Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Matej Horvat

Našli sme 6 titulov

Živnostenský zákon

Živnostenský zákon

Matej Horvat, Wolters Kluwer (2019)
komentár

Podnikanie ako jeden zo základných predpokladov existencie trhového hospodárstva sa môže uskutočňovať rôznymi formami. V podmienkach Slovenskej republiky predstavuje najrozšírenejšiu formu podnikateľskej činnosti živnostenské podnikanie, ktoré sa riadi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,25€

Zákon o sťažnostiach

Matej Horvat, Wolters Kluwer (2023)
Komentár

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach predstavuje všeobecnú právnu úpravu, ktorou sa realizuje právo fyzických a právnických osôb podať individuálnu sťažnosť s cieľom domôcť sa ochrany svojich práv porušených činnosťou alebo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,60€
16,20€

Základy správneho práva trestného

Učebnica Základy správneho práva trestného sa zameriava na súčasnú právnu úpravu správnych deliktov v Slovenskej republike. Táto oblasť správneho práva je pritom predmetom kritiky právnej teórie, ako aj právnej praxe, a to z dôvodu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,70€
12,90€

Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb

Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb

Základný prínos predkladanej monografie spočíva v analýze súčasného stavu právnej úpravy administratívnoprávnej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,40€

Živnostenský zákon

Živnostenský zákon

, C. H. Beck (2010)
Právní stav ke dni 1.1.2010

Právní stav ke dni 1.1. 2010.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,82€

Zákon o sťažnostiach

Zákon o sťažnostiach

Matej Horvat, Wolters Kluwer (2019)
Komentár

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach predstavuje všeobecnú právnu úpravu, ktorou sa realizuje právo fyzických a právnických osôb podať individuálnu sťažnosť s cieľom domôcť sa ochrany svojich práv porušených činnosťou alebo neči Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,10€