🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Univerzita Palackého v Olomouci

Našli sme 507 titulov

Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie, 2. vydání

Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie, 2. vydání

Vzorové otázky k přijímacím zkouškám na Lékařskou fakultu UP v Olomouci... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,53€

Psychofyziologické souvislosti temperamentu

Výzkumná monografie se zabývá vztahy mezi elektrodermální aktivitou a srdeční činností a temperamentem. Jako výzkumné metody jsme použili dotazníky Dopen a TCI-R a měření... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,35€
9,32€

Jak cvičit dobře a s radostí při bolestech bederní páteře

Jak cvičit dobře a s radostí při bolestech bederní páteře

Publikace poskytuje přehled základních cviků pro pacienty s nespecifickou bolestí zad. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,64€

Fyzika stručně a jasně: Přehled fyziky v příkladech a testových otázkách

Již třetí, přepracované vydání učebnice nabízí stručně, ale srozumitelně podaný výklad všech oblastí fyziky (mechaniky, molekulové fyziky a termiky, akustiky, elektřiny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,78€
15,10€

Basics of Radiology

Tato kniha by měla sloužit jako základní učebnice radiologie pro zahraniční studenty lékařských fakult. Svým rozsahem však přesahuje znalosti nutné k úspěšnému složení zkoušky z tohoto oboru, zařazené obvykle do 4. ročníku studia.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
30,55€
25,05€

Udržitelný cestovní ruch

Udržitelný cestovní ruch

Lucie Sára Závodná, Univerzita Palackého v Olomouci (2015)
Odborná monografie se věnuje aktuálnímu tématu aplikace udržitelnosti a udržitelných principů v odvětví cestovního ruchu. V...

Odborná monografie se věnuje aktuálnímu tématu aplikace udržitelnosti a udržitelných principů v odvětví cestovního ruchu. V úvodu jsou představeny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,68€

Liturgický textil a způsoby jeho prezentace

Liturgický textil a způsoby jeho prezentace

Metodika přímo navazuje na předchozí metodiku s názvem Liturgické textilie a jejich památková ochrana... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,95€

Oblékám se, tedy jsem.

Oblékám se, tedy jsem.

Jana Horáková, Univerzita Palackého v Olomouci (2022)
Aneb je skutečně pravda, že šaty dělají člověka?

Tato kniha se snaží rozklíčovat, zda tvrzení 'Šaty dělají člověka' je skutečně pravdivé. Přestože se jedná o populární sousloví, na poli vědy a výzkumu se jej ještě nikomu nepodařilo jednoznačně potvrdit ani vyvrátit... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,49€

Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání

Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání

Vlasta Řeřichová, , Univerzita Palackého v Olomouci (2017)
patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání Monografie prezentuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit...

Monografie prezentuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci jejich základního vzdělávání. Autoři publikace se tomuto tématu věnují v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,32€

Bolzanova logika

Třetí svazek Sebraných spisů Lubomíra Valenty zahrnuje práce zabývající se dílem Bernarda Bolzana, významného českého matematika, logika a filozofa první poloviny 19. století. Jádro tvoří dvě rozsáhlé statě. Za prvé se jedná o... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,70€
10,53€

Panství pánů z Holštejna z pohledu archeologie

Václav Kolomazníček, Univerzita Palackého v Olomouci (2022)
Svědectví zaniklých středověkých vesnic

Vesnice založené ve 13. století na vytýčeném půdorysu s ucelenou zástavbou vtiskly krajině nový ráz. Rozvíjelo se zemědělství a řemesla, němečtí osadníci přinesli do země své právní normy. Procesy vnitřní a vnější kolonizace na sebe plynule... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,53€

Debutující Prozaičky

Tereza Roháčová, Univerzita Palackého v Olomouci (2022)
Příslib české literatury?

Monografie se soustředí na zhodnocení tvůrčích výsledků začínajících autorek, jejichž díla v letech 2018 a 2019 upoutala pozornost porot nejsledovanějších českých literárních soutěží (Magnesia Litera, Cena Jiřího Ortena) a vyvolala řadu převážně... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,06€
5,45€

Literární dialogy a tolerance v české reformaci

Kniha představuje svět českého tolerančního myšlení na sklonku středověku. Ačkoliv náboženská tolerance fungovala jinak než dnes, už tehdejší myslitelé řešili, co si počít s narůstající náboženskou diverzitou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,53€

Psychologický zážitok komunity

Monografie se zabývá zcela zásadní otázkou, co znamená přináležet do společenství … Smyslem bádání a praktikování je posilovat a upevňovat člověka v jeho jedinečnosti a současně v jeho přináležení do širších sociálních vazeb. A podobně to... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,30€
9,27€

Nemocniční nákazy ve stomatology

Z obsahu: Nemocniční nákazy, Podmínky procesu šíření... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,55€
4,10€

Kniha jako svědek

Publikace Kniha jako svědek uvádí čtenáře do světa knih a jejich tvůrců v sedmi příbězích, o nichž vypovídají knihy z fondu rukopisů a starých i raně novověkých tisků Vědecké knihovny v Olomouci. Zdrojem informací o těchto příbězích jsou knihy ve své... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,40€
8,46€

Knihy Malých proroků v charvátskohlaholských breviářích

Josef Línek, Univerzita Palackého v Olomouci (2016)
Kniha olomouckého bohemisty a paleoslavisty Josefa Línka pojednává o překladu čtení z knih Malých proroků, který tvoří...

Kniha olomouckého bohemisty a paleoslavisty Josefa Línka pojednává o překladu čtení z knih Malých proroků, který tvoří součást propria de tempore jedenácti rukopisných a tří tištěných charvátskohlaholských breviářů. Autor hodnotí vztah překladu k jeho. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,23€
10,11€

Studie o literatuře (a filmu)

Studie o literatuře (a filmu)

Výběr studií Eduarda Petrů nabízí čtenářům texty, které vznikly převážně v posledním desetiletí autorova života (t.j. v rozmezí let 1996 - 2006). Do výboru jsou zařazeny... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,21€

Vývoj fenomenologického myšlení o hudbě

Vývoj fenomenologického myšlení o hudbě

Monografie pojednává o tom, jak fenomenologické inspirace vstupovaly do hudební vědy – o fenomenologických projektech... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,92€

Prostorová informace a vybrané metody geocomputation pro její hodnocení

Prostorová informace a vybrané metody geocomputation pro její hodnocení

Vít Pászto, Univerzita Palackého v Olomouci (2015)
Monografie vychází z disertační práce autora, obhájené v červnu 2015 na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty...

Monografie vychází z disertační práce autora, obhájené v červnu 2015 na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním tématem je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,12€