🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Podnikové hospodárstvo

Našli sme 169 titulov

Podnikové hospodárstvo

Publikácia sa v siedmich kapitolách venuje výkladu základných teoretických poznatkov o podstate a fungovaní podniku, a to tak, aby čitateľ získal komplexný pohľad na podnik... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,80€
21,20€

Podnikové hospodárstvo

Helena Majdúchová, Wolters Kluwer (2018)
Praktické príklady a kontrolné testy

Praktikum Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy má charakter pracovného zošita. Je rozdelené na 11... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,20€
12,54€

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Regulácia v sieťových odvetviach je súbor detailných, často pomerne technických noriem, ktorý tzv. ex ante spôsobom upravuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
42,45€
40,33€

Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol

Soňa Gullová, Grada (2013)
V prakticky zaměřené publikaci se seznámíte se současnými pravidly obchodního a diplomatického protokolu a společenské...

V prakticky zaměřené publikaci se seznámíte se současnými pravidly obchodního a diplomatického protokolu a společenské etikety. Již třetí vydání knížky radí, jak jednat v dalších vybraných zemích světa, které dosud v publikaci zařazeny nebyly, např... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,66€
13,63€

Ekonomika a měření výkonnosti muzeí

Ekonomika a měření výkonnosti muzeí

Kniha, jak sám název napovídá, pojednává o některých zvláštnostech hospodaření paměťových institucí, jež se odvíjejí zejména od vysokých fixních nákladů a nízkých variabilních nákladů, dále od některých specifických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,51€

Bankovní regulace a dohled

Kniha je reakcí na aktuální vývoj ve světové ekonomice dlouhodobě zmítané globální finanční krizí. V reakci na ní se stále... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
15,51€
14,42€

Tvorba a řízení portfolia projektu

Jiří Fotr, Ivan Souček, Grada (2015)
Publikace se jako jediná na našem trhu komplexně věnuje optimalizaci, řízení a implementaci portfolia investičních a...

Publikace se jako jediná na našem trhu komplexně věnuje optimalizaci, řízení a implementaci portfolia investičních a výzkumných projektů, které jsou základním nástrojem realizace firemní strategie a dosahování stanovených strategických cílů. V praxi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,19€
8,55€

Kompendium franchisingu

Kniha „Kompendium frachisingu“ od renomovaného autorského kolektívu, ktorý už dlhé roky pôsobí v oblasti franchisingu,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,90€
15,11€

Alternativní potravinové sítě: Česká cesta

Jana Spilková, Karolinum (2016)
Alternativní potravinové sítě se začaly prosazovat v zahraničí jako reakce na globalizující se výrobu potravin a trh se...

Alternativní potravinové sítě se začaly prosazovat v zahraničí jako reakce na globalizující se výrobu potravin a trh se zemědělskými komoditami. Zatímco v zahraničí už existuje... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,75€
10,93€

Krizový management podniku pro 21. století

Výrazné změny globálního podnikatelského prostředí v průběhu 20. a 21. století vedly ke vzniku nových druhů podnikatelských rizik, a potažmo krizí podnikatelských subjektů, s nimiž nebylo dříve počítáno. Díky těmto změnám... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,21€
10,43€

Ethical Leadership in Slovak Business Environment

Anna Remišová, Anna Lašáková, Ján Rudy, Rozália Sulíková, Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová, Wolters Kluwer (2016)
Recent financial and economic crisis has highlighted the significance and relevance of business ethics in the global...

Recent financial and economic crisis has highlighted the significance and relevance of business ethics in the global context. The basic objective of authors was to find out which cultural and ethical factors influence managerial decision-making in the fie Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,90€
10,36€

Podniková ekonomika

Marek Vochozka, Petr Mulač, , Grada (2012)
Autoři v knize postihli celou základní problematiku podnikové ekonomiky. Zahrnuty jsou i podnikové funkce z oblasti...

Autoři v knize postihli celou základní problematiku podnikové ekonomiky. Zahrnuty jsou i podnikové funkce z oblasti organizace a řízení podniku, které jsou nezbytným předpokladem naplňování funkcí ekonomické povahy. Kniha je členěna do třinácti.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,98€
26,95€

Strategické řízení podniku

Roman Zuzák, Grada (2011)
Kvalitní podniková strategie, která je současně dobře zvládnuta, je základem úspěchu podniku a vede k dosažení dlouhodobější...

Kvalitní podniková strategie, která je současně dobře zvládnuta, je základem úspěchu podniku a vede k dosažení dlouhodobější konkurenční výhody. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
10,71€
9,96€

Hodnotové inženýrství

Vladimír Dostál, Jaroslav Loubal, František Bartes, Key publishing (2011)
Cesta k dosažení komerčně úspěšného výrobku, 2. doplńěné vydání

1. Úvod 2. Konkurenční strategie v hodnotovém managementu 3. Strategická příprava výrobku a hodnotové inženýrství 4. Základní metodické prvky hodnotového inženýrství 5. Techniky tvořivého řešení problému 6. Proces využívaní hodnotového managementu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
19,46€
18,10€

Posudek znalce a podnik

Oceňování podniku patří mezi obory, pro jejichž zvládnutí je nutné mít jak ekonomické, tak i právnické znalosti, a právě tato publikace integruje oba uvedené pohledy na problematiku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
26,02€
24,20€

Riadenie technologických a výrobných procesov ako systémov s rozlozenými parametrami

Gabriel Hulkó, STU (2015)
s podporou virtuálnych softvérových prostredí

Skriptá STU v Bratislave... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
13,15€
12,23€

Dynamické dodavatelské sítě

Petr Fiala, Professional Publishing (2010)
Kniha přináší mnoho cenných rad z oblasti síťových vazeb, propojujících všechny účastníky od dodavatelů surovin po prodej...

Kniha přináší mnoho cenných rad z oblasti síťových vazeb, propojujících všechny účastníky od dodavatelů surovin po prodej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
11,19€
10,41€

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike

Jana Kušnírová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri...

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,20€
11,35€

Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví

Aleš Borkovec, Barrister & Principal (2014)
Monografie zpracovává problematiku akciových společností se zaměřením na rozptýlené vlastnictví akcií, včetně corporate...

Monografie zpracovává problematiku akciových společností se zaměřením na rozptýlené vlastnictví akcií, včetně corporate governance u tohoto typu akciových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,38€
15,23€

Riadenie hodnoty podniku

Miroslav Jakubec, Peter Kardo, Wolters Kluwer (2016)
Učebnica poskytuje čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky súvisiace s ohodnocovaním podnikov. Úvodné kapitoly sa...

Učebnica poskytuje čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky súvisiace s ohodnocovaním podnikov. Úvodné kapitoly sa zaoberajú všeobecne ohodnocovaním, procesom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,00€
14,25€