📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Sociologický ústav SAV

Našli sme 16 titulov

Slovenské voľby '12

Vladimír Krivý, Sociologický ústav SAV (2012)
• Volebné výsledky v dôležitých prostrediach na úrovni obcí, cez exit poll i cez výskumy verejnej mienky. Čo ukážu...

• Volebné výsledky v dôležitých prostrediach na úrovni obcí, cez exit poll i cez výskumy verejnej mienky. Čo ukážu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,00€
11,16€

Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob

Modernizácia, ktorej sa venuje monografia, patrí k tým sociologickým témam, o ktorých sa už viac ako polstoročie vedú spory o ich analytickom prínose pre výskum sociálnych zmien. Okrem vymedzenia základných pojmov prezentuje a kriticky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,00€
9,30€

Denníky sociológov 1

Alexander Hirner, Sociologický ústav SAV (2004)
Alexander Hirner 1953 - 1955

Alexander Hirner je významnou osobnosťou slovenskej sociológie a slovenskej vedy. Je priekopníkom prehlbovania vedeckosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,00€
6,51€

Sociológia a každodennosť: Pocta dielu Dilbar Alievy

Autori príspevkov rozoberajú témy, ktoré sa viažu na problematiku každodennosti, konania, interakcií, verejnej mienky a odcudzenia. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Sexualizovaná realita pracovních vztahů

Alena Křížková, Sociologický ústav SAV (2006)
Analýza sexuálního obtěžování v České republice

Sexuální obtěžování představuje jeden z projevů a současně jednu z příčin genderové nerovnosti na trhu práce. Tento jev má vliv na finanční ohodnocení, možnosti postupu, rovnost příležitostí žen a mužů v zaměstnání, ale i na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,86€
6,38€

Príliš ľudská tvár socializmu?

Miroslav Tížik, Sociologický ústav SAV (2016)
Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968

Kolektívna monografia Príliš ľudská tvár socializmu? je vhodným interdisciplinárnym príspevkom k problematike obrodného procesu. Prináša iný pohľad ako väčšinová monotematická literatúra o veľkých politických dejinách roku 1968. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,00€
16,74€

Kritická teória Jurgena Habermasa v sociologickom výskume

Miroslav Tížik, Sociologický ústav SAV (2013)
Kniha obsahuje deväť autorských štúdií, zameraných na reflexiu využitia kritickej teórie J. Habermasa pri špecifických...

Kniha obsahuje deväť autorských štúdií, zameraných na reflexiu využitia kritickej teórie J. Habermasa pri špecifických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,00€
10,23€

Pierre Bourdieu ako inšpirácia pre sociologický výskum

Miroslav Tížik, Sociologický ústav SAV (2013)
Kniha je venovaná kritickej reflexii možností využitia teórie Pierra Bourdieua pri skúmaní nie len slovenskej spoločnosti....

Kniha je venovaná kritickej reflexii možností využitia teórie Pierra Bourdieua pri skúmaní nie len slovenskej spoločnosti.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
6,00€

Slovenské voľby 2016

Vladimír Krivý, Sociologický ústav SAV (2018)
retrospektívne analýzy

Kniha je sprievodcom parlamentnými voľbami 2016 na Slovensku. Nájdete v nej ako sa vyvíjali postoje verejnosti počas celého obdobia medzi voľbami 2012 až 2016. Mnohé z tých postojov vysvetľujú neskoršie výsledky samotných... Kniha sa Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,00€
13,95€

Škola nie je pre všetkých

Monografia ponúka analýzu každodenných podôb vzdelávania v triedach základných škôl, ktoré navštevujú aj deti so špeciálnymi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,50€
4,75€

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku III

Ambíciou v poradí tretej publikácie, ktorá analyzuje súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku, je prispieť k rozšíreniu poznania v dotknutej oblasti. V troch kapitolách ponúkame výsledky analýzy vzťahu minimálnej, priemernej mzdy a nezamestnanosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,00€
10,23€

Ako sa mení slovenská spoločnosť

Ako sa mení slovenská spoločnosť

Táto monografia je výsledkom niekoľkoročnej práce hlavne nad projektmi APVV Slovenská spoločnosť v kľúčových medzinárod-ných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti (APVV-0529-07) a VEGA Slovenská spoločnosť v časových a medzinárodných porovnaniach.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,00€

Škola nie je pre všetkých

Monografia ponúka analýzu každodenných podôb vzdelávania v triedach základných škôl, ktoré navštevujú aj deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a deti patriace k viditeľným menšinám. Je založená na etnografickom pozorovaní v triedach a rozhovoroch... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,50€
8,84€

Svetonázorové dilemy, ateizmus a náboženská viera na Slovensku

Kniha sa zameriava na rekonštrukciu existencie a zániku inštitucionálneho sociologického skúmania svetonázoru a náboženstva na Slovensku, ktoré bolo v rokoch 1960 1990 spojené s existenciou Ústavu vedeckého ateizmu SAV a jeho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,50€
8,84€

Sociológia každodennosti

Sociológia každodennosti

Dilbar Alieva, Sociologický ústav SAV (2015)
Kniha nepredstavuje učebnicu ani jednoliaty monografický text. Je výberom štúdií a esejí o každodennosti. Spôsob výberu sa...

Kniha nepredstavuje učebnicu ani jednoliaty monografický text. Je výberom štúdií a esejí o každodennosti. Spôsob výberu sa však usiluje o podobu učebnicovej alebo monografickej štruktúry. Kniha je rozdelená do piatich kapitol, v rámci ktorých sú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,00€

Príliš ľudská tvár socializmu?

Príliš ľudská tvár socializmu?

Miroslav Tížik, Norbert Kmeť, Sociologický ústav SAV (2016)
Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,00€