💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Elita

Našli sme 20 titulov

Mikrologistika

Táto potrebná informačná a praktická pomôcka je určená pre profesionálny manažment, študentov ekonomického i technického smeru a záujemcov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,50€
4,19€

Pesničky k vínečku

, Elita (2016)

Texty najspievanejších ľudových pesničiek na ľudových zábavách, oslavách a spoločenských posedeniach... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Demoralizovaná ekonomika

Daniel Vilhelm, Elita (2016)
......o čom je táto kniha? O tom, že v súčasnej ekonomike a spoločnosti: - dominuje vo vzťahu morálky a ekonomiky...

O čom je táto kniha? O tom, že v súčasnej ekonomike a spoločnosti:- dominuje vo vzťahu morálky a ekonomiky nespravodlivosť,- prehlbuje sa odcudzenie vo všetkých... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
28,60€
26,60€

Tieňová ekonomika a verejný sektor

Elita (2013)
Ekonomika takmer všetkých krajín sveta bez ohľadu na úroveň ich rozvoja, spoločenskopolitické zriadenie či prevládajúce...

Ekonomika takmer všetkých krajín sveta bez ohľadu na úroveň ich rozvoja, spoločenskopolitické zriadenie či prevládajúce sociálne prostredie má pretrvávajúci problém, ktorý nadobúda stále nové dimenzie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,00€
20,46€

Spoveď starého eštebáka

Daniel Vilhelm, Elita (2017)
Strastiplný skutočný príbeh autora, ktorého v čase podnikania najskôr oklamal, potom podviedol a nakoniec okradol o...

Strastiplný skutočný príbeh autora, ktorého v čase podnikania najskôr oklamal, potom podviedol a nakoniec okradol o niekoľkomilionový majetok jeho vlastný advokát, s ktorým sa priatelil a ktorý... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,50€
6,98€

Tieňová ekonomika a národné účty

Daniel Vilhelm, Elita (2013)
Na knižný trh prichádza ojedinelá publikácia svojho druhu po prvý krát v histórii ekonomickej knižnej tvorby v podobe...

Na knižný trh prichádza ojedinelá publikácia svojho druhu po prvý krát v histórii ekonomickej knižnej tvorby v podobe systémovej monografie. Autor vychádza zo základnej gnozeologickej premisy, že tieňová ekonomika na Slovensku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
25,00€
23,25€

Regionálna a urbanistická ekonomika

Regionálna a urbanistická ekonomika

Gunther Maier, Franz Tödtling, Elita (1997)
Teória lokalizácie a priestorová štruktúra

Prvý diel učebnice európskeho typu (používaný na Ekonomickej fakulte vo Viedni) je venovaný rozdielom a spoločným znakom mnohých územných jednotiek, pričom sa prezentujú rozličné teoretické prístupy k výberu lokalít a k priestorovej štruktúre... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€

Ekonómia

Ekonómia

Zdá sa takmer neuveriteľné, ale najznámejšia a najpopulárnejšia svetová učebnica ekonómie – Samuelsonova a Nordhausova Economics oslávila už päťdesiate výročie. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
34,82€

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

Predkladaná publikácia je dokladom viacročného seriózneho záujmu autora o problém písania diplomových prác. Predstavuje piate, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,28€

Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie

Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie

Peter Staněk, Pavlína Ivanová, Elita (2015)
\"Monografia je venovaná vysoko aktuálnej problematike. Obsahom predstavuje pôvodný a v našich podmienkach originálny a...

"Monografia je venovaná vysoko aktuálnej problematike. Obsahom predstavuje pôvodný a v našich podmienkach originálny a invenčný text"prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD."... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,62€

Sociálny štát v sociálnej Európe

Sociálny štát v sociálnej Európe

Elita (2010)
Kniha Sociálny štát v ,,sociálnej Európe\" - poučenie z krízy, posunuje dopredu diskusiu o prednostiach či nedostatkoch...

Kniha Sociálny štát v ,,sociálnej Európe" - poučenie z krízy, posúva dopredu diskusiu o prednostiach či nedostatkoch budovania modelu sociálneho, alebo liberálneho štátu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,65€

Malý slovník trhovej ekonomiky

Malý slovník trhovej ekonomiky

Výkladový slovník výrazov z prostredia trhovej ekonomiky. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,29€

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

Metodický návod na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou sa završuje vysokoškolské štúdium. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,27€

Riadenie portfólia komunálnych obligácií

Riadenie portfólia komunálnych obligácií

Žiaduci rozvoj miest a obcí a zabezpečovanie potrieb obyvateľstva i regiónov naráža na obmedzené vlastné prostriedky i na obmedzené úverové zdroje. Mestá a obce vo vyspelých krajinách namiesto úveru čoraz viac využívajú iný spôsob získavania potrebných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,49€

Vedenie mzdovej agendy a personalistika

Vedenie mzdovej agendy a personalistika

Eva Chválová, , Elita (1999)
Praktické príklady

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

EDI a EDIFACT v hospodárskom živote

EDI a EDIFACT v hospodárskom živote

Elektronický prenos údajov (Electronic Data Interchange – EDI) a jeho uplatnenie v hospodárskej praxi je oblasť informatiky, ktorá je na Slovensku, žiaľ, takmer neznáma... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,67€

Manažment - Riadenie organizácií

Manažment - Riadenie organizácií

Andrej Bajcura, Elita (2012)
Účelom napísania knihy je poskytnuť záujemcom v pomerne stručnej a zrozumiteľnej forme teoretické a praktické vedomosti o...

Účelom napísania knihy je poskytnuť záujemcom v pomerne stručnej a zrozumiteľnej forme teoretické a praktické vedomosti o riadení v organizáciách pôsobiacich v rôznych odvetviach národneho hospodárstva a v rôznych oblastiach spoločenskej činnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,90€

Ceny v marketingu

Ceny v marketingu

Michal Oláh, , Elita (2009)
O význame cien v marketingových aktivitách nie je potrebné osobitne sa zmieňovať,pretože tvoria nevyhnutnú, dôležitú súčasť...

O význame cien v marketingových aktivitách nie je potrebné osobitne sa zmieňovať, pretože tvoria nevyhnutnú, dôležitú súčasť marketingových aktivít, najmä marketingového... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,42€

Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom

Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom

Peter Staněk, Pavlína Ivanová, Elita (2016)
Monografia prináša obrovské množstvá informácií, analýz, kvalitatívne nových myšlienok a paradigiem. Svojím obsahom je...

Monografia prináša obrovské množstvá informácií, analýz, kvalitatívne nových myšlienok a paradigiem. Svojím obsahom je prelomová a mimoriadne inšpirujúca. Búra staré... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,99€

🍎 Vypredané
6,28€