❄️Aktuálne knižné zľavy

Správne právo procesné

Našli sme 42 titulov

Správny súdny poriadok

, C. H. Beck SK (2018)
Komentár

Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje svojím rozsahom, podrobnosťou výkladu a precíznym spracovaním jedinečnú... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
159,00€
151,05€

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€

Základy správneho práva

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
23,03€
21,42€

Správne právo procesné

Vysokoškolská učebnica Správne právo procesné sa zameriava, ako to vyplýva aj z jej názvu, na analýzu správneho práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,30€
15,16€

Správne právo procesné

Správne právo procesné

Marián Vrabko, C. H. Beck (2019)
Všeobecná časť

Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. prináša v poradí už druhé vydanie všeobecnej časti správneho práva procesného. Tematicky pritom nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva hmotného. Zásadnou zmenou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€

1000 riešení 5/2018

Poradca s.r.o. (2018)
Prehľad zmien a príklady z praxe po novelách

1200 príkladov a riešení z praxe od renomovaných autorov z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy. Prostredníctvom otázok a odpovedí radí pri problémoch z odbornej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,52€
3,27€

Sborník 2 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná

Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI z pohledu Judikatura Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,96€
12,98€

Sborník č. 4 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v datab

Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,79€
8,17€

Správní právo procesní

Správní právo procesní

Soňa Skulová, Aleš Čeněk (2020)
4. aktualizované a doplněné vydání

Aktualizované a rozšířené vydání učebnice poskytuje, vedle potřebného teoretického základu, důkladný a vhodně strukturovaný výklad procesních postupů veřejné správy. Autoři vycházejí ze správního řádu jako stěžejního procesního předpisu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
26,55€

1000 riešení 4/2020

Poradca s.r.o. (2020)
Zmeny v zákone o dani z príjmov (ZDP), Zmeny v Zákonníku práce

Novela ZPD priniesla viacero dôležitých zmien. Jednou z nich je nový pojem a subjekt - miktrodaňovník. Ide o daňovníka fyzickú osobu, ktorá dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a za zdaňovacie obdobie výška týchto... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,60€
3,35€

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,90€
17,58€

Vzory rozhodčího řízení

Vladimír Syrúček, Vencislav Sabotinov, Marie Moravcová, Wolters Kluwer ČR (2017)
Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes...

Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,25€
19,24€

Trestní právo procesní

Učebnice vymezuje základní principy trestního práva procesního takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětví, na které normy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
20,21€
18,80€

Veřejná správa a právo

C. H. Beck (1997)
Pocta Dušanu Hendrychovi k 70. narozeninám

Sborník příspěvků z oboru správního práva věnovaný význačnými odborníky této právní discipliny k životnímu jubileu prof. JUDr. Dušana Hendrycha... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
38,60€
35,90€

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů

Miluše Hrnčiříková, Lucia Valentová, Leges (2016)
Se vzrůstajícím počtem soukromoprávních přeshraničních poměrů vzrůstá i počet přeshraničních sporů. Snaha o jejich řešení...

Se vzrůstajícím počtem soukromoprávních přeshraničních poměrů vzrůstá i počet přeshraničních sporů. Snaha o jejich řešení jinou než soudní cestou se projevuje nejen v právní praxi, ale i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,63€
12,68€

Sborník č. 1 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná

Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,96€
12,98€

Repetitórium správneho práva procesného

Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,00€
20,46€

Správny poriadok a Správny súdny poriadok

Jozef Milučký, Eurokódex (2017)
Judikatúra Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva...

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
40,00€
37,20€

Základy správneho práva trestného

Základy správneho práva trestného

Učebnica Základy správneho práva trestného sa zameriava na súčasnú právnu úpravu správnych deliktov v Slovenskej republike. Táto oblasť správneho práva je pritom predmetom kritiky právnej teórie, ako aj právnej praxe, a to z dôvodu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,30€

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,60€
12,92€