🛍️ Najlacnejšie knihy so zľavou až 92 %

Rudolf Sivák

Našli sme 13 titulov

Financie

Druhé prepracované a doplnené vydanie. Vysokoškolská ucebnica je zostavená tak, aby umožnila študentom, resp. dalším citatelom pochopit podstatu nancií, význam ich formy a funkcie v ekonomickom systéme, ako aj spôsob ich riadenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,50€
22,05€

Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov

Rudolf Sivák, KT (2019)

Problematika kapitálovej štruktúry a majetkovo finančnej stability podnikateľských subjektov je nielen jednou zo základných,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,50€
22,95€

Financie podnikateľskej sféry

Financie podnikateľskej sféry

Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich aplikáciu poznatkov príslušných okruhov financií podnikov. Napriek mnohorakosti a jedinečnosti prístupov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,30€

Verejné financie

Verejné financie

Rudolf Sivák, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2007)
Knižný trh obohacuje nová, originálna téma z pera pôvodných autorov, skúsených vysokoškolských pedagógov, ktorí prezentujú...

Knižný trh obohacuje nová, originálna téma z pera pôvodných autorov, skúsených vysokoškolských pedagógov, ktorí prezentujú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,43€

Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve

Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve

Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, Urban Kováč, Sprint dva (2015)
Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja...

Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,65€

Riziká vo financiách a v bankovníctve

Riziká vo financiách a v bankovníctve

\"Cieľom publikácie je okrem zodpovedania základných metodologických otázok z oblasti teórie rizika priblíženie a všeobecné popísanie použitia jednotlivých typov finančných rizík a v súčasnosti v praxi známych postupov ich merania a riadenia\"... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,20€

Financie podnikateľskej sféry

Financie podnikateľskej sféry

Rudolf Sivák, Katarína Belanová, Kristína Jančovičová Bognárová, Sprint dva (2015)
Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich...

Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich aplikáciu poznatkov príslušných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,65€

Teória a politika kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov

Teória a politika kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov

V monografii sú spracované existujúce poznatky z teórie kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov s aplikáciou najmä na akciové spoločnosti s cieľom sprostredkovať študentom a odbornej verejnosti najdôležitejšie poznatky z uvedenej oblasti ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,20€

Manažment ľudských zdrojov a organizačné správanie

Manažment ľudských zdrojov a organizačné správanie

Július Alexy, Július Boroš, Rudolf Sivák, IRIS (2004)
Prístup a orientácia k spracovanej monografii vychádza z cieľa poskytnúť nevyhnutný rozsah poznatkov k manažmentu ľudských...

Prístup a orientácia k spracovanej monografii vychádza z cieľa poskytnúť nevyhnutný rozsah poznatkov k manažmentu ľudských... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€

Financie

Financie

Rudolf Sivák, , Wolters Kluwer (2015)
Cieľom kolektívu renomovaných autorov – vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej...

Cieľom kolektívu renomovaných autorov – vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave – bolo zostaviť komplexnú učebnicu, ktorá umožní študentom pochopiť podstatu financií, ich význam... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,20€

Slovník znalostnej ekonomiky

Slovník znalostnej ekonomiky

Výkladový slovník znalostnej ekonomiky obsahuje aj anglické a nemecké ekvivalenty ekonomických pojmov používané v... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,00€

Megatrendy a finančné trhy v 21. storočí

Megatrendy a finančné trhy v 21. storočí

Iveta Pauhofová, Rudolf Sivák, Peter Staněk, SPRINT (2007)
Publikácia skúma nové paradigmy svetovej ekonomiky z aspektov nových centier a upozorňuje na nové chápanie otázky...

Publikácia skúma nové paradigmy svetovej ekonomiky z aspektov nových centier a upozorňuje na nové chápanie otázky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,28€

Riziko vo financiách a v bankovníctve

Riziko vo financiách a v bankovníctve

Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole analyzované modely oceňovania kapitálových aktív. V rámci... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,40€