📚 Knižná akcia každý mesiac

Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí: adaptačné procesy – budúcnosť Európy a Slovenska

Zborník statí


🌴 Posledný kus na sklade, posielame ihneď.
8,80€
Zľava 30%
6,16€

Publikácia je svojim zameraním a radením statí ďalším príspevkom rozširujúcim pohľad na paradigmy zmien v 21. storočí, na ktoré ako prvá zacielila monografia „Hľadanie kontúr v mozaike“ a zborník statí „Infraštruktúra spoločnosti, infraštruktúra človeka a kontrolovaná spoločnosť“ v roku 2012. Vo väzbe na zásadné zmeny v globálnej spoločnosti, ktoré mali tak ekonomický, ako aj geopolitický dosah, bola v roku 2013 vydaná monografia „Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu“ a v roku 2014 vznikla publikácia „Globálny svet – spolupráca alebo konfrontácia?“ Ambíciou tejto publikácie s názvom „Adaptačné procesy – budúcnosť Európy a Slovenska“ nie je len posunutie poznatkov v oblasti strategického smerovania Európskej únie a súvislostí aktuálneho geopolitického diania, ale prezentovať i rôzne aspekty polarizovania slovenskej spoločnosti, ktoré sú súčasťou tendencií príjmovej polarizácie v globálnom svete. Cez rôzne uhly pohľadov sú odkrývané možnosti a schopnosť adaptácie na komplex zlomových javov v spoločnosti. Akcentovaná je ešte stále nízka miera vedeckého uchopenia vzťahov a súvislostí medzi spoločnosťou, ekonomikou a prírodou, ako aj výhrady voči existujúcim politikám, ktoré pri reagovaní na kumulovanie negatívnych systémových zlomových javov pokračujú v používaní tradičných nástrojov a riešia selektívne parciálne problémy.

Rok vydania: 2015 ISBN: 9788071442486 Rozmer: 160×235 mm Počet strán: 320 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina, angličtina

Zaradené v kategóriách