Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Matej Horvat

Našli sme 3 titulov

Živnostenský zákon

Matej Horvat, Wolters Kluwer (2019)
komentár

Podnikanie ako jeden zo základných predpokladov existencie trhového hospodárstva sa môže uskutočňovať rôznymi formami. V podmienkach Slovenskej republiky predstavuje najrozšírenejšiu formu podnikateľskej činnosti živnostenské podnikanie, ktoré sa riadi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
38,60€
36,67€

Zákon o sťažnostiach

Matej Horvat, Wolters Kluwer (2019)
Komentár

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach predstavuje všeobecnú právnu úpravu, ktorou sa realizuje právo fyzických a právnických osôb podať individuálnu sťažnosť s cieľom domôcť sa ochrany svojich práv porušených činnosťou alebo neči Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
11,90€
11,31€

Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb (Matej Horvat)

Základný prínos predkladanej monografie spočíva v analýze súčasného stavu právnej úpravy administratívnoprávnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,80€
15,01€