Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Súkromné právo

Našli sme 2254 titulov

Formálno-právna stánka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950

Doterajšie historické bádanie testamentárnej praxe na Slovensku v predloženej práci rozšírilo o historickoprávnu dimenziu. Napriek obsolencii zvolenej právnej úpravy výskum anticipoval pre autorku možnosť popísať vývojové zmeny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,00€
4,65€

Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov

Publikácia obsahuje vedecké práce, témou ktorých sú otázky týkajúce sa trendov pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a súvisiacich odvetví práva. Autori sa vo svojich príspevkoch venujú aktuálnym problémom spojených s výkonom závislej práce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,05€
13,07€

Zákonník práce - komentár (Vojtech Tkáč, Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová)

Vojtech Tkáč, Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Branislav Masár, Wolters Kluwer (2014)
Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár. Komentár...

Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad vzájomných systémových väzieb jednotlivých ustanovení Zákonníka práce navzájom, spolu s odkazmi na relevantné pracovnoprávne predpisy a ostatné právne predpisy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
60,00€
57,50€

Novelizovaný Zákon o sťažnostiach

Novelizovaný Zákon o sťažnostiach

Epos (2017)
Zákon č. 9/2010 Z.z. zo 4. decembra 2009 o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z., zákona č. 386/2015 Z.z., zákona č....

Zákon č. 9/2010 Z.z. zo 4. decembra 2009 o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z., zákona č. 386/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z. a zákona č. 94/2017 Z.z. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
1,30€

Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem

Netradičně pojatý svazek, který kromě judikatury nabízí i obecný výklad k této problematice. Obsahuje stručný a praktický výklad k jednotlivým položkám, které advokáti ve své praxi klientům účtují... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,43€
14,35€

Aktualizácia II/2

Poradca s.r.o. (2012)
Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

Obchodný zákonník, Trestný zákon, Exekučný poriadok, upozornenie na zmenu: Trestný poriadok... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,36€
3,12€

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví (Jan

Jan Malíř, Tomáš Doležal, Wolters Kluwer ČR (2016)
Právní monografie Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy...

Právní monografie Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy se čtenářům snaží nabídnout soustavnější pohled na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,57€
13,84€

Príklady z pracovného práva a pracovnoprávna judikatúra

Praktická študijná príručka pre študentov práva zahŕňa oblasti: pracovnoprávne vzťahy a ich účastníci, základné zásady pracovného práva a zákaz diskriminácie, právne skutočnosti, pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,50€
7,89€

Praktický manuál GDPR pre každého

DonauMedia (2018)

Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,59€
7,06€

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu (Milan Budjač, Branislav Fančovič)

Milan Budjač, Branislav Fančovič, Wolters Kluwer (2017)
Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala...

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
14,50€
13,78€

Nariadenie Rím I (Pavel Lacko)

Pavel Lacko, Wolters Kluwer (2017)
Komentár

Napriek tomu, že nariadenie Rím I už niekoľko rokov predstavuje základnú reguláciu vzťahujúcu sa na otázku určenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,50€
15,68€

Exekučný zákon v aplikačnej praxi (Jaroslav Krajčo)

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2017)
Komentár Podľa stavu k 1. 7. 2017

Právna úprava Exekučného poriadku od jej prijatia prešla viacerými zmenami. Jednou z najpodstatnejších zmien je zmena... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
74,00€
68,82€

Rodinná mediácia alebo víťazí celá rodina (František Kutlík)

V knihe jej autori,dlhoroční mediátori František Kutlík a Bronislava Švehláková zahrnuli špecifiká rodinnej mediácie aj v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,50€
7,91€

Vývoj konkursního práva

Autoři publikace se snaží co nejpodrobnějším způsobem představit vývoj konkursního práva na českém území, a to od nejstarších dob do současnosti. Logicky je však položen důraz na formování moderního konkursního práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,23€
6,83€

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a... (Pavel Lacko)

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a... (Pavel Lacko)

Pavel Lacko, Wolters Kluwer (2014)
Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom. Cieľom tejto krátkej...

Cieľom tejto krátkej publikácie nie je podať vyčerpávajúci výklad, ale poskytnúť čitateľovi stručný základný prehľad problematiky právomoci a rozhodného práva v obchodnoprávnych a v občianskoprávnych veciach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
2,64€

Obchodný zákonník (Mojmír Mamojka) [SK]

Mojmír Mamojka, , Eurokódex (2016)
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a...

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
105,00€
100,02€

Obchodné právo (J. Suchoža,J.Husár a kol.)

Obchodné právo (J. Suchoža,J.Husár a kol.)

Jozef Suchoža, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Koncepcia predkladanej publikácie, ktorú zvolil autorský team a ktorú pri spracovaní diela sa usiloval aj presadzovať,...

Koncepcia predkladanej publikácie, ktorú zvolil autorský team a ktorú pri spracovaní diela sa usiloval aj presadzovať,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
49,00€

Právna sebaobrana lekára 1 + Právna sebaobrana lekára 2 (kolekcia 2 titulov) (Ev

Kolekcia dvoch právnych poradcov pre lekárov: Právna sebaobrana lekára 1: Vydanie tejto publikácie je reakciou na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
36,00€
33,48€

Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní (Katarína Ševcová)

Katarína Ševcová, C. H. Beck (2017)
Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom...

Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom procese. Podobne ako pri ostatných opravných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
25,00€
23,75€

Důkazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický) [CZ]

Petr Lavický, Leges (2017)
Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena,...

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,03€
21,42€