🏆 Zlaté glóbusové filmové dni už len do polnoci!

Kniha Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach - Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach


🍎 Vypredané
12,38€

Publikácia Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach poskytuje prehľad o základných otázkach trestného práva. Autori, vedecko-pedagogickí pracovníci venujúci sa problematike trestného práva, sa pokúsili na Slovensku novou, netradičnou formou zmapovať problematiku trestného práva hmotného. Základy trestného práva sa snažia čitateľovi priblížiť tým spôsobom, že zostavili viac ako 400 otázok zo základných inštitútov trestného práva hmotného.

Uvedené otázky sú vytlačené na malých kartičkách, pričom stručná odpoveď je uvedená na druhej strane kartičky. Pri vytváraní otázok a odpovedí sa zamerali najmä na definovanie pojmov, ich delenie, štruktúru, so stručným výkladom a odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona. Uvedená publikácia má slúžiť základnej orientácii pri štúdiu trestného práva.

Je určená najmä záujemcom, ktorí si chcú osvojiť základy trestného práva. Môže byť vhodne využitá aj ako doplnková literatúra pri príprave na postupové skúšky z trestného práva pre študentov právnických fakúlt.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2009 ISBN: 9788080782917

Zaradené v kategóriách