Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Univerzita Palackého v Olomouci

Našli sme 567 titulov

Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie, 2. vydání

Vzorové otázky k přijímacím zkouškám na Lékařskou fakultu UP v Olomouci... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,29€
1,90€

Hemostáza, 2. vydání

Ingrid Škorňová, Luděk Slavík, Univerzita Palackého v Olomouci (2020)
laboratorní metody, jejich využití a interpretace ve vybraných klinických situacích

Jedná se o druhé vydání původní publikace: Škorňová, I., Slavík, L., a kol. Hemostáza: laboratorní metody, jejich využití a interpretace ve vybraných klinických situacích, 2020... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
22,20€
20,10€

Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy

Předkládaná monografie je odbornou publikací, která přináší základní informace o obou disciplínách. Monografie je rozdělena na jedenáct základních kapitol. Kapitoly 1-9 jsou zaměřeny na teoretické zázemí, historické souvislosti a současný stav... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,47€
10,60€

Základy diferenciální diagnostiky ve vnitřním lékařství

Publikace, kterou držíte v rukou, má sloužit potřebám studentů medicíny a mladých lékařů při přípravě ke zkoušce, která následuje po absolvování společného kmene a atestace z interny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
46,15€
37,50€

Psychofyziologické souvislosti temperamentu

Výzkumná monografie se zabývá vztahy mezi elektrodermální aktivitou a srdeční činností a temperamentem. Jako výzkumné metody jsme použili dotazníky Dopen a TCI-R a měření... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,39€
9,10€

Nukleární medicína

Pavel Koranda, , Univerzita Palackého v Olomouci (2014)
Skripta 'Nukleární medicína' mají sloužit jako učební text základů nukleární medicíny. Jsou určena především studentům v...

Skripta 'Nukleární medicína' mají sloužit jako učební text základů nukleární medicíny. Jsou určena především studentům v oboru všeobecné lékařství... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,36€
11,80€

Fyzika stručně a jasně: Přehled fyziky v příkladech a testových otázkách

Již třetí, přepracované vydání učebnice nabízí stručně, ale srozumitelně podaný výklad všech oblastí fyziky (mechaniky, molekulové fyziky a termiky, akustiky, elektřiny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,08€
15,00€

Sborník textů a cvičení z praktického ruského jazyka pro 1. roč. magisterského studia

Sborník textů a cvičení z ruského jazyka je určen především studentům navazujícího studia oboru ruská filologie a překladatelství. Užitečný ale bude i pro ty, kdo si chce rozšířit svou slovní zásobu a dozvědět se o dění... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,50€
13,95€

Sonata per flauto e cembalo

Šestnáctiminutová Sonáta pro flétnu a cembalo z roku 1979, rev. 1985 a 2015, je koncipována v neoklasicistním duchu, neboť obsahuje větu sonátovou (Moderato), pomalou (Andante), stručnou taneční (Intermezzo. Prestissimo) a závěrečnou (Ciaccona. Maestoso). Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,54€
7,76€

Symboly moudrosti / Symbols of Wisdom 1573–2023

Katalog historických i současných insignií olomoucké univerzity, vytvořený u příležitosti výstavy Symboly moudrosti / Symbols of Wisdom konané ve Vlastivědném muzeu v Olomouci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,92€
5,80€

Didaktika elektrotechniky

Čestmír Serafín, Univerzita Palackého v Olomouci (2023)
Rozvíjení kompetencí k řešení problémů

Publikace se tematicky věnuje oblasti oborové, resp. předmětové didaktiky, konkrétně didaktice elektrotechniky, která má mimořádný význam pro odborné technické vzdělávání, neboť tvoří jeho klíčovou část jak v praxi, tak... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,69€
17,72€

Czech it UP! 5 (úroveň C1, cvičebnice)

Darina Hradilová, Univerzita Palackého v Olomouci (2019)
Čeština pro cizince / Czech for foreigners / level C1 / Workbook

Nová série učebnic češtiny pro cizince, která vznikla na základě aktuálních potřeb a plánů jazykového vzdělávání cizinců v češtině nejen na Univerzitě Palackého v Olomouci. Czech it UP! se inspirovalo moderním střihem učebnic... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,36€
10,30€

Formování evropských států

Jan Kalenda, Univerzita Palackého v Olomouci (2015)
autoři, modely a teoretická syntéza

Publikace z oblasti historické sociologie analyzuje klíčové teorie utváření evropských států. V tomto ohledu se zaměřuje na metateoretické zkoumání čtyř skupin... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,51€
14,10€

O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské

Předkládaná monografie zahrnuje 17 kapitol, jež jsou tematicky i metodologicky provázány a zahrnují období od romantiky a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,75€
10,80€

Rich Internet Application pro podporu rozhodovacích procesů Integrovaného záchranného systému

Rostislav Nétek, Univerzita Palackého v Olomouci (2015)
Monografie vychází z disertační práce autora obhájené v červnu 2015 na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty...

Monografie vychází z disertační práce autora obhájené v červnu 2015 na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním tématem je hodnocení a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,63€
4,40€

Terapie tmou: Katamnestická studie

Kniha shrnuje výsledky kvalitativní analýzy katamnestického materiálu jednotlivých probandů, kteří podstoupili zkušenost s omezenou zevní stimulací ve variantě blížící se Chamber REST, která je v ČR označována jako terapie tmou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,54€
17,89€

Jakub Grajchman – národno-emancipačné úsilie

Michal Jároš, Univerzita Palackého v Olomouci (2017)
v kontexte života a tvorby slovenského národovca druhej polovice 19. storočia

Monografia Jakub Grajchman – národno-emancipačné úsilie v kontexte života a tvorby slovenského národovca druhej polovice 19. storočia skúma osobnosť slovenského básnika a dramatika literárneho romantizmu Jakuba Grajchmana (1822–1897)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,45€
12,40€

Nemocniční nákazy ve stomatology

Z obsahu: Nemocniční nákazy, Podmínky procesu šíření... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,79€
3,90€

Ochrana životního prostředí pro učitele přírodopisu (Díl I)

Ivo Machar, Univerzita Palackého v Olomouci (2009)
Od globálního ekosystému ke krajině

Skriptum přibližuje základní pojmy užívané v oblasti ochrany přírody, zabývá se jimi z pohledu globálního, v některých částech ji přibližije do lokálního měřítka České republiky. Jedná se o první díl z uvažované trilogie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,35€
12,10€

Josef Žídek

Pavel Marek, Univerzita Palackého v Olomouci (2010)
Nástin života a díla reformního kněze, zakladatelské postavy pravoslavné církve na Moravě

Josef Žídek v současné době nezaslouženě reprezentuje polozapomenutou postavu moderních církevních dějin 20. století... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,75€
11,00€