💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Professional Publishing

Našli sme 261 titulov

Modelování znalostí

Helena Brožová, Milan Houška, , Professional Publishing (2011)
Kniha se zaměřuje na vybrané aspekty vzniku, formalizace a sdílení znalostí. první část se věnuje obecnému popisu aparátu,...

Kniha se zabývá systémovým přístupem k řešení problémů znalostí, znalostního managementu a modelování procesů v této oblasti. Autoři preferují potřeby reálného uživatele znalostí vyjádřením myšlenek formou přirozeného jazyka. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,96€
12,05€

Mezinárodní měnový systém a globální finanční krize

Kniha posuzuje prizmatem mezinárodního měnového systému soubor reforem, které byly přijaty v souvislosti s nedávnou globální finanční krizí. První část uvádí historický vývoj a dopad krizí na měnový systém, druhá část analyzuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,46€
16,24€

Ekonomická diplomacie nové doby

Vnější ekonomické vazby jsou pro Českou republiku klíčovým aspektem ekonomické stability. Kniha analyzuje jednak české ekonomické vztahy v kontextu světového vývoje a přináší aktuální pohled na českou ekonomickou diplomacii.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,41€
21,77€

Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů

Ingeborg Němcová, Professional Publishing (2010)
Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší...

Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,31€
8,66€

Dlouhá cesta k míru

Kniha analyzuje politiku Spojených států vůči Blízkému východu s důrazem na Izrael. A to nejenom z pohledu americké domácí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,84€
8,22€

Lidské zdroje v produktovém managementu

Zuzana Wroblowská, Professional Publishing (2016)
Publikace je věnována velmi aktuálnímu tématu – významu znalostních pracovníků při zvyšování konkurenceschopnosti firmy....

Publikace je věnována velmi aktuálnímu tématu – významu znalostních pracovníků při zvyšování konkurenceschopnosti firmy. Zhodnocuje výsledky dlouhodobého výzkumu a přináší mnoho praktických rad pro management firmy při hledání kvalitních produktových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,19€
10,41€

Praktická učebnice tvorby firemního stylu

Stanislav Horný, Professional Publishing (2017)
Firemní styl je jedním z prvků komunikace uvnitř podniku a s okolím při vytváření obrazu firmy v očích veřejnosti Continue...

Firemní styl je jedním z prvků komunikace uvnitř podniku a s okolím při vytváření obrazu firmy v očích veřejnosti. Publikace přináší přehled o základních pojmech v oblasti vizuální... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,61€
10,80€

Performance Measurement in Banking: Empirical Application to Central and Eastern Europe

Performance Measurement in Banking: Empirical Application to Central and Eastern Europe

Monografie, psaná v angličtině, si klade za cíl odhadnout efektivnost a rentabilitu v bankovních sektorech v zemích střední a východní Evropy a prezentovat hlavní vývojové trendy v bankovnictví s důrazem na období globální krize... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,83€

Výročí 2018

Výročí 2018

Jiří Patočka, Professional Publishing (2019)
Možnosti a meze evaluace kulturních událostí k oslavám výročí republiky

Kniha je věnována problematice ekonomické evaluace kulturních událostí, které tvořily součást oslav výročí české státnosti v roce 2018. Hodnotí efektivitu užití prostředků vynaložených na podporu oslav a nabízí východiska... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
12,13€

Prohlubování evropské integrace

Vstup do Evropské unie s sebou přináší nejen očekávání, ale též pochybnosti o tom, zda se můžeme či dokážeme prosadit jako suverénní stát, zda dokážeme využít všech možností, které Evropská unie nabízí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,96€
12,05€

Bezpečnost Evropy a Česká republika

Autoři publikace (Alexandr Ort, Zbyněk Dubský, Zdeněk Matějka, Jan Eichler, Petra Cibulková) obsáhli ve své knize jak bezpečnostní problematiku dvacátého století, tak i naši současnost, výrazně měnící pozici České republiky po vstupu do Evropské unie. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,54€
12,59€

Vize tržního úspěchu

Gustav Tomek, Věra Vávrová, Professional Publishing (2012)
Kniha přináší mnoho praktických rad a námětů jak zlepšit práci se zákazníkem. Z obsahu: Orientace firmy na trh, Jak určit...

Kniha přináší mnoho praktických rad a námětů jak zlepšit práci se zákazníkem. Z obsahu: Orientace firmy na trh Jak určit vlastní výchozí pozici? Kdo je zákazník? Analýza konkurence Management produktu Konkurenceschopnost inovací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
14,01€
13,03€

Podnikání v betonovém stavebnictví v toku času

Podnikání v betonovém stavebnictví v toku času

Kniha se zabývá dějinami podnikání v betonovém stavebnictví v kontextu společenských a hospodářských souvislostí od jeho počátků až do šedesátých let 20. století a odbornými otázkami betonového stavebnictví vůbec... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
22,00€

Matematika 2

I. Sýkorová, J. Klůfa, Professional Publishing (2018)
Pro Vysokou školu ekomomickou

Kniha je určena nejen studentům VŠE, ale i těm, kteří budou matematiku na vysoké škole potřebovat a chtějí se připravit na přijímací testy. Z obsahu: Základy lineární algebry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,71€
17,77€

Aukce

Petr Fiala, Professional Publishing (2012)
Teorie a praxe

Tato publikace je jedním z výsledků projektu Koombinatorickej aukce - modelování a analýzy. Kniha je určena pro výzkumníků, ekonomy, systémových pracovníků, manažerů, studentů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,61€
10,80€

Vádemékum vědecké a odborné práce

Vádemékum vědecké a odborné práce představuje konkrétní pomoc pro všechny, kdo mají za úkol vytvořit nějaký písemný text pro školu, studium nebo povolání a úspěšně ho obhájit... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,84€
8,22€

Bydlení v regionech

První kapitola Důsledky vývoje dostupnosti bydlení na potenciální i akutní ohrožení finanční nedostupnosti bydlení se věnuje problematice fungování trhu bydlení, externalit a jiných nedokonalostí, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,66€
10,84€

Reklub 1927-1949

Dušan Pavlů, Professional Publishing (2019)
Kapitoly z dějin československé reklamy

Druhé vydání úspěšné knihy se zabývá historií marketingových komunikací v Československu v první polovině minulého století, kdy dominantní místo v této oblasti zaujímal... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,46€
16,24€

Ekonomický rozvoj a růst

Kniha je určena všem, kteří chtějí svá ekonomická rozhodování činit kvalifikovaně a se znalostí potřebných teoretických postulátů. Je to kniha pro top-manažery, politiky a makroekonomy, ale i pro přemýšlivé manažery a vysokoškolské studenty. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
18,24€
16,96€

Praktická učebnice typografie a sazby

Praktická učebnice typografie a sazby

Publikace podává přehled o možnostech využití pravidel i nových technologií při prezentaci informací. Umožňuje poznat zásady, platné pro přípravu a tvorbu textových prvků dokumentů, přípravu obrazových předloh, typografickou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,66€