🔥 Nový prípad Dominika Dána na sklade!

English for Administrative Law


🍌 Odosielame o 5 dní.
13,63€
Zľava 15%
11,59€

Učebnica je zameraná na problematiku verejnej správy z pohľadu užívateľa anglického jazyka. Poskytuje študentom základy odbornej angličtiny v správnom práve. Odborné texty majú za cieľ aktivovať osvojený právny jazyk a posilovať schopnosť komunikovať o základných aspektoch správneho práva v cudzom jazyku.

Autori zostavili obsiahly študijny materiál, ktorý je prínosným zdrojom terminológie používanej vo verejnej správe. Jednotlivé lekcie obsahujú texty s právnou tematikou, kľúčové slovíčka, otázky k zamysleniu a niekoľko lingvistických cvičení. Súčasťou učebnice je tiež kľúč k jednotlivým cvičeniam.

Učebnica je určená predovšetkým študentom bakalárskeho študijneho programu Právo vo verejnej správe na Právnickej fakulte univerzity Palackého v Olomouci. Publikáciu však využijú tiež študenti rôznych typov škôl a vzdelávacích inštitúcií a taktiež tí, ktorí sa štúdiu odbornej angličtiny venujú individuálne s cieľom získať potrebnú jazykovú kompetenciu v odbore verejnej správy.

...

The textbook focuses on the issue of public administration from the perspective of the English language user. Its purpose is to provide students with the basics of professional English in administrative law. The texts aim to activate the acquired legal language and to strengthen the ability to communicate on basic aspects of administrative law in a foreign language.

The authors managed to compile a comprehensive study material, which is a beneficial source of terminology used in public administration. Each lesson contains legal texts, key words, questions to think about, and several types of linguistic exercises. Part of the textbook is also the key to individual exercises.

The textbook is primarily intended for students of the bachelor study program Law in Public Administration at the Faculty of Law of the Palacký University in Olomouc. However, students of various types of schools and educational institutions can also benefit from this publication, as well as those who study professional English individually in order to acquire the necessary language competences in public administration.

Rok vydania: 2019 ISBN: 9788075023902 Rozmer: 162×232 mm Počet strán: 160 Väzba: brožovaná Jazyk: angličtina

Zaradené v kategóriách