Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Professional Publishing

Našli sme 248 titulov

Analýza obalu dat

Analýza obalu dat

Hodnocení efektivnosti produkčních jednotek nachází široké uplatnění v soukromém i veřejném sektoru. Analýza obalu dat je nástroj, který je schopný úkoly, spojené s hodnocením efektivnosti, dobře splnit – umí určit míru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,01€

Dlouhá cesta k míru (Bill Clinton a Blízký východ) (Lucie Hindlsová)

Lucie Hindlsová, Professional Publishing (2004)
Bill Clinton a Blízký východ

Cílem této knížky je analyzovat rozhodovací mechanismy v době Clintonovy administrativy a zaměřit se na vývoj izraelsko-amerických vztahů v kontextu blízkovýchodního mírového procesu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,30€
9,58€

Matematické modelování (autorů kolektiv)

Publikace obsahuje základní přehled disciplín, které patří do oblasti operačního výzkumu a ekonometrie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,31€
8,66€

Marketing v pojišťovnictví (Jaroslav Mesršmíd)

Jaroslav Mesršmíd, Professional Publishing (2016)
Kniha přináší komplexní pohled na současný marketing v pojišťovnictví, zaměřuje se nejen na soudobý marketing pojišťoven,...

Kniha přináší komplexní pohled na současný marketing v pojišťovnictví, zaměřuje se nejen na soudobý marketing pojišťoven, ale i na marketing asociace pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a rovněž mezinárodní marketing v pojišťovnictví. Čtenář – a t Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,41€
12,47€

Inflace (Adolf Lambl)

Kniha téměř dobrodružným líčením seznamuje čtenáře se vznikem první inflace na přelomu 17. a 18. století. Stalo se tak ve Francii, kde se v roce 1708 objevil skotský ekonom a dobrodruh John Law. Přesvědčil vládnoucí osobnosti, zavedl papírové bankovky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,46€
7,87€

Doktríny mocností a nejdůležitějších aliancí na počátku 21. století (autorů kole

Soubor studií českých a zahraničních autorů analyzuje současné přístupy mocností k politické a ekonomické realitě ať už v nedávné době či v současnosti (USA, Rusko, Čína, Evropská unie aj.)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,91€
6,68€

Modelování znalostí (Oskar Krejčí)

Helena Brožová, Milan Houška, , Professional Publishing (2011)
Kniha se zaměřuje na vybrané aspekty vzniku, formalizace a sdílení znalostí. první část se věnuje obecnému popisu aparátu,...

Kniha se zabývá systémovým přístupem k řešení problémů znalostí, znalostního managementu a modelování procesů v této oblasti. Autoři preferují potřeby reálného uživatele znalostí vyjádřením myšlenek formou přirozeného jazyka. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,96€
9,07€

Jedinečnost obce v regionu (Ivan a kolektiv Jáč)

Ivan Jáč, , Professional Publishing (2011)
Kniha se zabývá možnostmi a realitou regionálního rozvoje v České republice. Přináší mj. zcela novou metodiku hodnocení...

Kniha se zabývá možnostmi a realitou regionálního rozvoje v České republice. Přináší mj. zcela novou metodiku hodnocení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,07€
12,16€

Energetická bezpečnost a mezinárodní politika (Zdeněk Veselý)

Professional Publishing (2011)
U příležitosti 10. výročí svého založení pořádala naše škola vědeckou konferenci na téma „Energetická bezpečnost a...

U příležitosti 10. výročí svého založení pořádala naše škola vědeckou konferenci na téma „Energetická bezpečnost a mezinárodní politika“. Konference se konala dne 18. října 2011 v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,31€
8,66€

Strategie hodnotových inovací (Radim Vlček)

Radim Vlček, Professional Publishing (2011)
Publikace, které se od vás dostává vaší pozornosti, patří k žánru té odborné literatury, ze které si vnímavý čtenář pro sebe...

