🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Matej Horvat

Našli sme 4 titulov

Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb

Základný prínos predkladanej monografie spočíva v analýze súčasného stavu právnej úpravy administratívnoprávnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,80€
15,01€

Živnostenský zákon

Matej Horvat, Wolters Kluwer (2019)
komentár

Podnikanie ako jeden zo základných predpokladov existencie trhového hospodárstva sa môže uskutočňovať rôznymi formami. V podmienkach Slovenskej republiky predstavuje najrozšírenejšiu formu podnikateľskej činnosti živnostenské podnikanie, ktoré sa riadi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,60€
36,67€

Základy správneho práva trestného

Základy správneho práva trestného

Učebnica Základy správneho práva trestného sa zameriava na súčasnú právnu úpravu správnych deliktov v Slovenskej republike. Táto oblasť správneho práva je pritom predmetom kritiky právnej teórie, ako aj právnej praxe, a to z dôvodu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,30€

Zákon o sťažnostiach

Zákon o sťažnostiach

Matej Horvat, Wolters Kluwer (2019)
Komentár

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach predstavuje všeobecnú právnu úpravu, ktorou sa realizuje právo fyzických a právnických osôb podať individuálnu sťažnosť s cieľom domôcť sa ochrany svojich práv porušených činnosťou alebo neči Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€