dôkladne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej...

Po 10 rokoch vychádza dôkladne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice. Kolektív 20 slovenských klinických psychológov podáva erudovaný prehľad o súčasnom stave výskumu a klinickej praxe tejto oblasti aplikovanej psychológie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
69,00€
64,50€

Hospodárske právo 1.diel

V učebnici hospodárskeho práva sa študentom práva predkladá výklad tých právnych predpisov, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou, obchodnými vzťahmi a majú prevažujúci verejnoprávny charakter, vo výraznejšej miere premietajú vo svojich právnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
17,60€
15,84€

Trh práce v ekonomických súvislostiach

Paulína Mihaľová, , Wolters Kluwer (2022)
Učebnica

Trh práce sa v pomerne dlhom období života týka každého z nás. Porozumieť tomu, ako súvisí fakt, že chodíme do práce, s vývojom celej ekonomiky, je pre každého nesporne užitočné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
14,80€
13,32€

Anatómia pre nelekárske zdravotnícke odbory

Anatómia pre nelekárske zdravotnícke odbory

Vysokoškolské učebné texty „Anatómia pre nelekárske zdravotnícke odbory“ podávajú prehľadný opis anatómie ľudského tela.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,30€

Neekonomické otázky

Ekonomie dokáže přinést mnoho praktických informací, návodů a řešení pro řadu životních situací, stačí se jen správně zeptat… Co kdyby byly peníze opět kryty zlatem? Kolik mít ušetřeno na důchod? Jaké zdanění ještě vydržíme? Je třiná Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,77€
12,55€

Netterov anatomický atlas človeka

Frank H. Netter, Lindeni (2020)
Preklad 7. vydania

Netterov anatomický atlas človeka, jeho 7. vydanie, predstavuje jedinečný súbor svetovo vyhlásených, nádherných a názorných anatomických ilustrácií z klinickej perspektívy. Okrem jedinečného diela Dr. Nettera nájdete v 7. vydaní tohto atlasu aj takmer... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
95,90€
78,64€

Terapeutické využitie tejpovania

Jitka Kobrová, Robert Válka, Grada (2024)
Techniky tejpovania a princíp pôsobenia metódy vo fyzioterapii, rehabilitačnej medicíne aj terapii u športovcov.

Kniha komplexne spracováva problematiku tejpovania. Tejpovanie je v súčasnosti jednou z najpopulárnejších metód vo fyzioterapii, rehabilitačnej medicíne aj terapii u športovcov. Pri jej koncipovaní autori vychádzajú z najnovších trendov v uplatňovaní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,99€
10,65€

Základná a klinická imunológia

Milan Buc, VEDA (2024)

Druhé vydanie úspešnej publikácie, ktorá opisuje súčasný stav najdôležitejších úsekov základnej a klinickej imunológie. Matéria knihy je rozdelená do jednotlivých kapitol... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
75,00€
71,25€

Civilné právo procesné. Mimosporové konanie

Civilné právo procesné. Mimosporové konanie

Jedinečná učebnica s tematikou civilných mimosporových konaní nadväzuje na prvý diel učebnice slovenského civilného procesu s názvom Civilné právo procesné. Úvod do civilného procesu a sporové konanie. Predkladané dielo je rozdelené... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,00€

Civilné právo procesné

Civilné právo procesné

Marek Števček, C. H. Beck SK (2022)
Úvod do civilného procesu a sporové konanie

Predkladaná publikácia predstavuje prvý diel komplexnej učebnice slovenského civilného procesu. Učebnica tematicky pokrýva dve časti, a to úvod do civilného procesu a sporové konanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
49,00€

Biológia súbor otázok na prijímacie skúšky

Biológia súbor otázok na prijímacie skúšky

Publikácia je určená záujemcom o štúdium na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte v odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,99€

Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie

Neurologické vedy dosiahli za posledných dvadsať rokov významný pokrok tak v objasnení patologických procesov a mechanizmov rozvoja mnohých neurologických ochorení, ako aj v nových možnostiach liečby.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,00€
24,30€

Kapitoly z diskrétní matematiky

Kapitoly z diskrétní matematiky jsou úvodní učebnicí kombinatoriky a teorie grafů určenou zejména posluchačům úvodních přednášek z diskrétní matematiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,95€
13,56€

Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory

Tento výukový text předkládá informace o stavbě lidského těla v objemu a na úrovni vhodné pro bakalářské studium nelékařských medicínských oborů - všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistence a ošetřovatelství... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,45€
8,88€