🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Iveta Paulová

Našli sme 5 titulov

Komplexné manažérstvo kvality (Iveta Paulová)

Tretie, doplnené a prepracované vydanie Odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,80€
11,21€

Audity kvality (Iveta Paulová, Yulia Šurinová) [SK]

Audity kvality (Iveta Paulová, Yulia Šurinová) [SK]

Iveta Paulová, Yulia Šurinová, Wolters Kluwer (2014)
Účelom tejto odbornej publikácie je informovať o základných princípoch auditov kvality a postupe pri procese auditovania....

Účelom tejto odbornej publikácie je informovať o základných princípoch auditov kvality a postupe pri procese auditovania. Časť knihy sa zaoberá špecifikami a prístupom pri vykonávaní auditov v automobilovom priemysle... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,45€

Metódy zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM

Metódy zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM

Predkladaná publikácia je výstupom grantovej úlohy KEGA 3/3113/05 "Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovania efektívnosti a účinnosti komplexného manažérstva kvality."... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,63€

Komplexné manažérstvo kvality (Iveta Paulová)

Komplexné manažérstvo kvality (Iveta Paulová)

Iveta Paulová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Predkladaná odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde...

Predkladaná odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde autorka zároveň zachytila aj najnovšie trendy v metodike a filozofii TQM... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,49€

Komplexné manažérstvo kvality (Iveta Paulová) [SK]

Komplexné manažérstvo kvality (Iveta Paulová) [SK]

Iveta Paulová, Wolters Kluwer (2014)
Predkladaná odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde...

Predkladaná odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde autorka zároveň zachytila aj najnovšie trendy v metodike a filozofii TQM. Podrobne je vysvetlená história a podstata... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,55€