☀️Najväčšie 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Univerzita Palackého v Olomouci

Našli sme 430 titulov

Základy radiologie

Základy radiologie

Miroslav Heřman, , Univerzita Palackého v Olomouci (2014)
Tato kniha by měla sloužit jako základní učebnice radiologie pro studenty lékařských fakult. Svým rozsahem však přesahuje...

Tato kniha by měla sloužit jako základní učebnice radiologie pro studenty lékařských fakult. Svým rozsahem však přesahuje znalosti nutné k úspěšnému... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€

Obecná neurologie a vyšetřovací metody v neurologii

Obecná neurologie a vyšetřovací metody v neurologii je základní pregraduální i postgraduální učebnicí obecné neurologie, která shrnuje anatomii a fyziologii nervové soustavy člověka a popisuje principy jejího fungování jak... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,90€
30,60€

The Horse in the Bronze and Iron Ages in Moravia / Kůň v době bronzové a železné na Moravě

Obsáhlá dvojjazyčná publikace plná bohatého obrazového doprovodu seznamuje zájemce o archeologii s prehistorií koně a dokládá ji množstvím pozoruhodných nálezů. Kůň, majestátní a ušlechtilé zvíře. V průběhu pravěku a zejména... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,86€
14,82€

Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury

Kolektivní monografie Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury zprostředkovává akademickou diskusi vedenou na sympoziu Umění a kultury střední Evropy, které se konalo v roce 2018 na Filozofické fakultě... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,76€
10,01€

Sborník textů a cvičení z praktického ruského jazyka pro 1. roč. magisterského studia

Sborník textů a cvičení z ruského jazyka je určen především studentům navazujícího studia oboru ruská filologie a překladatelství. Užitečný ale bude i pro ty, kdo si chce rozšířit svou slovní zásobu a dozvědět se o dění... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,09€
13,10€

Dávné inspirace a nové výzvy

Kniha Dávné inspirace a nové výzvy obsahuje práce z různých období tvorby Karla Flosse, jež však nejsou uspořádány chronologicky podle data svého vzniku, nýbrž tematicky do čtyř sekcí: dějiny, řád, křesťanství, lidé.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,01€
16,75€

Slovník ruských neologismů

Slovník ruských neologismů shromažďuje přes 2 000 nových slov nebo slovních spojení a frazeologismů ještě nezachycených ve výkladových slovnících. Materiál byl čerpán z ruského internetu a byl ověřován v ruském národním... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
11,31€

Praktická cvičení z klinické biochemie pro biochemiky

Praktická cvičení z klinické biochemie pro biochemiky

Skripta jsou rozdělena na dvě části... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,02€

Vybrané kapitoly z epidemiologie

Vybrané kapitoly z epidemiologie

Účelem této publikace je seznámit studenty všeobecného a zubního lékařství s některými oblastmi infekční i neinfekční epidemiologie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,28€

Dánština

Dánština

Vendula Torres, Univerzita Palackého v Olomouci (2019)
Studijní texty (A2-B1)

Skriptum Smaortalinger om Danmark si klade za cíl prohloubit a zdokonalit znalosti studentů dánštiny A2/B1, seznámit je blíže s Dány, jejich reáliemi i prolínáním historie Čechů a Dánů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,88€

Beiträge zur deutschmährischen Literatur der Zwischenkriegszeit

Beiträge zur deutschmährischen Literatur der Zwischenkriegszeit

Cílem publikace je především představit nové metody pro výzkum německy psané moravské literatury z období mezi světovými válkami a aplikovat je na problémy a témata, kterým se tento výzkum doposud dostatečně nevěnoval... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,30€

Význam radiální endosonografie v diferenciální diagnostice obstrukce žlučových cest

Význam radiální endosonografie v diferenciální diagnostice obstrukce žlučových cest

Autor monografie nabízí odborné veřejnosti svoji původní práci, jejímž obsahem je srovnání tří zobrazovacích metod (USG, EUS, ERCP) v diagnostice obstrukce žlučových cest one-step-diagnostikou, provedenou v časovém intervalu do 24 hodin... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,43€

Milý příteli Bureši: Dopisy Bohuslava Martinů Miloslavu Burešovi / Dear friend Bureš: Bohuslav Martinů´s Letters to Miloslav Bureš

Milý příteli Bureši: Dopisy Bohuslava Martinů Miloslavu Burešovi / Dear friend Bureš: Bohuslav Martinů´s Letters to Miloslav Bureš

Dopisy hudebního skladatele Bohuslava Martinů básníku Miloslavu Burešovi z konce 50. let uplynulého století jsou klíčové pro poznání a pochopení spolupráce obou autorů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,29€

Eticko-filozofický aspekt výchovno-vzdelávacieho procesu

V monografii autor předkládá filozoficko-duchovní dimenzi osobnosti s konkrétním pohledem na učitele, který jako profesní osobnost realizuje výchovně-vzdělávací proces. Jde o to, aby se zvýraznila elementární zkušenost... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,89€
11,99€

Protest, omyl, nezájem?

Tomáš Lebeda, Jakub Lysek, Univerzita Palackého v Olomouci (2017)
Neplatné hlasování v České republice a v nových demokraciích

Kniha sleduje dva hlavní cíle. Za prvé představuje problém neplatných hlasů v ČR a rozkrývá příčiny vzniku neplatných hlasů v českých volbách. Za druhé přináší komparativní analýzy neplatných hlasů v nových demokraciích... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,94€
12,03€

Vybrané kapitoly z epidemiologie 2

Účelem předkládaného skripta je seznámit studenty všeobecného a zubního lékařství s některými oblastmi infekční i neinfekční epidemiologie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,87€
7,48€

Sonata per flauto e cembalo

Sonata per flauto e cembalo

Šestnáctiminutová Sonáta pro flétnu a cembalo z roku 1979, rev. 1985 a 2015, je koncipována v neoklasicistním duchu, neboť obsahuje větu sonátovou (Moderato), pomalou (Andante), stručnou taneční (Intermezzo. Prestissimo) a závěrečnou (Ciaccona. Maestoso). Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,76€

Přání jako mluvní akt a intencionální stav

Kniha se zaměřuje na problematiku mluvního aktu a intencionálního stavu přání. Autor navazuje na teorie mluvních aktů (vyjádřené především u Ludwiga Wittgensteina a Johna Searla) a vytváří svébytnou koncepci, která umožňuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,35€
7,76€

Mnich za časů renesance

Publikace Jana Stejskala čtenářům blíže představuje život a dílo mnicha a humanisty první poloviny 15. století - Ambrogia Traversariho. Na základě důkladné znalosti Traversariho děl, jeho cestovního deníku i bohaté... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,70€
10,88€

Czech it UP! 5 (úroveň C1, cvičebnice)

Darina Hradilová, Univerzita Palackého v Olomouci (2019)
Čeština pro cizince / Czech for foreigners / level C1 / Workbook

Nová série učebnic češtiny pro cizince, která vznikla na základě aktuálních potřeb a plánů jazykového vzdělávání cizinců v češtině nejen na Univerzitě Palackého v Olomouci. Czech it UP! se inspirovalo moderním střihem učebnic... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,35€
7,76€