Bazár kníh za super ceny!

Správne právo hmotné Všeobecná časť


🌴 Posledný kus na sklade, posielame ihneď.
14,20€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Znalosť problematiky verejnej správy a jej jednotlivých zložiek tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí nielen členov právnickej obce, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky.

Výklad o všeobecnej časti správneho práva nie je a ani nemôže byť úplný aj vzhľadom na existenciu početných a navzájom sa líšiacich správnych odvetví a úsekov, upravených v niekoľkých tisícoch právnych predpisov rôznej právnej sily. Napriek tomu, predkladaná učebnica má snahu logickým a zrozumiteľným spôsobom vysvetľovať základné právne inštitúty správneho práva, ktoré sú prierezové pre toto právne odvetvie ako celok. Ťažisko textu sa venuje všeobecným právno-teoretickým východiskám výučby o právnej podstate verejnej správy a jej činnosti. Relatívne detailne je spracovaná problematika jednotlivých druhov verejnej správy s osobitným dôrazom na jej výkon v rámci poskytovania verejných služieb a právne postavenie jednotlivých druhov vykonávateľov verejnej správy, medzi ktorých patria aj komerčné subjekty. Nezastupiteľnou súčasťou úvodu do správneho práva, ako možno tiež učebnicu nazvať, je aj problematika zodpovednosti vo verejnej správe, pričom sa zdôrazňujú jednotlivé druhy správnych deliktov, ako aj zodpovednosť za samotný výkon verejnej správy.

Učebnica má snahu nielen rozšíriť úzku ponuku danej problematiky na trhu a byť základnou študijnou pomôckou na právnických fakultách v Slovenskej republike, ale aj snahu byť dobrou pomôckou v aplikačnej praxi.

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2018 ISBN: 9788081687846 Rozmer: 160×220 mm Počet strán: 496 Väzba: pevná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách