Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Michal Oláh

Našli sme 13 titulov

Sociálna práca v praxi

Michal Oláh, IRIS (2016)
Najčastejšie problémy praktickej sociálnej práce

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,90€
15,72€

Rozvojové trendy sociálnej práce

Publikace představující dějiny sociální práce a její rozvojové trendy. Tato odborná kniha reaguje na změny, ke kterým v posledních letech dochází v lidské společnosti. Procesy globalizace, zkracování vzdáleností, rostoucího množství informací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,35€
8,70€

Sociálne služby (Michal Oláh) [SK]

Michal Oláh, Božena Igliarová, IRIS (2015)
V legislatíve a v praxi Monografia "Sociálne služby v legislatíve a v praxi" má nadštandardnú odbornú a informačnú...

Na základe neustálych zmien prebiehajúcich v našej spoločnosti sa autori publikácie rozhodli venovať problematike sociálnych služieb. Sociálne služby sú jednou z možných foriem sociálnej pomoci... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,07€

Ceny v marketingu

Ceny v marketingu

Michal Oláh, , Elita (2009)
O význame cien v marketingových aktivitách nie je potrebné osobitne sa zmieňovať,pretože tvoria nevyhnutnú, dôležitú súčasť...

O význame cien v marketingových aktivitách nie je potrebné osobitne sa zmieňovať, pretože tvoria nevyhnutnú, dôležitú súčasť marketingových aktivít, najmä marketingového... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,42€

Sociálne služby (Michal Oláh, Božena Igliarová, Nataša Bujdová) [SK]

Sociálne služby (Michal Oláh, Božena Igliarová, Nataša Bujdová) [SK]

Michal Oláh, Božena Igliarová, Nataša Bujdová, IRIS (2013)
Autori v publikácii vysvetľujú jednotlivé ustanovenia platného zákona o sociálnych službách. Vedieť a chcieť pomáhať v...

Autori v publikácii vysvetľujú jednotlivé ustanovenia platného zákona o sociálnych službách. Vedieť a chcieť pomáhať v... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,20€

Lektorské zručnosti

Lektorské zručnosti

Metodický manuál ktorý držíte v rukách vznikol v rámci realizovaného projektu Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR pod názvom: Cielené odborné vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na úseku sociálnych vecí a rodiny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,50€

Striedavá osobná starostlivosť o dieťa (Michal Oláh)

Striedavá osobná starostlivosť o dieťa (Michal Oláh)

Michal Oláh, Ivan Krasko (2016)
Veľká časť súčasných manželstiev sa ocitá v kríze, následkom ktorej dochádza k rozvodu. Pri rozvode je vždy dieťa...

Veľká časť súčasných manželstiev sa ocitá v kríze, následkom ktorej dochádza k rozvodu. Pri rozvode je vždy dieťa najohrozenejším jedincom, následky si často nesie do života v podobe nespracovanej traumy, neschopnosti nadviazať osobné vzťahy, nedôvery... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,90€

Sociálne poradenstvo a komunikácia

Sociálne poradenstvo a komunikácia

Druhé doplnené vydanie vybraných textov zo sociálneho poradenstva pre sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, psychológov a iných odborníkov v pomáhajúcich profesiách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,58€

Interný audit vo verejnej správe (Michal Oláh)

Interný audit vo verejnej správe (Michal Oláh)

Michal Oláh, Sprint dva (2008)
Publikácia si kladie za cieľ analyzovať špecifickú oblasť vnútorného auditu, ktorý aj v podmienkach organizácií SR, ktoré sa...

Publikácia si kladie za cieľ analyzovať špecifickú oblasť vnútorného auditu, ktorý aj v podmienkach organizácií SR, ktoré sa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,71€

Atribúty sociálnych služieb

Atribúty sociálnych služieb

Môžeme konštatovať, že autori v knihe transparentným spôsobom interpretujú vysoko aktuálne otázky sociálnych služieb, ktoré sú relevantnou súčasťou realizácie akreditovaného študijného programu v študijnom odbore sociálna práca... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,99€

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Táto publikácia korešponduje so študijným programom v odbore sociálna práca. Vznikla na základe podnetov študentov a empírie autorov, získanej v rámci príslušných sociálno-právnych predmetov a z ich aplikačnej praxe... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,29€

Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce

Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce

"Termín sociálna práca je v tejto publikácii používaný v širšom kontexte, ako ste možno boli doteraz zvyknutí. Uznávame napätie v rámci profesie týkajúce sa toho, či naším poslaním je sociálna zmena v spoločnosti alebo individuálna a rodinná zmena..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,00€

Sociálna práca

Sociálna práca

Tredie doplnené a prepracované vydanie titulu: Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,71€