Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy o trestnom práve

Našli sme 1095 titulov

Zbrojný preukaz - Odborná spôsobilosť

Komplexná príručka pre prípravu žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnu komisiou policajného útvaru (vrátane skúšobných otázok a znenia príslušnych odpovedí)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
23,70€
19,72€

Trestný poriadok. 14. vyd., 9/2023

, Heuréka (2023)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. októbra 2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. októbra 2024 s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,90€
8,50€

Trestné právo procesné

Jozef Čentéš, Heuréka (2022)
Osobitná časť, 2. vydanie

Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti trestného práva procesného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
42,00€
37,60€

Policajná správa

Publikácia sa venuje teoreticko-právnym otázkam policajného práva a policajnej správy. Vymedzuje základné právne postuláty policajného práva a policajnej správy s dôrazom na analýzu právneho postavenia a úloh Policajného zboru, povinností... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
21,30€
18,80€

Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo

, Poradca s.r.o. (2023)
Trestný zákon a poriadok, Policajný zbor, Konkurz a reštrukturalizácia

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
9,20€
8,40€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce vydania nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
14,50€
12,90€

Trestný zákon / Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

, Heuréka (2023)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnikých osôb, s právnym stavom k 1. septembru 2023... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
7,90€
7,10€

Trestné právo procesné

Jozef Čentéš, Heuréka (2022)
Všeobecná časť, 2. vydanie

Učebnica Trestné právo procesné - Všeobecná časť je určená štu-dentom právnických fakúlt a praktickým právnikom, ktorí prichádzajú do styku s trestným právom hmotným, trestným právom procesným a trestným konaním... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
40,00€
35,90€

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 3. vydanie

Ingrid Mencerová, , Heuréka (2021)
Právny stav k 1. januáru 2021

Autorský kolektív predkladá 3. aktualizované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
35,00€
30,60€

Trestné právo hmotné

Trestné právo hmotné

Jaroslav Klátik, Aleš Čeněk (2021)
Osobitná časť

Vysokoškolská učebnica Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. aktualizované vydanie bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. aktualizované vydanie. Autorský kolektív rozoberá skutkové podstaty trestných činov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
25,65€

Zákony 2021 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, SBS

, Poradca s.r.o. (2021)
E-Government, Verejná moc, Zodpovednosť za škodu, Odmeny a náhrady, Nájom a podnájom

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť B obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva, právne predpisy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
7,00€
5,70€

Kriminalistika

Kriminalistika

Peter Polák, Viktor Porada, Aleš Čeněk (2015)
Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom...

Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom právnických fakúlt, hlavne však študentom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ale i policajtom, vyšetrovateľom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
25,65€

Novelizovaný zákon o priestupkoch

, Epos (2022)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Novelizovaný zákon o PRIESTUPKOCH s aktualizovanou dôvodovou správou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
4,70€
4,23€

Zákon o Policajnom zbore

Zákon o Policajnom zbore

Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
19,57€

Trestný zákon + ZoTZPO. Úzz, 7. vyd., 5/2022

, Heuréka (2022)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 17. júla 2022

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z.z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
7,70€
7,20€

Novelizovaný zákon o strelných zbraniach a strelive

, Epos (2022)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

ZÁKON Č. 190/2003 Z. Z. O STRELNÝCH ZBRANIACH A STRELIVE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 757/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 132/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 529/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 330/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 342/2007 Z. Z., ZÁKONA... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,70€
7,90€

Exekučný poriadok. Úzz, 9. vydanie, 4/2023

, Heuréka (2017)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. apríla 2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2023, a so zmenami poslednej novelizácie - zákona č. 48/2023 Z. z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
5,60€
4,90€

Trestné právo procesné II

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Peter Polák, Wolters Kluwer (2021)
Priebeh trestného konania

Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebníc nadväzuje na prvé vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017. Za ostatné obdobie došlo k viacerým novelizáciám Trestného zákona a Trestného poriadku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
32,70€
28,80€

Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
32,70€
30,90€

Zákony 2021 II/C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo

, Poradca s.r.o. (2021)
Policajný zbor, Priestupky, Konkurz a reštrukturalizácia, Civilný sporový poriadok, Upomínacie konanie

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť C obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
7,00€
6,50€