💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Kniha Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve - Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, Urban Kováč

Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve

Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja...


🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,65€

Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole analyzované modely oceňovania kapitálových aktív. V rámci ďalších kapitol sú stručne analyzované kreditné, trhové, operačné a modelové riziká.
V publikácii je zvýraznený moment, že súčasné praktiky bankového riskmanažmentu v krajinách strednej Európy, ktoré spočívajú v uplatňovaní techník merania trhového a kreditného rizika oddelene, by mali byť postupne nahradené kombinovaním metód merania viacerých druhov finančných rizík simultánne, výsledkom čoho by bola jedna metodológia merania rizika na základe portfóliového prístupu. Táto problematika je analyzovaná v kapitole praktické východiská modelov merania finančných rizík – regulačný rámec. V tejto súvislosti je zámerom autorov nielen charakterizovať výsledky hodnotenia príčin a potrieb vzniku teoretických modelov na meranie finančných rizík, ale najmä objasnenie, prečo tieto druhy rizík nemožno chápať oddelene.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788089710195 Počet strán: 448 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách