🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Peter Staněk

Našli sme 15 titulov

Príroda, spoločnosť, technológie

Peter Staněk, Boris Hošoff, Zdeněk Vrba, Iveta Pauhofová, Wolters Kluwer (2021)
Možné scenáre budúcnosti

Aký bude „nový svet“, na ktorý sa neodvratne transformuje svet, v ktorom žijeme dnes? Monografia „Príroda – spoločnosť – technológie. Možné scenáre budúcnosti“ reaguje na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,50€
16,63€

Európska únia na križovatke

Európska únia na križovatke

Peter Staněk, Pavlína Ivanová, Wolters Kluwer (2016)
Prínos monografie má viac aspektov. Predovšetkým prekonáva neúplný a často až fragmentovaný prístup k integračnému procesu...

Prínos monografie má viac aspektov. Predovšetkým prekonáva neúplný a často až fragmentovaný prístup k integračnému procesu EÚ, keď sa neúplne a izolovane pristupuje k jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,99€

Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie

Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie

Peter Staněk, Pavlína Ivanová, Elita (2015)
\"Monografia je venovaná vysoko aktuálnej problematike. Obsahom predstavuje pôvodný a v našich podmienkach originálny a...

"Monografia je venovaná vysoko aktuálnej problematike. Obsahom predstavuje pôvodný a v našich podmienkach originálny a invenčný text"prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD."... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,62€

Malé a stredné podniky

Peter Staněk, Paulína Ivanová, Wolters Kluwer (2017)
Súčasnosť a budúcnosť

Je podnikanie malých a stredných podnikov ohrozené? Búrlivé spoločenské a ekonomické zmeny jednoznačne prinášajú prevratné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,90€
12,26€

Globálne zdroje

Globálne zdroje

Peter Staněk, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
V súčasnosti sme svedkami rozsiahlych diskusií o úlohe a stave prírodných zdrojov a ich možného využitia. Diskutuje sa, či...

V súčasnosti sme svedkami rozsiahlych diskusií o úlohe a stave prírodných zdrojov a ich možného využitia. Diskutuje sa, či sme dosiahli už vrchol ťažby, či sme už za ním a či nám hrozí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,90€

Spoločnosť 5.0

Spoločnosť 5.0

Peter Staněk, Pavlína Ivanová, Wolters Kluwer (2017)
Unikátna publikácia "SPOLOČNOSŤ 5.0 - EKONOMIKA BUDÚCNOSTI?" od renomovaných autorov prof. Ing. Petra Staněka, CSc., a Ing....

Unikátna publikácia „SPOLOČNOSŤ 5.0 – EKONOMIKA BUDÚCNOSTI?“ od renomovaných autorov prof. Ing. Petra Staněka, CSc., a Ing. Pavlíny Ivanovej, PhD., načrtáva východiská, cesty riešení, limity (najmä limity každého z nás) aj možný Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,70€

Hľadanie novej reality

Hľadanie novej reality

Peter Staněk, Pavlína Ivanová, Iveta Pauhofová, Wolters Kluwer (2018)
Nové dimenzie ekonómie a spoločnosti

Dynamický rozvoj robotických technológií, umelej inteligencie, vlastnej výroby i spotreby mení všetky úrovne fungovania spoločnosti. Čo nás čaká za bránami dneška a ako sa pripraviť na „novú realitu“? Publikácia „Hľadanie nove Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,60€

Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika

Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika

Iveta Pauhofová, Peter Staněk, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (2016)
v cykle Paradigmy zmien v 21. storočí

Doterajšiu adaptáciu ekonomiky a spoločnosti na zmenu podmienok, ktoré vyvolala kríza, nemožno považovať ani za uspokojivú, ani za ukončenú. Naopak, problémy sa ďalej kumulujú, vznikajú nové a zväčšuje sa ich vzájomná previazanosť, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,90€

Globalizácia svetovej ekonomiky

Globalizácia svetovej ekonomiky

Z obsahu: I. Globalizácia ako ju nepoznáme II. Globalizácia len v ekonomike? III. Globalizácia a my, alebo my a globalizácia? Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,42€

Fakty a mýty o spoločnosti 5.0

Fakty a mýty o spoločnosti 5.0

Rýchly technologický rozvoj, pretlak informácií rôzneho druhu, masové využívanie sociálnych sietí zásadne menia život jednotlivca, ako aj ľudskej spoločnosti. Ovplyvnia kvalitu života človeka a zmeny spoločnosti len v pozitívnom svetle alebo so sebou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,86€

Nové rozhrania spoločnosti a ekonómie

Nové rozhrania spoločnosti a ekonómie

Kam smeruje vývoj ľudskej spoločnosti? Závažné otázky ohľadom budúcnosti sveta sú predmetom búrlivých diskusií. Každému je však už teraz jasné, že vývoj prebiehajúci nezvyčajne rýchlym tempom si vyžiada množstvo kvalitatívnych aj kvantitatívnych zmien... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,60€

Smart regióny v Slovenskej republike

Smart regióny v Slovenskej republike

Postupná premena miest a regiónov na "smart regióny", ako aj efektívne využívanie "smart" riešení zvyšujúcich kvalitu života obyvateľov je v súčasnosti moderným trendom vo vyspelých krajinách. Môže však implementácia koncepcie "rozumných" miest... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,20€

Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom

Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom

Peter Staněk, Pavlína Ivanová, Elita (2016)
Monografia prináša obrovské množstvá informácií, analýz, kvalitatívne nových myšlienok a paradigiem. Svojím obsahom je...

Monografia prináša obrovské množstvá informácií, analýz, kvalitatívne nových myšlienok a paradigiem. Svojím obsahom je prelomová a mimoriadne inšpirujúca. Búra staré... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,99€

Megatrendy a finančné trhy v 21. storočí

Megatrendy a finančné trhy v 21. storočí

Iveta Pauhofová, Rudolf Sivák, Peter Staněk, SPRINT (2007)
Publikácia skúma nové paradigmy svetovej ekonomiky z aspektov nových centier a upozorňuje na nové chápanie otázky...

Publikácia skúma nové paradigmy svetovej ekonomiky z aspektov nových centier a upozorňuje na nové chápanie otázky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,28€

Mýty a realita globálneho sveta

Mýty a realita globálneho sveta

Iveta Pauhofová, Peter Staněk, Štefan Volner, IRIS (2013)
Čo nás neposilní, ale môže zabiť? Cieľom knihy nie je čitateľa vystrašiť. Prinajmenšom predstavuje snahu prebudiť ho zo...

V štyroch kapitolách knihy autori zakomponovali vzájomné väzby, ktoré pozornému čitateľovi umožnia zorientovať sa v povahe mýtov a realite globálneho sveta. Vystríhajú pred všetkým, čo nám veľmi nepomáha,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,20€