🛍️ Posledná šanca na Akčné zľavy!

Knihy o trestnom práve

Našli sme 958 titulov

Zbrojný preukaz - Odborná spôsobilosť

Komplexná príručka pre prípravu žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnu komisiou policajného útvaru (vrátane skúšobných otázok a znenia príslušnych odpovedí)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,70€
18,72€

Vliv nových technologií na trestní právo

Pakliže bylo 19. století, jak praví klasik, stoletím páry, pak 21. století je patrně stoletím umělé inteligence a obecněji nových technologií. Tyto se nesporně promítají takřka do všech aspektů lidského života a také do práva coby ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
26,79€
22,24€

Novelizovaný zákon o priestupkoch

, Epos (2022)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Novelizovaný zákon o PRIESTUPKOCH s aktualizovanou dôvodovou správou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,70€
4,23€

Trestné právo hmotné

Jaroslav Klátik, Aleš Čeněk (2021)
Osobitná časť

Vysokoškolská učebnica Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. aktualizované vydanie bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. aktualizované vydanie. Autorský kolektív rozoberá skutkové podstaty trestných činov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,73€
24,96€

Bezpečná manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti

Jan Komenda, Jan Komenda (2004)
Brožura je určena pro přípravu k praktické části zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Obsahuje...

Brožura je určena pro přípravu k praktické části zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Obsahuje charakteristiku a popis zbraní nejčastěji používaných při zkoušce (pistole, revolvery, malorážky, brokovnice), střeliva pro tyto zbraně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,28€
4,75€

Zákony 2022 II/C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo

, Poradca s.r.o. (2022)
Trestný zákon, Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Mimosporový poriadok, Súdy, Policajný zbor

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy v úplnom znení k 1.1.2022 z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené tučným písmom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,93€

Trestný zákon + ZoTZPO. Úzz, 7. vyd., 5/2022

, Heuréka (2022)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 17. júla 2022

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z.z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,93€

Novelizovaný zákon o strelných zbraniach a strelive

, Epos (2022)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

ZÁKON Č. 190/2003 Z. Z. O STRELNÝCH ZBRANIACH A STRELIVE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 757/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 132/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 529/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 330/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 342/2007 Z. Z., ZÁKONA... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,70€
7,83€

Vreckové predpisy o strelných zbraniach a strelecký poriadok

, Epos (2016)
Príručka obsahuje všetky predpisy, ktoré poľovníci, športoví strelci a iní držitelia zbraní potrebujú ovládať pri nadobúdaní...

Príručka obsahuje všetky predpisy, ktoré poľovníci, športoví strelci a iní držitelia zbraní potrebujú ovládať pri nadobúdaní zbrojného preukazu i používaní strelných zbraní v poľovných revíroch, na strelniciach či pri výkone povolania. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,60€
3,24€

Trestné právo procesné II

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2021)
Priebeh trestného konania

Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebníc nadväzuje na prvé vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017. Za ostatné obdobie došlo k viacerým novelizáciám Trestného zákona a Trestného poriadku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,70€
29,43€

Trestné právo hmotné

Ingrid Mencerová, Heuréka (2018)
Osobitná časť

Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu „Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,00€
27,00€

Novelizovaný trestný zákon 2021

, Epos (2020)
Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

ZÁKON Č. 300/2005 Z.Z. TRESTNÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z.Z., ZÁKONA Č. 218/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 491/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 497/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 498/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 59/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 257/2009 Z.Z., ZÁKONA... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,40€
6,67€

Trestný poriadok. Úzz, 12. vydanie, 11/2022

, Heuréka (2016)

Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. decembra 2022 a od 1. januára 2023. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,20€

Trestné právo, Policajný zbor

, Poradca s.r.o. (2022)
Trestný zákon, Trestný poriadok, Súvisiace predpisy z trestného práva a správneho práva 2022

Publikácia Trestné právo a policajný zbor obsahuje Trestný zákon, Trestný poriadok a súvisiace predpisy z trestného práva a správneho práva v úplnom znení po novelách pre rok 2022. Nájdete tu najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,20€
8,28€

Kriminalistika

Viktor Porada, Peter Polák, Aleš Čeněk (2015)
Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom...

Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom právnických fakúlt, hlavne však študentom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ale i policajtom, vyšetrovateľom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,73€
25,79€

Zákony 2021 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, SBS

, Poradca s.r.o. (2021)
E-Government, Verejná moc, Zodpovednosť za škodu, Odmeny a náhrady, Nájom a podnájom

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť B obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva, právne predpisy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,00€
6,30€

Zákony 2021 II/C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo

, Poradca s.r.o. (2021)
Policajný zbor, Priestupky, Konkurz a reštrukturalizácia, Civilný sporový poriadok, Upomínacie konanie

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť C obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,30€

Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,70€

Trestný poriadok

, Heuréka (2019)
Právny stav k 16. septembru 2019

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 16. septembru 2019, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie: zákona č. 6/2019 Z. z. s účinnosťou od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,50€
4,55€

Trestné právo procesné

Jozef Čentéš, , Heuréka (2016)
Osobitná časť

Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
31,50€