Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy autora Zuzana Hamuľáková

Našli sme 4 titulov

Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy

Súčasná právna úprava správnych deliktov je v Slovenskej republike obsiahnutá v mnohých právnych predpisoch a absentuje jej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,40€
15,70€

Príklady zo správneho práva procesného

Učebnica je určená na výučbu praktických seminárov správneho práva procesného a obsahuje okrem praktických cvičení a úloh aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,20€
13,20€

Základy správneho práva trestného

Učebnica Základy správneho práva trestného sa zameriava na súčasnú právnu úpravu správnych deliktov v Slovenskej republike. Táto oblasť správneho práva je pritom predmetom kritiky právnej teórie, ako aj právnej praxe, a to z dôvodu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,70€
12,90€

Zákaz reformatio in peius v správnom trestaní

V európskej právnej kultúre má inštitút zákazu reformatio in peius hlboké korene siahajúce do obdobia antiky. Jeho podstata spočíva v zákaze zmeny postavenia obžalovaného k horšiemu, ak bol opravný prostriedok podaný len zo strany... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,30€
13,00€