Publikace, které se od vás dostává vaší pozornosti, patří k žánru té odborné literatury, ze které si vnímavý čtenář pro sebe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,60€
11,72€

Národní státy v globálních ekonomických procesech (Martina Jiránková)

Téma postavení národních států v globalizačních procesech představuje jednu z nejdiskutovanějších otázek současného světa. Je tomu tak proto, že svět je stále rozdělen do politických jednotek národních států, tak, jak to bylo deklarováno roku 1648.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,90€
7,35€

Operační výzkum, 3. vydání (Josef Jablonský)

Josef Jablonský, Professional Publishing (2002)
Rozhodovací procesy patří (nebo by měly patřit) k základním činnostem manažerů. Ne vždy je však rozhodování manažerů...

Rozhodovací procesy patří (nebo by měly patřit) k základním činnostem manažerů. Ne vždy je však rozhodování manažerů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,01€
15,82€

Rodinný rozpočet a společnost spotřeby (Luboš Smrčka)

Luboš Smrčka, Professional Publishing (0)
Kniha pojednává o ekonomice rodiny v jejím reálném každodenním působení, v rovině rodinných rozpočtů a jejich vyváženosti. I...

Kniha pojednává o ekonomice rodiny v jejím reálném každodenním působení, v rovině rodinných rozpočtů a jejich vyváženosti. I... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,89€
14,78€

Statistika pro ekonomy, 8. vydání (autorů kolektiv)

Richard Hindls, , Professional Publishing (2007)
Nové, aktualizované již osmé vydání knihy Statistika pro ekonomy, vydané nakladatelstvím Professional Publishing, přivádí...

Nové, aktualizované již osmé vydání knihy Statistika pro ekonomy, vydané nakladatelstvím Professional Publishing, přivádí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,06€
17,48€

Energetická náročnost - Determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro E

Jedním z hlavních úkolů vlád je v současnosti zajištění bezpečných dodávek energetických zdrojů. Stále aktuálnější jsou změny v lokalizaci světové ekonomiky v souvislosti s přesunem hospodářského potenciálu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,06€
11,22€

Corporate Governance v ČR (Petra Růčková)

"Základem pro výraz korporace je latinské slovo corporare, což v překladu znamená sdružovat. Vyjdeme-li z tohoto základu, pak je zřejmé, že pod vlastním pojmem korporace budeme zpravidla rozumět sdružení jednotlivých právnických či fyzických osob," ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,01€
13,03€

Inovace podnikových informačních systémů (Josef Basl)

Informační a komunikační technologie (ICT) dosud stále zvyšují svůj podíl ve společnosti – projevují se jak v životě jednotlivce, tak ve fungování veřejné správy. Důležité postavení zaujímají v podpoře konkurenceschopnosti podniků a a tvorby HDP... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,19€
10,41€

Síťová ekonomika (Petr Fiala)

Síťová ekonomika je označení pro dnešní globální vazby mezi ekonomickými subjekty, charakteristické výrazným propojením. Hlavní roli zde hraje spojení čehokoliv s čímkoliv do obrovské pavučiny sítí různých úrovní vztahů. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,01€
11,63€

Praktická učebnice fotografování

Stanislav Horný, Professional Publishing (2016)
Kniha krok za krokem provází čtenáře úskalími digitální fotografie, ukazuje cesty a problémy, které při fotografování mohou...

Kniha krok za krokem provází čtenáře úskalími digitální fotografie, ukazuje cesty a problémy, které při fotografování mohou nastat a radí, jak se s nimi vypořádat... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,01€
7,45€

Vádemékum vědecké a odborné práce (Jana Geršlová)

Vádemékum vědecké a odborné práce představuje konkrétní pomoc pro všechny, kdo mají za úkol vytvořit nějaký písemný text pro školu, studium nebo povolání a úspěšně ho obhájit... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,84€
7,34€