Bazár kníh za super ceny!

Knihy autora Zuzana Hamuľáková

Našli sme 6 titulov

Príklady zo správneho práva procesného

Príklady zo správneho práva procesného

Učebnica je určená na výučbu praktických seminárov správneho práva procesného a obsahuje okrem praktických cvičení a úloh aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,20€
14,58€

Základy správneho práva trestného

Základy správneho práva trestného

Učebnica Základy správneho práva trestného sa zameriava na súčasnú právnu úpravu správnych deliktov v Slovenskej republike. Táto oblasť správneho práva je pritom predmetom kritiky právnej teórie, ako aj právnej praxe, a to z dôvodu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,70€
14,13€

Príklady zo správneho práva procesného

Príklady zo správneho práva procesného - prečítaná (bazár kníh)

Učebnica je určená na výučbu praktických seminárov správneho práva procesného a obsahuje okrem praktických cvičení a úloh aj vybrané Konzultačné stanoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vybrané judikáty súdov rôznych stupňov a vzory... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,20€
8,91€

Zákaz reformatio in peius v správnom trestaní

Zákaz reformatio in peius v správnom trestaní

V európskej právnej kultúre má inštitút zákazu reformatio in peius hlboké korene siahajúce do obdobia antiky. Jeho podstata spočíva v zákaze zmeny postavenia obžalovaného k horšiemu, ak bol opravný prostriedok podaný len zo strany... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,30€
13,30€

Príklady zo správneho práva procesného

Príklady zo správneho práva procesného - prečítaná (bazár kníh)

Učebnica je určená na výučbu praktických seminárov správneho práva procesného a obsahuje okrem praktických cvičení a úloh aj vybrané Konzultačné stanoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vybrané judikáty súdov rôznych stupňov a vzory... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,20€
10,53€

Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy

Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy

Súčasná právna úprava správnych deliktov je v Slovenskej republike obsiahnutá v mnohých právnych predpisoch a absentuje jej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,40€
15,90€