Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Súkromné právo

Našli sme 2255 titulov

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov

Jozef Vozár, , VEDA (2015)

Monografia Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov je kolektívnym dielom popredných odborníkov z domova, ako aj zo zahraničia. Autori sa zaoberajú filozofickými, historickými, ale... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,00€
13,95€

Občiansky zákonník pre prax- Komentár (3 zväzky (Krajčo Jaroslav)

Občiansky zákonník pre prax- Komentár (3 zväzky (Krajčo Jaroslav)

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2015)
3 zväzky Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej...

Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej praxe. Jej obsahom je nielen výklad ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj výklad iných právnych úprav občianskoprávneho ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
169,00€

Zákon o advokácii. Komentár (Olej; Kerecman; Kalata) [SK]

, C. H. Beck (2013)
Komentár k zákonu o advokácii je prvým sivým komentárom svojho druhu na Slovensku. Vychádza z právneho stavu k 1. januáru...

Komentár k zákonu o advokácii je prvým sivým komentárom svojho druhu na Slovensku. Vychádza z právneho stavu k 1. januáru 2013 a reaguje na novelu zákona prijatú zákonom č. 335/2012 Z. z. Čitateľom ponúka komentár výklad jednotlivých ustanovení zákona.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
59,00€
54,87€

333 otázok a odpovedí [SK]

Poradca podnikateľa (2014)
dane a účtovníctvo, mzdy a personalistika, verejná správa

Aplikácia právnych predpisov v bežnej praxi prináša množstvo otázok, na ktoré často hľadáte odpovede. Nájdete ich v tejto jedinečnej odbornej publikácii, ktorá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,50€
18,14€

Vzory zmlúv, žalôb a podaní podľa zákonníka práce + CD

Vzory zmlúv, žalôb a podaní podľa Zákonníka práce - 85 zmlúv + CD (85 zmlúv)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
7,35€

Spotřebitel [CZ]

Jakub Dohnal, Tomáš Šperka, Wolters Kluwer (2013)
Praktický sešit, který by měl spotřebitelům sloužit jako "první pomoc" při řešení jejich problémů. Obsahuje všechny potřebné...

Praktický sešit, který by měl spotřebitelům sloužit jako „první pomoc" při řešení jejich problémů. Obsahuje všechny potřebné základní informace v přehledné a srozumitelné podobě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,51€
8,08€

Ľudské práva (Michael Siman, Marica Pirošíková)

Marica Pirošíková, Michal Siman, Euroiuris (2012)
Publikácia poskytuje vybrané významné rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, kotré sa týkajú Slovenskej republiky a...

Publikácia poskytuje vybrané významné rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, kotré sa týkajú Slovenskej republiky a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
28,00€
26,04€

Základy teorie práva a pracovní právo (Marcela Kubínková)

Účel těchto skript je v zásadě dvojí, čemuž odpovídá jejich název a struktura. První část má čtenáře seznámit se základními... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,44€
10,64€

Bezpečnosť práce ,ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci. (Janatová B

Eleonóra Fabiánová, , Príroda (2010)
Zamestnávatelia POZOR! Táto publikácia ako prvá na Slovensku rieši problematiku bezpečnosti práce, ochranu pred požiarmi a...

Zamestnávatelia POZOR! Táto publikácia ako prvá na Slovensku rieši problematiku bezpečnosti práce, ochranu pred požiarmi a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,95€
6,46€

Občiansky zákonník - Prehľadný komentár (Imrich Fekete)

Imrich Fekete, Martina Feketeová, Epos (2012)
Cieľom tohto komentára je podať prehľadný a pokiaľ možno i vyčerpávajúci výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho...

Cieľom tohto komentára je podať prehľadný a pokiaľ možno i vyčerpávajúci výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka. Spôsob výkladu je zvolený tak, aby čitateľ pochopil podstatu a účel komentovaného ustanovenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
59,50€
55,34€

Civilné právo procesné, 3.zmenené a doplnené vydanie (Števček Marek) [SK]

Marek Števček, , Eurokódex (2014)
Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianského súdneho poriadku, pričom ako...

Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianskeho súdneho poriadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná jeho novela vykonaná zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2014. Autori... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
27,50€
22,83€

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení (Luděk Lisse) [CZ]

Luděk Lisse, Wolters Kluwer (2011)
Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a...

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,46€
5,19€

Obchodný zákonník - Komentár. 4. vydanie (Mária Patakyová a kolektív)

Obchodný zákonník - Komentár. 4. vydanie (Mária Patakyová a kolektív)

Mária Patakyová, , C. H. Beck (2013)
Štvrté vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny a čitateľom ponúka ucelený a...

Štvrté vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
120,00€

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov - 2. vyd. (E. Horváth)

Edmund Horváth, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Po úspešnom vypredaní prvého vydania publikácie Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov z roku 2010 Vám prinášame jej...

Kniha prináša výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí na tému zabezpečenia záväzkov, ktoré môžu byť nápomocné v slovenskej právnej praxi. Pri nepulibkovaných rozhodnutiach bola vytvorená aj právna veta a pri niektorých rozhodnutiach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
20,00€
18,60€

Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve

Autorka diela - renomovaná odborníčka na občianske právo hmotné a rodinné právo, v súčasnosti pracuje na Právnickej fakulte UK v Bratislave a zároveň vykonáva advokátsku prax... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,18€
12,26€

Právo v informačních technologiích (Bohumír Štědroň)

Bohumír Štědroň, Miroslav Ludvík, Computer Media (2008)
Právo v informačních technolog - Computer Media - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 132 str. - ISBN: 80-86686-36

Právo v informačních technolog - Computer Media - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 132 str. - ISBN: 80-86686-36 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,47€
9,74€

Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva

Už od kladenia základov trhového hospodárstva je proces reštrukturalizácie podnikov nevyhnutnou súčasťou ekonomického napredovania krajiny. Na druhej strane tento proces pôsobí na existujúce štruktúry ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,54€
15,38€

Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ (Jarmila Lazíková)

Ochrana spotrebiteľa v EÚ vychádza z koncepcie zachovania zásady rovnosti v súkromnoprávnych vzťahoch medzi spotrebiteľom na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,00€
16,15€

Zmluva o dielo v obchodných vzťahoch

Zmluva o dielo v obchodných vzťahoch

Alena Hambáleková, IURIS LIBRI (2015)
V nadväznosti na publikáciu „Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch“ poskytujeme ďalší prehľad judikatúry slovenských a českých...

V nadväznosti na publikáciu Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch poskytujeme ďalší prehľad judikatúry slovenských a českých súdov týkajúcej sa druhého najčastejšieho zmluvného typu zmluvy uzavieranej v obchodných záväzkových vzťahoch, a to zmluvy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
26,00€

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2018 a jeho primárnym adresátom – prevádzkovateľom základných služieb a poskytovateľom digitálnych služieb – vznikajú povinnosti splniť požiadavky zákona najneskôr k 1. októbru 2018. Identifikačné kritériá základnej.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
29,70€
28,22€