🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Professional Publishing

Našli sme 266 titulov

Podnikání v betonovém stavebnictví v toku času

Podnikání v betonovém stavebnictví v toku času

Kniha se zabývá dějinami podnikání v betonovém stavebnictví v kontextu společenských a hospodářských souvislostí od jeho počátků až do šedesátých let 20. století a odbornými otázkami betonového stavebnictví vůbec... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
22,00€

Výročí 2018

Výročí 2018

Jiří Patočka, Professional Publishing (2019)
Možnosti a meze evaluace kulturních událostí k oslavám výročí republiky

Kniha je věnována problematice ekonomické evaluace kulturních událostí, které tvořily součást oslav výročí české státnosti v roce 2018. Hodnotí efektivitu užití prostředků vynaložených na podporu oslav a nabízí východiska... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,13€

Performance Measurement in Banking: Empirical Application to Central and Eastern Europe

Performance Measurement in Banking: Empirical Application to Central and Eastern Europe

Monografie, psaná v angličtině, si klade za cíl odhadnout efektivnost a rentabilitu v bankovních sektorech v zemích střední a východní Evropy a prezentovat hlavní vývojové trendy v bankovnictví s důrazem na období globální krize... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,83€

Dlouhá cesta k míru

Kniha analyzuje politiku Spojených států vůči Blízkému východu s důrazem na Izrael. A to nejenom z pohledu americké domácí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,84€
8,22€

Lidské zdroje v produktovém managementu

Zuzana Wroblowská, Professional Publishing (2016)
Publikace je věnována velmi aktuálnímu tématu – významu znalostních pracovníků při zvyšování konkurenceschopnosti firmy....

Publikace je věnována velmi aktuálnímu tématu – významu znalostních pracovníků při zvyšování konkurenceschopnosti firmy. Zhodnocuje výsledky dlouhodobého výzkumu a přináší mnoho praktických rad pro management firmy při hledání kvalitních produktových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,19€
10,41€

Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů

Ingeborg Němcová, Professional Publishing (2010)
Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší...

Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,31€
8,66€

Bezpečnost Evropy a Česká republika

Autoři publikace (Alexandr Ort, Zbyněk Dubský, Zdeněk Matějka, Jan Eichler, Petra Cibulková) obsáhli ve své knize jak bezpečnostní problematiku dvacátého století, tak i naši současnost, výrazně měnící pozici České republiky po vstupu do Evropské unie. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,54€
12,59€

Bydlení v regionech

První kapitola Důsledky vývoje dostupnosti bydlení na potenciální i akutní ohrožení finanční nedostupnosti bydlení se věnuje problematice fungování trhu bydlení, externalit a jiných nedokonalostí, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,66€
10,84€

Řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací

Řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací

Stále větší pozornost se dnes obrací k informačním systémům a informačním a komunikačním technologiím (IS/ICT). Proces globalizace s sebou totiž přináší nové požadavky a nároky na ochranu dat a zajištění bezpečnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
23,41€

Dobývání renty prostřednictvím reforem veřejných financí

Přístup k dobývání renty od státu prostřednictvím nátlaku na něj, ať už prostřednictvím politických stran, zaměstnavatelských asociací, profesních sdružení a komor či dalších organizací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,90€
7,35€

Ekonomická diplomacie nové doby

Vnější ekonomické vazby jsou pro Českou republiku klíčovým aspektem ekonomické stability. Kniha analyzuje jednak české ekonomické vztahy v kontextu světového vývoje a přináší aktuální pohled na českou ekonomickou diplomacii.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,41€
21,77€

Finanční potenciál domácností

Jitka Bartošová, Professional Publishing (2013)
Kvantitativní metody a analýzy

Publikace, určená především vědeckým pracovníkům a analytikům v oblasti společenských věd a v sociálním, ekonomickém a demografickém výzkumu, se zaměřuje na metody Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,01€
13,03€

Výpočty

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
22,00€
20,46€

Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy

Tato kniha vychází z rozboru rizik, rozdělených do dvou hlavních skupin, a sice na případy, vyvolané (a) přírodními silami, a (b) přímým působením člověka. Přitom budou sledovány i možnosti nápravných opatření nebo zmírnění dopadu příslušného rizika... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,72€
9,97€

Praktická učebnice tvorby firemního stylu

Stanislav Horný, Professional Publishing (2017)
Firemní styl je jedním z prvků komunikace uvnitř podniku a s okolím při vytváření obrazu firmy v očích veřejnosti Continue...

Firemní styl je jedním z prvků komunikace uvnitř podniku a s okolím při vytváření obrazu firmy v očích veřejnosti. Publikace přináší přehled o základních pojmech v oblasti vizuální... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,61€
10,80€

Praktická učebnice typografie a sazby

Praktická učebnice typografie a sazby

Publikace podává přehled o možnostech využití pravidel i nových technologií při prezentaci informací. Umožňuje poznat zásady, platné pro přípravu a tvorbu textových prvků dokumentů, přípravu obrazových předloh, typografickou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,66€

Analýza obalu dat

Analýza obalu dat

Hodnocení efektivnosti produkčních jednotek nachází široké uplatnění v soukromém i veřejném sektoru. Analýza obalu dat je nástroj, který je schopný úkoly, spojené s hodnocením efektivnosti, dobře splnit – umí určit míru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,01€

Moderní informatika

Informační gramotnost je podmínkou úspěšného absolvování škol i úspěšného vykonávání většiny pracovních činností. Znalost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,01€
14,10€

Sociální a ekonomická rizika soudobého vývoje

Kniha, která zbavuje naši dobu zbytečných iluzí. Sociální a ekonomická rizika tu vždy byla a jsou i dnes - jde o to, s jakou otevřeností a profesionalitou se k nim společnost postaví a jaký bude mít zájem je řešit... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,19€
10,41€

Vize tržního úspěchu

Gustav Tomek, Věra Vávrová, Professional Publishing (2012)
Kniha přináší mnoho praktických rad a námětů jak zlepšit práci se zákazníkem. Z obsahu: Orientace firmy na trh, Jak určit...

Kniha přináší mnoho praktických rad a námětů jak zlepšit práci se zákazníkem. Z obsahu: Orientace firmy na trh Jak určit vlastní výchozí pozici? Kdo je zákazník? Analýza konkurence Management produktu Konkurenceschopnost inovací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,01€
13,03€