📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Univerzita Palackého v Olomouci

Našli sme 458 titulov

Ornamenta episcopi

Ornamenta episcopi

Jitka Jonová, Radek Martinek, Univerzita Palackého v Olomouci (2021)
Liturgická roucha olomoucké katedrály

Publikace představuje vývoj katedrály a zvláště dochovaných parament v historickém kontextu. Katalog představí vývoj liturgických parament největší moravské kolekce církevních rouch od... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,05€

Materiály k tlumočnickým cvičením pro germanisty

Materiály k tlumočnickým cvičením pro germanisty

Skriptum je určeno studentům germanistiky, kteří se chtějí seznámit se základy tlumočnické praxe. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,56€

Obecná neurologie a vyšetřovací metody v neurologii

Obecná neurologie a vyšetřovací metody v neurologii je základní pregraduální i postgraduální učebnicí obecné neurologie, která shrnuje anatomii a fyziologii nervové soustavy člověka a popisuje principy jejího fungování jak... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,90€
30,60€

Dějiny židů v českých zemích

Dějiny židů v českých zemích

Martin J. Wein, Univerzita Palackého v Olomouci (2021)
Od Hilsnera po Slánského

Autor je historik zaměřující se na židovské dějiny a citlivě zpracovává vývoj interetnických vztahů v českých zemích a Československu na konci 19. a v 1. pol. 20. století... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,44€

Základy radiologie

Základy radiologie

Miroslav Heřman, , Univerzita Palackého v Olomouci (2014)
Tato kniha by měla sloužit jako základní učebnice radiologie pro studenty lékařských fakult. Svým rozsahem však přesahuje...

Tato kniha by měla sloužit jako základní učebnice radiologie pro studenty lékařských fakult. Svým rozsahem však přesahuje znalosti nutné k úspěšnému... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€

Speciální neurologie

Speciální neurologie

Dvousvazková Speciální neurologie je základní pregraduální i postgraduální učebnicí speciální neurologie, která shrnuje současné poznatky o patologii, patofyziologii, klinických projevech, diagnostice a léčbě onemocnění nervové... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
77,11€

Psychofyziologické souvislosti temperamentu

Psychofyziologické souvislosti temperamentu

Výzkumná monografie se zabývá vztahy mezi elektrodermální aktivitou a srdeční činností a temperamentem. Jako výzkumné metody jsme použili dotazníky Dopen a TCI-R a měření... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,35€

Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie, 2. vydání

Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie, 2. vydání

Vzorové otázky k přijímacím zkouškám na Lékařskou fakultu UP v Olomouci... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
1,53€

Literární procházky německou Olomoucí/Literarische Wanderungen durch das deutsche Olmütz

Dvojjazyčná publikace Literární procházky německou Olomoucí/Literarische Wanderungen durch das deutsche Olmütz vznikla jako výsledek projektu Centra pro výzkum německé moravské literatury při Katedře germanistiky Filozofické fakulty... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,75€
14,65€

Vybrané kapitoly z epidemiologie

Vybrané kapitoly z epidemiologie

Účelem této publikace je seznámit studenty všeobecného a zubního lékařství s některými oblastmi infekční i neinfekční epidemiologie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,83€

Beiträge zur deutschmährischen Literatur der Zwischenkriegszeit

Beiträge zur deutschmährischen Literatur der Zwischenkriegszeit

Cílem publikace je především představit nové metody pro výzkum německy psané moravské literatury z období mezi světovými válkami a aplikovat je na problémy a témata, kterým se tento výzkum doposud dostatečně nevěnoval... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,30€

Dávné inspirace a nové výzvy

Kniha Dávné inspirace a nové výzvy obsahuje práce z různých období tvorby Karla Flosse, jež však nejsou uspořádány chronologicky podle data svého vzniku, nýbrž tematicky do čtyř sekcí: dějiny, řád, křesťanství, lidé.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,01€
16,75€

Sborník textů a cvičení z praktického ruského jazyka pro 1. roč. magisterského studia

Sborník textů a cvičení z ruského jazyka je určen především studentům navazujícího studia oboru ruská filologie a překladatelství. Užitečný ale bude i pro ty, kdo si chce rozšířit svou slovní zásobu a dozvědět se o dění... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,09€
13,10€

Význam radiální endosonografie v diferenciální diagnostice obstrukce žlučových cest

Význam radiální endosonografie v diferenciální diagnostice obstrukce žlučových cest

Autor monografie nabízí odborné veřejnosti svoji původní práci, jejímž obsahem je srovnání tří zobrazovacích metod (USG, EUS, ERCP) v diagnostice obstrukce žlučových cest one-step-diagnostikou, provedenou v časovém intervalu do 24 hodin... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,43€

Zdeněk Fibich a český koncertní melodram

Zdeněk Fibich a český koncertní melodram

Věra Šustíková, Univerzita Palackého v Olomouci (2015)
Český koncertní melodram patří pro svou četnost, kvalitu a typovou rozrůzněnost v celosvětovém měřítku k nejbohatším a...

Český koncertní melodram patří pro svou četnost, kvalitu a typovou rozrůzněnost v celosvětovém měřítku k nejbohatším a nejvýznamnějším. Za jeho zakladatele je považován... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,52€

Knihy Malých proroků v charvátskohlaholských breviářích

Josef Línek, Univerzita Palackého v Olomouci (2016)
Kniha olomouckého bohemisty a paleoslavisty Josefa Línka pojednává o překladu čtení z knih Malých proroků, který tvoří...

Kniha olomouckého bohemisty a paleoslavisty Josefa Línka pojednává o překladu čtení z knih Malých proroků, který tvoří součást propria de tempore jedenácti rukopisných a tří tištěných charvátskohlaholských breviářů. Autor hodnotí vztah překladu k jeho. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,23€
10,44€

Hudba v Olomouci

Hudba v Olomouci

Syntetický spis o dějinách olomoucké hudební kultury nebyl dosud nikdy vytvořen. Předložený první svazek, pokrývající nejnovější období, je dílčím výsledkem... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,88€

Chirurgie předních přístupů a náhrad meziobratlových plotének hrudní a bederní páteře

Chirurgie předních přístupů a náhrad meziobratlových plotének hrudní a bederní páteře

Cílem a důvodem vzniku této monografie bylo shrnutí dosavadních dlouholetých zkušeností autora s problematikou radikálních operací plotének hrudní a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,67€

Ochrana životního prostředí pro učitele přírodopisu (Díl I)

Ivo Machar, Univerzita Palackého v Olomouci (2009)
Od globálního ekosystému ke krajině

Skriptum přibližuje základní pojmy užívané v oblasti ochrany přírody, zabývá se jimi z pohledu globálního, v některých částech ji přibližije do lokálního měřítka České republiky. Jedná se o první díl z uvažované trilogie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,35€
14,28€

Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání

Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání

Vlasta Řeřichová, , Univerzita Palackého v Olomouci (2017)
patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání Monografie prezentuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit...

Monografie prezentuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci jejich základního vzdělávání. Autoři publikace se tomuto tématu věnují v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,32€