🏆 Zlaté glóbusové filmové dni práve odštartovali!

Kniha Trestné právo hmotné (1. a 2. zväzok) - Jaroslav Ivor,

Trestné právo hmotné (1. a 2. zväzok)

Druhé, doplnené a prepracované vydanie Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva...


🍎 Vypredané
37,00€

Druhé, doplnené a prepracované vydanie


Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva hmotného. Zohľadňuje zásadné zmeny v slovenskom trestnom práve, ktoré vznikli schválením rekodifikovaného Trestného zákona, najmä novú kategorizáciu trestných činov, okolnosti vylučujúce protiprávnosť, nový systém sankcií a postup pri ich ukladaní.

Druhý zväzok (osobitná časť) reaguje na novú systematiku osobitnej časti Trestného zákona. Sú v ňom s dôrazom na nové skutkové podstaty trestných činov rozobraté a vysvetlené jednotlivé znaky skutkových podstát trestných činov a najdôležitejšie pojmy pre pochopenie a zvládnutie danej problematiky.

Učebnica je určená najmä študentom, všetkým tým, ktorí majú záujem o získavanie teoretických poznatkov z trestného práva, ako aj právnikom v aplikačnej praxi.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 Rozmer: 155×217 mm ISBN: 9788080783082 Počet strán: 532+625 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách