Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Iveta Pauhofová

Našli sme 17 titulov

Smart regióny v Slovenskej republike

Smart regióny v Slovenskej republike

Postupná premena miest a regiónov na "smart regióny", ako aj efektívne využívanie "smart" riešení zvyšujúcich kvalitu života obyvateľov je v súčasnosti moderným trendom vo vyspelých krajinách. Môže však implementácia koncepcie "rozumných" miest... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,20€

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku

Zámerom publikácie je prispieť k rozšíreniu poznania v oblasti príjmovej polarizácie a nerovnosti na Slovensku. Skúmajú sa tie súvislosti, ktoré najviac reprezentujú reálne disproporcie na regionálnej úrovni a z pohľadu dlhodobého predstavujú ohrozenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,00€
10,23€

Paradigmy zmien v 21.storočí: adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika

Zborník statí Paradigmy zmien v 21. storočí: Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika ponúka vo svojej štruktúre pohľad na otázky adaptácie na meniaci sa svet a nové paradigmy, prezentuje vybrané aspekty riadenia národného hospodárstva a podnikov,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,90€
9,21€

Kvalitatívna zmena v zamestnanosti Slovenskej republiky (Iveta Pauhofová)

Publikácia Kvalitatívna zmena v zamestnanosti Slovenskej republiky prináša čitateľom odpovede na pálčivé otázky, ako sa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,60€
11,97€

Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí: adaptačné procesy – budúcnosť Európy a

Publikácia je svojim zameraním a radením statí ďalším príspevkom rozširujúcim pohľad na paradigmy zmien v 21. storočí, na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,80€
8,18€

Investičné stratégie Číny v podmienkach krízy (Iveta Pauhofová, Soňa Svocáková)

Globálna finančná kríza spôsobila už vo svojej prvej fáze zmeny v investičných stratégiách mnohých investorov. Kombinácia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,79€
9,10€

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II.

Publikácia je pokračovaním objasňovania súvislostí príjmovej polarizácie na Slovensku, ktoré boli súčasťou predchádzajúcej monografie z roku 2016. V nej sme predstavili našu metodológiu skúmania príjmových nerovností a polarizácie s prihliadnutím i na med Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,00€
10,23€

Paradigmy zmien v 21. storočí: hľadanie kontúr v mozaike

Predstavy o tom, ktoré paradigmy možno považovať za určujúce pre budúci vývoj spoločnosti, závisia od úrovne a odbornosti vnímania súvislostí javov minulých a súčasných a schopnosti posudzovať ich v komplexnosti. Zároveň pri vnímaní týchto javov ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,50€
5,12€

Paradigmy zmien v 21. storočí: Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu

V poradí už tretia publikácia, zaoberajúca sa témou paradigiem budúceho vývoja v 21. storočí, má ambíciu posunúť bádanie od hľadania kontúr v mozaike globálneho vývoja, cez kľúčové súvislosti infraštruktúry spoločnosti a otázky formovania kontrolovanej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,00€
10,23€

Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí: infraštruktúra spoločnosti, infraštruktúra človeka, kontrolovaná spoločnosť

Zborník statí, ktorý ste práve otvorili, je výsledkom sústredeného úsilia autorov, z ktorých sa väčšina zúčastnila panelových vystúpení na v poradí už druhej medzinárodnej konferencii „Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí“, ktorá sa konala v máji 2012.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,69€
8,08€

Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí: externé a interné determinanty polarizác

Polarizácia spoločnosti patrí podľa materiálov World Economic Forum v roku 2017 medzi tri hlavné determinanty globálnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,80€
8,18€

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku III

Ambíciou v poradí tretej publikácie, ktorá analyzuje súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku, je prispieť k rozšíreniu poznania v dotknutej oblasti. V troch kapitolách ponúkame výsledky analýzy vzťahu minimálnej, priemernej mzdy a nezamestnanosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
10,23€

Paradigmy budúcich zmien v 21. Storočí: Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu

Globálna spoločnosť na začiatku 21. storočia je plná rozporov a turbulencií. V zložitosti doby sa premieta kumulácia negatívnych javov, spojených s neistotami vplyvu zmien klimatických a prírodných podmienok, dôsledkov krízy v ďalšom prehlbovaní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,80€
8,18€

Hľadanie novej reality

Hľadanie novej reality

Peter Staněk, Pavlína Ivanová, Iveta Pauhofová, Wolters Kluwer (2018)
Nové dimenzie ekonómie a spoločnosti

Dynamický rozvoj robotických technológií, umelej inteligencie, vlastnej výroby i spotreby mení všetky úrovne fungovania spoločnosti. Čo nás čaká za bránami dneška a ako sa pripraviť na „novú realitu“? Publikácia „Hľadanie nove Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,60€

Mýty a realita globálneho sveta (Iveta Pauhofová) [SK]

Mýty a realita globálneho sveta (Iveta Pauhofová) [SK]

Iveta Pauhofová, Peter Staněk, Štefan Volner, IRIS (2013)
Čo nás neposilní, ale môže zabiť? Cieľom knihy nie je čitateľa vystrašiť. Prinajmenšom predstavuje snahu prebudiť ho zo...

V štyroch kapitolách knihy autori zakomponovali vzájomné väzby, ktoré pozornému čitateľovi umožnia zorientovať sa v povahe mýtov a realite globálneho sveta. Vystríhajú pred všetkým, čo nám veľmi nepomáha,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,20€

Megatrendy a finančné trhy v 21. storočí

Megatrendy a finančné trhy v 21. storočí

Iveta Pauhofová, Rudolf Sivák, Peter Staněk, SPRINT (2007)
Publikácia skúma nové paradigmy svetovej ekonomiky z aspektov nových centier a upozorňuje na nové chápanie otázky...

Publikácia skúma nové paradigmy svetovej ekonomiky z aspektov nových centier a upozorňuje na nové chápanie otázky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,28€

Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika

Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika

Iveta Pauhofová, Peter Staněk, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (2016)
v cykle Paradigmy zmien v 21. storočí

Doterajšiu adaptáciu ekonomiky a spoločnosti na zmenu podmienok, ktoré vyvolala kríza, nemožno považovať ani za uspokojivú, ani za ukončenú. Naopak, problémy sa ďalej kumulujú, vznikajú nové a zväčšuje sa ich vzájomná previazanosť, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,90€