Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied

Našli sme 30 titulov

Paradigmy zmien v 21.storočí: adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika

Zborník statí Paradigmy zmien v 21. storočí: Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika ponúka vo svojej štruktúre pohľad na otázky adaptácie na meniaci sa svet a nové paradigmy, prezentuje vybrané aspekty riadenia národného hospodárstva a podnikov,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,90€
9,21€

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku

Zámerom publikácie je prispieť k rozšíreniu poznania v oblasti príjmovej polarizácie a nerovnosti na Slovensku. Skúmajú sa tie súvislosti, ktoré najviac reprezentujú reálne disproporcie na regionálnej úrovni a z pohľadu dlhodobého predstavujú ohrozenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,00€
10,23€

Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti (Daneš Brzica, Mári

V znalostnej spoločnosti bývajú zdôrazňované prvky ako otvorenosť, kreativita, flexibilita a rozmanitosť. Rozdielnosť v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,80€
8,18€

Lexikón slovenských ekonómov (Borislav Petrík)

V úvodnej časti Náčrt vývoja ekonomického myslenia na Slovensku autor chronologicky uvádza osobnosti a udalosti, ktoré mali... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,00€
10,23€

Trh práce na Slovensku: Analýzy a prognózy

Jeden z kľúčových cieľov hospodárskej politiky je spojený s riešením nerovnováh na trhu práce prostredníctvom alternatívnych nástrojov politiky trhu práce. Náklady nezamestnanosti obsahujú nielen finančnú stránku, ale aj spoločenskú a sociálnopolitickú di Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,20€
12,28€

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

Saleh Mothana Obadi, , Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (2015)
Krehké oživenie globálnej ekonomiky v čase relatívne nízkych cien ropy a pretrvávajúcich geopolitických rizík

Turbulentný vývoj globálnej ekonomiky v posledných rokoch bol sprevádzaný viacerými neočakávanými javmi, ktoré ovplyvnili hospodársky cyklus jednotlivých ekonomík – tak rozvinutých, ako aj rozvíjajúcich sa a rozvojových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,00€
10,23€

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky (Saleh Mothana Obadi a kolektív)

Saleh Mothana Obadi, , Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (2017)
Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie

Cieľom predkladanej vedeckej monografie, ktorá je v poradí jedenásta v sérii publikácií Ekonomického ústavu SAV o vývoji a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,20€
12,28€

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

Saleh Mothana Obadi, , Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (2018)
Pozitívny výhľad a hroziaca obchodná vojna

Vyšší globálny ekonomický rast, ktorý bol v apríli prognózovaný odborníkmi MMF na tento rok (2018), bol upravený októbrovou prognózou toho istého inštitútu smerom nadol na úroveň rastu z roku 2017. Základné údaje z prvého polroku tohto roku tiež ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 1 deň.
8,80€
8,18€

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II.

Publikácia je pokračovaním objasňovania súvislostí príjmovej polarizácie na Slovensku, ktoré boli súčasťou predchádzajúcej monografie z roku 2016. V nej sme predstavili našu metodológiu skúmania príjmových nerovností a polarizácie s prihliadnutím i na med Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,00€
10,23€

Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020: naivita alebo genialita?

Hlavnou motiváciu celej monografie bolo zjednotenie prieskumu a analýza variantných scenárov, ktoré sa venovali napríklad predpokladu pokračovania v existujúcej politike trhu práce. Zintenzívneniu politiky solidarity. Zapojenie nezamestnaných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,00€
13,02€

Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí: adaptačné procesy – budúcnosť Európy a

Publikácia je svojim zameraním a radením statí ďalším príspevkom rozširujúcim pohľad na paradigmy zmien v 21. storočí, na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,80€
8,18€

Investičné stratégie Číny v podmienkach krízy (Iveta Pauhofová, Soňa Svocáková)

Globálna finančná kríza spôsobila už vo svojej prvej fáze zmeny v investičných stratégiách mnohých investorov. Kombinácia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,79€
9,10€

Vývoj riešenia hmotnej núdze medzi rokmi 2004 až 2014

Problém nezamestnanosti, nárastu dlhodobej nezamestnanosti v 70. a 90. rokoch bol zodpovedaný systémom podpory v nezamestnanosti podobných sociálnych reforiem v celej západnej spoločnosti. Tendencie systému podpory nezamestnanosti sú analyzované... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,90€
9,21€

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: vysoké riziká a väčšie neistoty (Saleh M

Globálna ekonomika sa v posledných rokoch vyznačovala čoraz početnejšími rizikami a väčšími neistotami. Jej vývoj je stále... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,20€
12,28€

Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2016 a výhľad do roku 2018 (Karol Morvay a ko

Ekonomický ústav SAV pripravuje od roku 1993 každoročne takúto analýzu hospodárskeho vývoja Slovenska. V publikácii venujeme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,00€
7,44€

Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2015 a výhľad do roku 2017 (Karol Morvay a ko

Slovenská ekonomika bola v rokoch 2014 a 2015 na vzostupnej dráhe. Za zlepšením parametrov rastu a stability, ako aj za... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,80€
8,18€

Paradigmy zmien v 21. storočí: hľadanie kontúr v mozaike

Predstavy o tom, ktoré paradigmy možno považovať za určujúce pre budúci vývoj spoločnosti, závisia od úrovne a odbornosti vnímania súvislostí javov minulých a súčasných a schopnosti posudzovať ich v komplexnosti. Zároveň pri vnímaní týchto javov ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,50€
5,12€

Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2011 a výhľad do roku 2013 (Karol Morvay a ko

Kolektív autorov z Ekonomického ústavu SAV každoročne spracúva hodnotenia ekonomického vývoja v prechádzajúcom roku a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,80€
8,18€

Strieborná ekonomika – potenciál na Slovensku

Európska únia zažíva prudké starnutie populácie, ktoré je spôsobené hlavne zvyšujúcou sa očakávanou dĺžkou dožitia v kombinácii s nízkou mierou pôrodnosti. Toto je považované za jednu z hlavných európskych výziev, ovplyvní to konkurencieschopnosť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,40€
14,32€

Potential of the Silver Economy in an Ageing Europe dealing with an Ongoing Debt Crisis and Problems in the Labour Market

The current situation in the EU is defined by low economic growth, ongoing debt crisis corresponding with problematic budget deficits, wage stagnation and high unemployment accompanied with ageing population trend... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,20€
12,28€