💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Branislav Cepek

Našli sme 5 titulov

Správne právo hmotné Všeobecná časť

Znalosť problematiky verejnej správy a jej jednotlivých zložiek tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí nielen členov právnickej obce, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,80€
24,51€

Aplikácia a transformácia právnych noriem EÚ do slovenského právneho poriadku v oblasti ochrany životného prostredia

Publikácie poskytuje pohľad na problematiku preberania noriem Európskej únie do slovenského právneho poriadku, ako aj do ďalších vybraných štátov Európskej únie. V monografii prehľadným a chronologickým spôsobom autor analyzuje vývojové determinanty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,00€
13,30€

Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi

Branislav Cepek, Wolters Kluwer (2019)
Učebné texty fakulty práva

Predkladané učebné texty sú určené najmä študentom právnických fakúlt. Ich cieľom je zrozumiteľnou formou oboznámiť študentov právnických fakúlt nielen so základnými poznatkami z vedného odboru správneho práva hmotného – všeobecnej časti, ale aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
10,45€

Správne právo hmotné

Branislav Cepek, , Wolters Kluwer (2017)
Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť od nového autorského kolektívu má za cieľ vyplniť medzery na trhu so študijnou...

Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť od nového autorského kolektívu má za cieľ vyplniť medzery na trhu so študijnou literatúrou. Autorský kolektív pri spracovaní publikácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,50€
26,13€

Environmentálne právo

Environmentálne právo

Branislav Cepek, Aleš Čeněk (2015)
Všeobecná a osobitná časť Publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov a na základe...

Publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov a na základe získaných poznatkov kvalifikovaných autorov z doterajšieho vývoja environmentálneho práva posunúť úroveň poznania v našej republike ďalej a pomôcť nielen študentom.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,03€